Pola formularza

Formularz: PFRON INF-O-PP Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwiePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5704421</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA_1>[NIP]</pA_1>
       <pA1_1>[NIP]</pA1_1>
       <pA_2>[pole wielowierszowe]</pA_2>
       <pA1_2>[pole wielowierszowe]</pA1_2>
       <pA3_subfield_0>[miejscowość]</pA3_subfield_0>
       <pA3_subfield_1>[ulica]</pA3_subfield_1>
       <pA3_subfield_2>[nr domu]</pA3_subfield_2>
       <pA3_subfield_3>[nr lokalu]</pA3_subfield_3>
       <pA3_subfield_4>[kod pocztowy]</pA3_subfield_4>
       <pA3_subfield_5>[poczta]</pA3_subfield_5>
       <pA3a_subfield_0>[miejscowość]</pA3a_subfield_0>
       <pA3a_subfield_1>[ulica]</pA3a_subfield_1>
       <pA3a_subfield_2>[nr domu]</pA3a_subfield_2>
       <pA3a_subfield_3>[nr lokalu]</pA3a_subfield_3>
       <pA3a_subfield_4>[kod pocztowy]</pA3a_subfield_4>
       <pA3a_subfield_5>[poczta]</pA3a_subfield_5>
       <pA4>[Pole tekstowe]</pA4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p5_>
       <p5_6_1>[Pole tekstowe]</p5_6_1>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[dataRozpoczeciaDzial]</p8>
       <p9_1_>[Wartość wyboru w polu p9_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_1_>
       <p9_2_>[Wartość wyboru w polu p9_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_2_>
       <p9_3_>[Wartość wyboru w polu p9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_3_>
       <p9_4_>[Wartość wyboru w polu p9_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_4_>
       <p9_5_>[Wartość wyboru w polu p9_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_5_>
       <p9_6_>[Wartość wyboru w polu p9_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_6_>
       <pA7_2>[pole wielowierszowe]</pA7_2>
       <pB1_>[Wartość wyboru w polu pB1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB1_>
       <pB2_>[Wartość wyboru w polu pB2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB2_>
       <pB3_>[Wartość wyboru w polu pB3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB3_>
       <pB4_>[Wartość wyboru w polu pB4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB4_>
       <pB5_>[Wartość wyboru w polu pB5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB5_>
       <pB6_1_>[Wartość wyboru w polu pB6_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 1 2 ]</pB6_1_>
       <pB6_2_>[Wartość wyboru w polu pB6_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_2_>
       <pB6_3_>[Wartość wyboru w polu pB6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_3_>
       <pB6_4_>[Wartość wyboru w polu pB6_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_4_>
       <pB6_5_>[Wartość wyboru w polu pB6_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_5_>
       <pB6_6_>[Wartość wyboru w polu pB6_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_6_>
       <pB6_7_>[Wartość wyboru w polu pB6_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_7_>
       <pB6_8_>[Wartość wyboru w polu pB6_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_8_>
       <pB6_9_>[Wartość wyboru w polu pB6_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_9_>
       <pB6_10>[pole wielowierszowe]</pB6_10>
       <pB6_11_>[Wartość wyboru w polu pB6_11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB6_11_>
       <pB6_12_>[Wartość wyboru w polu pB6_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</pB6_12_>
       <pD1_>[Wartość wyboru w polu pD1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 ]</pD1_>
       <pD2_>[Wartość wyboru w polu pD2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_>
       <pD3_>[Wartość wyboru w polu pD3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD3_>
