Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS F-01/s (2015) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2015Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5597535</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p2_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_4>
       <p2_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_5>
       <p2_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_6>
       <p2_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_7>
       <p2_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_8>
       <p2_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_9>
       <p2_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_10>
       <p2_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_11>
       <p2_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_13>
       <p2_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_14>
       <p2_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_15>
       <p2_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_16>
       <p2_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_17>
       <p2_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_18>
       <p2_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_19>
       <p2_20>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_20>
       <p2_21>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_21>
       <p2_22>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_22>
       <p2_23>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_23>
       <p2_24>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_24>
       <p2_25>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_25>
       <p2_26>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_26>
       <p2_28>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_28>
       <p2_30>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_30>
       <p2_31>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_31>
       <p2_32>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_32>
       <p2_33>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_33>
       <p2_34>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_34>
       <pI_37>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_37>
       <pI_38>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_38>
       <pI_39>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_39>
       <pI_40>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_40>
       <pI_41>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_41>
       <pI_42>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_42>
       <pI_43>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_43>
       <pI_44>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_44>
       <pI_45>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_45>
       <pI_46>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_46>
       <pI_47>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_47>
       <pI_48>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_48>
       <pI_49>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_49>
       <pI_50>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_50>
       <pI_51>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_51>
       <pI_52>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_52>
       <pI_53>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_53>
       <pI_54>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_54>
       <pI_55>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_55>
       <pI_56>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_56>
       <pI_57>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_57>
       <pI_58>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_58>
       <pI_59>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_59>
       <pI_61>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_61>
       <pI_63>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_63>
       <pI_64>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_64>
       <pI_65>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_65>
       <pI_67>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_67>
       <pI_69>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_69>
       <pI_70>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_70>
       <pI_71>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_71>
       <pI_72>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_72>
       <pI_74>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_74>
       <pI_75>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_75>
       <pI_76>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_76>
       <pI_77>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_77>
       <pI_80>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_80>
       <pI_81>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_81>
       <pI_83>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_83>
       <pI_84>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_84>
       <pI_85>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_85>
       <pI_86>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_86>
       <p4_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_1>
       <p4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_2>
       <p4_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_4>
       <p4_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_5>
       <p4_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_6>
       <p4_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_7>
       <p4_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_8>
       <p4_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_9>
       <p4_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_12>
       <p4_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_13>
       <p4_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_14>
       <p4_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_15>
       <p4_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_16>
       <p4_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_18>
       <p4_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_19>
       <p4_20>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_20>
       <p4_21>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_21>
       <p4_22>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_22>
       <p4_23>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_23>
       <p4_24>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_24>
       <p4_25>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_25>
       <p4_26>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_26>
       <p4_27>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_27>
       <p4_28>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_28>
       <p4_29>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_29>
       <p4_30>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_30>
       <p4_31>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_31>
       <p4_33>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_33>
       <p4_34>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_34>
       <p4_35>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_35>
       <p4_36>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_36>
       <p4_38>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_38>
       <p4_39>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_39>
       <p4_40>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_40>
       <p4_41>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_41>
       <p4_42>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_42>
       <p4_43>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_43>
       <p4_44>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_44>
       <p4_46>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_46>
       <p4_47>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_47>
       <p4_48>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_48>
