Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-POPR (1.08) (archiwalny) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - korekta pomyłekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6106923</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p1_1>
       <p1_2>[pole wielowierszowe]</p1_2>
       <p1_3>[pole wielowierszowe]</p1_3>
       <p2_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p2_1>
       <p2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <p3_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p3_1>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p4_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p4_1>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p4_3>[pole wielowierszowe]</p4_3>
       <p5_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p5_1>
       <p5_2>[pole wielowierszowe]</p5_2>
       <p5_3>[pole wielowierszowe]</p5_3>
       <p6_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p6_1>
       <p6_2>[pole wielowierszowe]</p6_2>
       <p6_3>[pole wielowierszowe]</p6_3>
       <p7_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p7_1>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p8_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p8_1>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p8_3>[pole wielowierszowe]</p8_3>
       <p9_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p9_1>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p10_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p10_1>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p11_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p11_1>
       <p11_2>[pole wielowierszowe]</p11_2>
       <p11_3>[pole wielowierszowe]</p11_3>
       <p12_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p12_1>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p12_3>[pole wielowierszowe]</p12_3>
       <p13_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p13_1>
       <p13_2>[pole wielowierszowe]</p13_2>
       <p13_3>[pole wielowierszowe]</p13_3>
       <p14_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p14_1>
       <p14_2>[pole wielowierszowe]</p14_2>
       <p14_3>[pole wielowierszowe]</p14_3>
       <p15_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p15_1>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p15_3>[pole wielowierszowe]</p15_3>
       <p16_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p16_1>
       <p16_2>[pole wielowierszowe]</p16_2>
       <p16_3>[pole wielowierszowe]</p16_3>
       <p17_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p17_1>
       <p17_2>[pole wielowierszowe]</p17_2>
       <p17_3>[pole wielowierszowe]</p17_3>
       <p18_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p18_1>
       <p18_2>[pole wielowierszowe]</p18_2>
       <p18_3>[Pole tekstowe]</p18_3>
       <p19_1> / CEIDG-1 / CEIDG-MW / CEIDG-RB / CEIDG-RD / CEIDG-SC / CEIDG-PN</p19_1>
       <p19_2>[Pole tekstowe]</p19_2>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-POPR (1.08)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6106923</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1></p1_1>
       <p1_2>to jest pole wielowierszowe</p1_2>
       <p1_3>to jest pole wielowierszowe</p1_3>
       <p2_1></p2_1>
       <p2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <p3_1></p3_1>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p4_1></p4_1>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p4_3>to jest pole wielowierszowe</p4_3>
       <p5_1></p5_1>
       <p5_2>to jest pole wielowierszowe</p5_2>
       <p5_3>to jest pole wielowierszowe</p5_3>
       <p6_1></p6_1>
       <p6_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2>
       <p6_3>to jest pole wielowierszowe</p6_3>
       <p7_1></p7_1>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p8_1></p8_1>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3>
       <p9_1></p9_1>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p10_1></p10_1>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p11_1></p11_1>
       <p11_2>to jest pole wielowierszowe</p11_2>
       <p11_3>to jest pole wielowierszowe</p11_3>
       <p12_1></p12_1>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p12_3>to jest pole wielowierszowe</p12_3>
       <p13_1></p13_1>
       <p13_2>to jest pole wielowierszowe</p13_2>
       <p13_3>to jest pole wielowierszowe</p13_3>
       <p14_1></p14_1>
       <p14_2>to jest pole wielowierszowe</p14_2>
       <p14_3>to jest pole wielowierszowe</p14_3>
       <p15_1></p15_1>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p15_3>to jest pole wielowierszowe</p15_3>
       <p16_1></p16_1>
       <p16_2>to jest pole wielowierszowe</p16_2>
       <p16_3>to jest pole wielowierszowe</p16_3>
       <p17_1></p17_1>
       <p17_2>to jest pole wielowierszowe</p17_2>
       <p17_3>to jest pole wielowierszowe</p17_3>
       <p18_1></p18_1>
       <p18_2>to jest pole wielowierszowe</p18_2>
       <p18_3>test pola tekstowego</p18_3>
       <p19_1></p19_1>
       <p19_2>test pola tekstowego</p19_2>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>