       <pD4_>[Wartość wyboru w polu pD4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD4_>
       <pD5_>[Wartość wyboru w polu pD5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD5_>
       <pD6_>[Wartość wyboru w polu pD6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD6_>
       <pD7_>[Wartość wyboru w polu pD7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD7_>
       <pD8_>[Wartość wyboru w polu pD8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD8_>
       <pD9_>[Wartość wyboru w polu pD9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD9_>
       <pD10_>[Wartość wyboru w polu pD10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD10_>
       <pD11_>[Wartość wyboru w polu pD11. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD11_>
       <pD12_>[Wartość wyboru w polu pD12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pD12_>
       <pD13>[pole wielowierszowe]</pD13>
       <pD14>[pole wielowierszowe]</pD14>
       <pD15>[Pole tekstowe]</pD15>
       <pD16>[pole wielowierszowe]</pD16>
       <pD17_>[Wartość wyboru w polu pD17. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD17_>
       <pD22_1>[data]</pD22_1>
       <pD23_1>[pole wielowierszowe]</pD23_1>
       <pD24_1>[pole wielowierszowe]</pD24_1>
       <pD25_1>[pole wielowierszowe]</pD25_1>
       <pD26_1>[pole wielowierszowe]</pD26_1>
       <pD27_1>[Pole tekstowe]</pD27_1>
       <pD28_1>[Pole kwoty]</pD28_1>
       <pD29_1>[Pole kwoty]</pD29_1>
       <pD22_2>[data]</pD22_2>
       <pD23_2>[pole wielowierszowe]</pD23_2>
       <pD24_2>[pole wielowierszowe]</pD24_2>
       <pD25_2>[pole wielowierszowe]</pD25_2>
       <pD26_2>[pole wielowierszowe]</pD26_2>
       <pD27_2>[Pole tekstowe]</pD27_2>
       <pD28_2>[Pole kwoty]</pD28_2>
       <pD29_2>[Pole kwoty]</pD29_2>
       <pD22_3>[data]</pD22_3>
       <pD23_3>[pole wielowierszowe]</pD23_3>
       <pD24_3>[pole wielowierszowe]</pD24_3>
       <pD25_3>[pole wielowierszowe]</pD25_3>
       <pD26_3>[pole wielowierszowe]</pD26_3>
       <pD27_3>[Pole tekstowe]</pD27_3>
       <pD28_3>[Pole kwoty]</pD28_3>
       <pD29_3>[Pole kwoty]</pD29_3>
       <pD22_4>[data]</pD22_4>
       <pD23_4>[pole wielowierszowe]</pD23_4>
       <pD24_4>[pole wielowierszowe]</pD24_4>
       <pD25_4>[pole wielowierszowe]</pD25_4>
       <pD26_4>[pole wielowierszowe]</pD26_4>
       <pD27_4>[Pole tekstowe]</pD27_4>
       <pD28_4>[Pole kwoty]</pD28_4>
       <pD29_4>[Pole kwoty]</pD29_4>
       <pD22_5>[data]</pD22_5>
       <pD23_5>[pole wielowierszowe]</pD23_5>
       <pD24_5>[pole wielowierszowe]</pD24_5>
       <pD25_5>[pole wielowierszowe]</pD25_5>
       <pD26_5>[pole wielowierszowe]</pD26_5>
       <pD27_5>[Pole tekstowe]</pD27_5>
       <pD28_5>[Pole kwoty]</pD28_5>
       <pD29_5>[Pole kwoty]</pD29_5>
       <pD22_6>[data]</pD22_6>
       <pD23_6>[pole wielowierszowe]</pD23_6>
       <pD24_6>[pole wielowierszowe]</pD24_6>
       <pD25_6>[pole wielowierszowe]</pD25_6>
       <pD26_6>[pole wielowierszowe]</pD26_6>
       <pD27_6>[Pole tekstowe]</pD27_6>
       <pD28_6>[Pole kwoty]</pD28_6>
       <pD29_6>[Pole kwoty]</pD29_6>
       <pD22_7>[data]</pD22_7>
       <pD23_7>[pole wielowierszowe]</pD23_7>
       <pD24_7>[pole wielowierszowe]</pD24_7>
       <pD25_7>[pole wielowierszowe]</pD25_7>
       <pD26_7>[pole wielowierszowe]</pD26_7>
       <pD27_7>[Pole tekstowe]</pD27_7>
       <pD28_7>[Pole kwoty]</pD28_7>
       <pD29_7>[Pole kwoty]</pD29_7>
       <pD22_8>[data]</pD22_8>
       <pD23_8>[pole wielowierszowe]</pD23_8>
       <pD24_8>[pole wielowierszowe]</pD24_8>
       <pD25_8>[pole wielowierszowe]</pD25_8>
       <pD26_8>[pole wielowierszowe]</pD26_8>
       <pD27_8>[Pole tekstowe]</pD27_8>
       <pD28_8>[Pole kwoty]</pD28_8>
       <pD29_8>[Pole kwoty]</pD29_8>
       <pD22_9>[data]</pD22_9>
