Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS AK-H/m (archiwalny) (2016) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5386810</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p1_6>[Mail]</p1_6>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1>
       <p4_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_9>
       <p4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2>
       <p4_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_10>
       <p4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3>
       <p4_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11>
       <p4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4>
       <p4_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_12>
       <p4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5>
       <p4_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_13>
       <p4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6>
       <p4_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_14>
       <p4_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_7>
       <p4_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_15>
       <p4_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_8>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p7_>
       <p8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1>
       <p8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2>
       <p8_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_3>
       <p8_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p12_>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p13_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p14_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p16_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p17_>
       <p18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18>
       <p19_1>[Mail]</p19_1>
       <p19_2>[nazwisko]</p19_2>
       <p19_3>[Telefon]</p19_3>
       <p19_4>[Stanowisko]</p19_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS AK-H/m</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5386810</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p1_6>test@test.pl</p1_6>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_9>1</p4_9>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_10>1</p4_10>
       <p4_3>1</p4_3>
       <p4_11>1</p4_11>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_12>1</p4_12>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p4_13>1</p4_13>
       <p4_6>1</p4_6>
       <p4_14>1</p4_14>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p4_15>1</p4_15>
       <p4_8>1</p4_8>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_2>1</p8_2>
       <p8_3>1</p8_3>
       <p8_4>1</p8_4>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>10</p18>
       <p19_1>test@test.pl</p19_1>
       <p19_2>Kowalski</p19_2>
       <p19_3>500600400</p19_3>
       <p19_4>manager</p19_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>