       <p4_49>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_49>
       <p4_51>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_51>
       <p4_52>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_52>
       <p4_53>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_53>
       <p4_55>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_55>
       <p4_56>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_56>
       <p4_57>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_57>
       <p5_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_1>
       <p5_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_2>
       <p5_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_3>
       <p5_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_4>
       <p5_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_5>
       <p5_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_6>
       <p5_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_7>
       <p5_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_8>
       <p5_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_9>
       <p5_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_10>
       <p5_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_11>
       <p5_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_12>
       <p5_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_13>
       <p5_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_14>
       <p5_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_15>
       <p5_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_16>
       <p5_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_17>
       <p5_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_18>
       <p5_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_19>
       <p5_20>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_20>
       <p5_21>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_21>
       <p5_22>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_22>
       <p5_23>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_23>
       <p5_24>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_24>
       <p5_25>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_25>
       <p5_26>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_26>
       <p5_27>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_27>
       <p5_28>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_28>
       <p5_29>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_29>
       <p5_30>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_30>
       <p5_31>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_31>
       <p5_32>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_32>
       <p5_33>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_33>
       <p5_34>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_34>
       <p5_35>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_35>
       <p5_36>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_36>
       <p5_37>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_37>
       <p5_38>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_38>
       <p5_39>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_39>
       <p5_40>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_40>
       <p5_41>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_41>
       <p5_42>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_42>
       <p5_43>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_43>
       <p5_44>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_44>
       <p5_45>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_45>
       <p5_46>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_46>
       <p5_47>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_47>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2>
       <p6_1>[Mail]</p6_1>
       <p6_2_subfield_1>[nazwisko]</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_0>[imię]</p6_2_subfield_0>
       <p6_3>[Telefon]</p6_3>
       <p6_4>[miejscowość]</p6_4>
       <p6_5>[Data wypełnienia]</p6_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS F-01/s (2015)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5597535</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_17>10</p2_17>
       <p2_18>10</p2_18>
       <p2_19>10</p2_19>
       <p2_20>10</p2_20>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p2_22>10</p2_22>
       <p2_23>10</p2_23>
       <p2_24>10</p2_24>
       <p2_25>10</p2_25>
       <p2_26>10</p2_26>
       <p2_28>10</p2_28>
       <p2_30>10</p2_30>
       <p2_31>10</p2_31>
       <p2_32>10</p2_32>
       <p2_33>10</p2_33>
       <p2_34>10</p2_34>
       <pI_37>10</pI_37>
       <pI_38>10</pI_38>
       <pI_39>10</pI_39>
       <pI_40>10</pI_40>
       <pI_41>10</pI_41>
       <pI_42>10</pI_42>
       <pI_43>10</pI_43>
       <pI_44>10</pI_44>
       <pI_45>10</pI_45>
       <pI_46>10</pI_46>
       <pI_47>10</pI_47>
       <pI_48>10</pI_48>
       <pI_49>10</pI_49>
       <pI_50>10</pI_50>
       <pI_51>10</pI_51>
       <pI_52>10</pI_52>
       <pI_53>10</pI_53>
       <pI_54>10</pI_54>
       <pI_55>10</pI_55>
       <pI_56>10</pI_56>
       <pI_57>10</pI_57>
       <pI_58>10</pI_58>
       <pI_59>10</pI_59>
       <pI_61>10</pI_61>
       <pI_63>10</pI_63>
       <pI_64>10</pI_64>
       <pI_65>10</pI_65>
       <pI_67>10</pI_67>
       <pI_69>10</pI_69>
       <pI_70>10</pI_70>
       <pI_71>10</pI_71>
       <pI_72>10</pI_72>
       <pI_74>10</pI_74>
       <pI_75>10</pI_75>
       <pI_76>10</pI_76>
       <pI_77>10</pI_77>
       <pI_80>10</pI_80>
       <pI_81>10</pI_81>
       <pI_83>10</pI_83>
       <pI_84>10</pI_84>
       <pI_85>10</pI_85>
       <pI_86>10</pI_86>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p4_7>10</p4_7>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p4_12>10</p4_12>
       <p4_13>10</p4_13>
       <p4_14>10</p4_14>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p4_16>10</p4_16>
       <p4_18>10</p4_18>
       <p4_19>10</p4_19>
       <p4_20>10</p4_20>
       <p4_21>10</p4_21>
       <p4_22>10</p4_22>
       <p4_23>10</p4_23>
       <p4_24>10</p4_24>
       <p4_25>10</p4_25>
       <p4_26>10</p4_26>
       <p4_27>10</p4_27>
       <p4_28>10</p4_28>
       <p4_29>10</p4_29>
       <p4_30>10</p4_30>
       <p4_31>10</p4_31>
       <p4_33>10</p4_33>
       <p4_34>10</p4_34>
       <p4_35>10</p4_35>
       <p4_36>10</p4_36>
       <p4_38>10</p4_38>
       <p4_39>10</p4_39>
       <p4_40>10</p4_40>
       <p4_41>10</p4_41>
       <p4_42>10</p4_42>
       <p4_43>10</p4_43>
       <p4_44>10</p4_44>
       <p4_46>10</p4_46>
       <p4_47>10</p4_47>
       <p4_48>10</p4_48>
       <p4_49>10</p4_49>
       <p4_51>10</p4_51>
       <p4_52>10</p4_52>
       <p4_53>10</p4_53>
       <p4_55>10</p4_55>
       <p4_56>10</p4_56>
       <p4_57>10</p4_57>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p5_17>10</p5_17>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p5_19>10</p5_19>
       <p5_20>10</p5_20>
       <p5_21>10</p5_21>
       <p5_22>10</p5_22>
       <p5_23>10</p5_23>
       <p5_24>10</p5_24>
       <p5_25>10</p5_25>
       <p5_26>10</p5_26>
       <p5_27>10</p5_27>
       <p5_28>10</p5_28>
       <p5_29>10</p5_29>
       <p5_30>10</p5_30>
       <p5_31>10</p5_31>
       <p5_32>10</p5_32>
       <p5_33>10</p5_33>
       <p5_34>10</p5_34>
       <p5_35>10</p5_35>
       <p5_36>10</p5_36>
       <p5_37>10</p5_37>
       <p5_38>10</p5_38>
       <p5_39>10</p5_39>
       <p5_40>10</p5_40>
       <p5_41>10</p5_41>
       <p5_42>10</p5_42>
       <p5_43>10</p5_43>
       <p5_44>10</p5_44>
       <p5_45>10</p5_45>
       <p5_46>10</p5_46>
       <p5_47>10</p5_47>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p6_1>test@test.pl</p6_1>
       <p6_2_subfield_1>Kowalski</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_0>Jan</p6_2_subfield_0>
       <p6_3>500600400</p6_3>
       <p6_4>Poznań</p6_4>
       <p6_5>30-10-2014</p6_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>