       <pD23_9>[pole wielowierszowe]</pD23_9>
       <pD24_9>[pole wielowierszowe]</pD24_9>
       <pD25_9>[pole wielowierszowe]</pD25_9>
       <pD26_9>[pole wielowierszowe]</pD26_9>
       <pD27_9>[Pole tekstowe]</pD27_9>
       <pD28_9>[Pole kwoty]</pD28_9>
       <pD29_9>[Pole kwoty]</pD29_9>
       <pD22_10>[data]</pD22_10>
       <pD23_10>[pole wielowierszowe]</pD23_10>
       <pD24_10>[pole wielowierszowe]</pD24_10>
       <pD25_10>[pole wielowierszowe]</pD25_10>
       <pD26_10>[pole wielowierszowe]</pD26_10>
       <pD27_10>[Pole tekstowe]</pD27_10>
       <pD28_10>[Pole kwoty]</pD28_10>
       <pD29_10>[Pole kwoty]</pD29_10>
       <pD21_>[Wartość wyboru w polu pD21. Dostępne wartości: 3 1 2 ]</pD21_>
       <pD20_>[Wartość wyboru w polu pD20. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD20_>
       <pD19_>[Wartość wyboru w polu pD19. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD19_>
       <pD18_>[Wartość wyboru w polu pD18. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD18_>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p33>[pole wielowierszowe]</p33>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>
       <p36>[pole wielowierszowe]</p36>
       <p37_subfield_1>[nazwisko]</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_0>[imię]</p37_subfield_0>
       <p39>[Telefon]</p39>
       <p38>[Stanowisko]</p38>
       <p40>[Data wypełnienia]</p40>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-O-PP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5704421</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA_1>8875155741</pA_1>
       <pA1_1>8875155741</pA1_1>
       <pA_2>to jest pole wielowierszowe</pA_2>
       <pA1_2>to jest pole wielowierszowe</pA1_2>
       <pA3_subfield_0>Poznań</pA3_subfield_0>
       <pA3_subfield_1>Strzelecka</pA3_subfield_1>
       <pA3_subfield_2>1</pA3_subfield_2>
       <pA3_subfield_3>1</pA3_subfield_3>
       <pA3_subfield_4>61-155</pA3_subfield_4>
       <pA3_subfield_5>Poznań</pA3_subfield_5>
       <pA3a_subfield_0>Poznań</pA3a_subfield_0>
       <pA3a_subfield_1>Strzelecka</pA3a_subfield_1>
       <pA3a_subfield_2>1</pA3a_subfield_2>
       <pA3a_subfield_3>1</pA3a_subfield_3>
       <pA3a_subfield_4>61-155</pA3a_subfield_4>
       <pA3a_subfield_5>Poznań</pA3a_subfield_5>
       <pA4>test pola tekstowego</pA4>
       <p5_>1</p5_>
       <p5_6_1>test pola tekstowego</p5_6_1>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9_1_>1</p9_1_>
       <p9_2_>1</p9_2_>
       <p9_3_>1</p9_3_>
       <p9_4_>1</p9_4_>
       <p9_5_>1</p9_5_>
       <p9_6_>1</p9_6_>
       <pA7_2>to jest pole wielowierszowe</pA7_2>
       <pB1_>1</pB1_>
       <pB2_>1</pB2_>
       <pB3_>1</pB3_>
       <pB4_>1</pB4_>
       <pB5_>1</pB5_>
       <pB6_1_>1</pB6_1_>
       <pB6_2_>1</pB6_2_>
       <pB6_3_>1</pB6_3_>
       <pB6_4_>1</pB6_4_>
       <pB6_5_>1</pB6_5_>
       <pB6_6_>1</pB6_6_>
       <pB6_7_>1</pB6_7_>
       <pB6_8_>1</pB6_8_>
       <pB6_9_>1</pB6_9_>
       <pB6_10>to jest pole wielowierszowe</pB6_10>
       <pB6_11_>1</pB6_11_>
       <pB6_12_>1</pB6_12_>
       <pD1_>1</pD1_>
       <pD2_>1</pD2_>
       <pD3_>1</pD3_>
       <pD4_>1</pD4_>
       <pD5_>1</pD5_>
       <pD6_>1</pD6_>
       <pD7_>1</pD7_>
       <pD8_>1</pD8_>
       <pD9_>1</pD9_>
       <pD10_>1</pD10_>
       <pD11_>1</pD11_>
       <pD12_>1</pD12_>
       <pD13>to jest pole wielowierszowe</pD13>
       <pD14>to jest pole wielowierszowe</pD14>
       <pD15>test pola tekstowego</pD15>
       <pD16>to jest pole wielowierszowe</pD16>
       <pD17_>1</pD17_>
       <pD22_1>30-10-1990</pD22_1>
       <pD23_1>to jest pole wielowierszowe</pD23_1>
       <pD24_1>to jest pole wielowierszowe</pD24_1>
       <pD25_1>to jest pole wielowierszowe</pD25_1>
