Pola formularza

Formularz: KW-ZAD (od VII 2016) Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5586557</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pa1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_1>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <pa1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_2>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <pa1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pa1_3>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <pa1_>[Wartość wyboru w polu pa1. Dostępne wartości: 4 5 6 1 2 ]</pa1_>
       <pa1_7_>[Wartość wyboru w polu pa1_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa1_7_>
       <p16_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p16_subfield_>
       <p16_subfield_3>[nazwa pełna]</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_2>[nazwisko]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_1>[imię]</p16_subfield_1>
       <p17>[Data wypełnienia]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-ZAD (od VII 2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5586557</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pa1_1>1</pa1_1>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <pa1_2>1</pa1_2>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <pa1_3>1</pa1_3>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <pa1_>1</pa1_>
       <pa1_7_>1</pa1_7_>
       <p16_subfield_>2</p16_subfield_>
       <p16_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_2>Kowalski</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_1>Jan</p16_subfield_1>
       <p17>30-10-2014</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>