Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZAS-Z (4) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5825408</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p0_1>[miejscowość]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p3_>
       <p3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>[Pole PESEL]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[Pole NIP]</p3_subfield_3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[numer paszportu]</p6_subfield_0>
       <p7>[KodKraju]</p7>
       <p8>[Wojewodztwo]</p8>
       <p9>[Powiat]</p9>
       <p10>[Gmina]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[Poczta]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p17_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p17_3_subfield_>
       <p17_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p17_3_subfield_2>
       <p17_3_subfield_3>[Pole NIP]</p17_3_subfield_3>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19>[dataUrodzenia]</p19>
       <p20>[KodKraju]</p20>
       <p21>[Wojewodztwo]</p21>
       <p22>[Powiat]</p22>
       <p23>[Gmina]</p23>
       <p24>[Ulica]</p24>
       <p25>[NrDomu]</p25>
       <p26>[NrLokalu]</p26>
       <p27>[Miejscowosc]</p27>
       <p28>[KodPocztowy]</p28>
       <p29>[Poczta]</p29>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 0 1 2 ]</p39_>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p51_1>[Pole kwoty]</p51_1>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 0 ]</p50_>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p53>[data]</p53>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p56_>[Wartość wyboru w polu p56. Dostępne wartości: 0 p56 ]</p56_>
       <p57>[pole wielowierszowe]</p57>
       <p58_>[Wartość wyboru w polu p58. Dostępne wartości: 0 1 2 ]</p58_>
       <p59>[pole wielowierszowe]</p59>
       <p60_subfield_0>[imię]</p60_subfield_0>
       <p60_subfield_1>[nazwisko]</p60_subfield_1>
       <p61>[Stanowisko]</p61>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAS-Z (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>5825408</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p2_>1</p2_>
       <p3_>1</p3_>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>23050608219</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>8875155741</p3_subfield_3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6_subfield_1>ACN285956</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_0>DI3148049</p6_subfield_0>
       <p7>PL</p7>
       <p8>wielkopolskie</p8>
       <p9>poznański</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p17_3_subfield_>2</p17_3_subfield_>
       <p17_3_subfield_2>23050608219</p17_3_subfield_2>
       <p17_3_subfield_3>8875155741</p17_3_subfield_3>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19>30-10-1985</p19>
       <p20>PL</p20>
       <p21>wielkopolskie</p21>
       <p22>poznański</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Strzelecka</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30_>1</p30_>
       <p31>10</p31>
       <p33>10</p33>
       <p35>10</p35>
       <p37>10</p37>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>10</p40>
       <p42>10</p42>
       <p44>10</p44>
       <p46>10</p46>
       <p48>10</p48>
       <p51_1>10</p51_1>
       <p50_>1</p50_>
       <_>1</_>
       <p53>30-10-1990</p53>
       <p54_>1</p54_>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p56_>1</p56_>
       <p57>to jest pole wielowierszowe</p57>
       <p58_>1</p58_>
       <p59>to jest pole wielowierszowe</p59>
       <p60_subfield_0>Jan</p60_subfield_0>
       <p60_subfield_1>Kowalski</p60_subfield_1>
       <p61>manager</p61>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>