       <pD26_1>to jest pole wielowierszowe</pD26_1>
       <pD27_1>test pola tekstowego</pD27_1>
       <pD28_1>10</pD28_1>
       <pD29_1>10</pD29_1>
       <pD22_2>30-10-1990</pD22_2>
       <pD23_2>to jest pole wielowierszowe</pD23_2>
       <pD24_2>to jest pole wielowierszowe</pD24_2>
       <pD25_2>to jest pole wielowierszowe</pD25_2>
       <pD26_2>to jest pole wielowierszowe</pD26_2>
       <pD27_2>test pola tekstowego</pD27_2>
       <pD28_2>10</pD28_2>
       <pD29_2>10</pD29_2>
       <pD22_3>30-10-1990</pD22_3>
       <pD23_3>to jest pole wielowierszowe</pD23_3>
       <pD24_3>to jest pole wielowierszowe</pD24_3>
       <pD25_3>to jest pole wielowierszowe</pD25_3>
       <pD26_3>to jest pole wielowierszowe</pD26_3>
       <pD27_3>test pola tekstowego</pD27_3>
       <pD28_3>10</pD28_3>
       <pD29_3>10</pD29_3>
       <pD22_4>30-10-1990</pD22_4>
       <pD23_4>to jest pole wielowierszowe</pD23_4>
       <pD24_4>to jest pole wielowierszowe</pD24_4>
       <pD25_4>to jest pole wielowierszowe</pD25_4>
       <pD26_4>to jest pole wielowierszowe</pD26_4>
       <pD27_4>test pola tekstowego</pD27_4>
       <pD28_4>10</pD28_4>
       <pD29_4>10</pD29_4>
       <pD22_5>30-10-1990</pD22_5>
       <pD23_5>to jest pole wielowierszowe</pD23_5>
       <pD24_5>to jest pole wielowierszowe</pD24_5>
       <pD25_5>to jest pole wielowierszowe</pD25_5>
       <pD26_5>to jest pole wielowierszowe</pD26_5>
       <pD27_5>test pola tekstowego</pD27_5>
       <pD28_5>10</pD28_5>
       <pD29_5>10</pD29_5>
       <pD22_6>30-10-1990</pD22_6>
       <pD23_6>to jest pole wielowierszowe</pD23_6>
       <pD24_6>to jest pole wielowierszowe</pD24_6>
       <pD25_6>to jest pole wielowierszowe</pD25_6>
       <pD26_6>to jest pole wielowierszowe</pD26_6>
       <pD27_6>test pola tekstowego</pD27_6>
       <pD28_6>10</pD28_6>
       <pD29_6>10</pD29_6>
       <pD22_7>30-10-1990</pD22_7>
       <pD23_7>to jest pole wielowierszowe</pD23_7>
       <pD24_7>to jest pole wielowierszowe</pD24_7>
       <pD25_7>to jest pole wielowierszowe</pD25_7>
       <pD26_7>to jest pole wielowierszowe</pD26_7>
       <pD27_7>test pola tekstowego</pD27_7>
       <pD28_7>10</pD28_7>
       <pD29_7>10</pD29_7>
       <pD22_8>30-10-1990</pD22_8>
       <pD23_8>to jest pole wielowierszowe</pD23_8>
       <pD24_8>to jest pole wielowierszowe</pD24_8>
       <pD25_8>to jest pole wielowierszowe</pD25_8>
       <pD26_8>to jest pole wielowierszowe</pD26_8>
       <pD27_8>test pola tekstowego</pD27_8>
       <pD28_8>10</pD28_8>
       <pD29_8>10</pD29_8>
       <pD22_9>30-10-1990</pD22_9>
       <pD23_9>to jest pole wielowierszowe</pD23_9>
       <pD24_9>to jest pole wielowierszowe</pD24_9>
       <pD25_9>to jest pole wielowierszowe</pD25_9>
       <pD26_9>to jest pole wielowierszowe</pD26_9>
       <pD27_9>test pola tekstowego</pD27_9>
       <pD28_9>10</pD28_9>
       <pD29_9>10</pD29_9>
       <pD22_10>30-10-1990</pD22_10>
       <pD23_10>to jest pole wielowierszowe</pD23_10>
       <pD24_10>to jest pole wielowierszowe</pD24_10>
       <pD25_10>to jest pole wielowierszowe</pD25_10>
       <pD26_10>to jest pole wielowierszowe</pD26_10>
       <pD27_10>test pola tekstowego</pD27_10>
       <pD28_10>10</pD28_10>
       <pD29_10>10</pD29_10>
       <pD21_>1</pD21_>
       <pD20_>1</pD20_>
       <pD19_>1</pD19_>
       <pD18_>1</pD18_>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p33>to jest pole wielowierszowe</p33>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>
       <p36>to jest pole wielowierszowe</p36>
       <p37_subfield_1>Kowalski</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_0>Jan</p37_subfield_0>
       <p39>500600400</p39>
       <p38>manager</p38>
       <p40>30-10-2014</p40>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>