Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-RD (1.08) (archiwalny) Wykonywana działalność gospodarczaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6106959</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p1_3>[REGON]</p1_3>
       <p2_0>[REGON]</p2_0>
       <p2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_2_>
       <p2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3>
       <p3_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1_2>
       <p3_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_2_2>
       <p3_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_3_2>
       <p3_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_4_2>
       <p3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5_2>
       <p3_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_6_2>
       <p3_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_7_2>
       <p3_8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_8_2>
       <p3_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_9_2>
       <p3_10_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_10_2>
       <p3_11_1>[Pole tekstowe]</p3_11_1>
       <p3_11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_11_2>
       <p3_12_1>[Pole tekstowe]</p3_12_1>
       <p3_12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_12_2>
       <p3_13_1>[Pole tekstowe]</p3_13_1>
       <p3_13_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_13_2>
       <p3_14_1>[Pole tekstowe]</p3_14_1>
       <p3_14_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_14_2>
       <p3_15_1>[Pole tekstowe]</p3_15_1>
       <p3_15_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_15_2>
       <p3_16_1>[Pole tekstowe]</p3_16_1>
       <p3_16_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_16_2>
       <p3_17_1>[Pole tekstowe]</p3_17_1>
       <p3_17_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_17_2>
       <p3_18_1>[Pole tekstowe]</p3_18_1>
       <p3_18_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_18_2>
       <p3_19_1>[Pole tekstowe]</p3_19_1>
       <p3_19_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_19_2>
       <p3_20_1>[Pole tekstowe]</p3_20_1>
       <p3_20_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_20_2>
       <p3_21_1>[Pole tekstowe]</p3_21_1>
       <p3_21_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_21_2>
       <p3_22_1>[Pole tekstowe]</p3_22_1>
       <p3_22_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_22_2>
       <p3_23_1>[Pole tekstowe]</p3_23_1>
       <p3_23_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_23_2>
       <p3_24_1>[Pole tekstowe]</p3_24_1>
       <p3_24_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_24_2>
       <p3_25_1>[Pole tekstowe]</p3_25_1>
       <p3_25_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_25_2>
       <p3_26_1>[Pole tekstowe]</p3_26_1>
       <p3_26_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_26_2>
       <p3_27_1>[Pole tekstowe]</p3_27_1>
       <p3_27_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_27_2>
       <p3_28_1>[Pole tekstowe]</p3_28_1>
       <p3_28_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_28_2>
       <p3_29_1>[Pole tekstowe]</p3_29_1>
       <p3_29_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_29_2>
       <p3_30_1>[Pole tekstowe]</p3_30_1>
       <p3_30_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_30_2>
       <p3_31_1>[Pole tekstowe]</p3_31_1>
       <p3_31_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_31_2>
       <p3_32_1>[Pole tekstowe]</p3_32_1>
       <p3_32_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_32_2>
       <p3_33_1>[Pole tekstowe]</p3_33_1>
       <p3_33_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_33_2>
       <p3_34_1>[Pole tekstowe]</p3_34_1>
       <p3_34_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_34_2>
       <p3_35_1>[Pole tekstowe]</p3_35_1>
       <p3_35_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_35_2>
       <p3_36_1>[Pole tekstowe]</p3_36_1>
       <p3_36_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_36_2>
       <p3_37_1>[Pole tekstowe]</p3_37_1>
       <p3_37_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_37_2>
       <p3_38_1>[Pole tekstowe]</p3_38_1>
       <p3_38_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_38_2>
       <p3_39_1>[Pole tekstowe]</p3_39_1>
       <p3_39_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_39_2>
       <p3_40_1>[Pole tekstowe]</p3_40_1>
       <p3_40_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_40_2>
       <p3_41_1>[Pole tekstowe]</p3_41_1>
       <p3_41_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_41_2>
       <p3_42_1>[Pole tekstowe]</p3_42_1>
       <p3_42_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_42_2>
       <p3_43_1>[Pole tekstowe]</p3_43_1>
       <p3_43_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_43_2>
       <p3_44_1>[Pole tekstowe]</p3_44_1>
       <p3_44_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_44_2>
       <p3_45_1>[Pole tekstowe]</p3_45_1>
       <p3_45_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_45_2>
       <p3_46_1>[Pole tekstowe]</p3_46_1>
       <p3_46_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_46_2>
       <p3_47_1>[Pole tekstowe]</p3_47_1>
       <p3_47_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_47_2>
       <p3_48_1>[Pole tekstowe]</p3_48_1>
       <p3_48_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_48_2>
       <p3_49_1>[Pole tekstowe]</p3_49_1>
       <p3_49_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_49_2>
       <p3_50_1>[Pole tekstowe]</p3_50_1>
       <p3_50_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_50_2>
       <p3_51_1>[Pole tekstowe]</p3_51_1>
       <p3_51_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_51_2>
       <p3_58_1>[Pole tekstowe]</p3_58_1>
       <p3_52_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_52_2>
       <p3_53_1>[Pole tekstowe]</p3_53_1>
       <p3_53_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_53_2>
       <p3_54_1>[Pole tekstowe]</p3_54_1>
       <p3_54_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_54_2>
       <p3_55_1>[Pole tekstowe]</p3_55_1>
       <p3_55_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_55_2>
       <p3_56_1>[Pole tekstowe]</p3_56_1>
       <p3_56_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_56_2>
       <p3_57_1>[Pole tekstowe]</p3_57_1>
       <p3_57_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_57_2>
       <p3_52_1>[Pole tekstowe]</p3_52_1>
       <p3_58_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_58_2>
       <p3_59_1>[Pole tekstowe]</p3_59_1>
       <p3_59_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_59_2>
       <p3_60_1>[Pole tekstowe]</p3_60_1>
       <p3_60_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_60_2>
       <p3_61_1>[Pole tekstowe]</p3_61_1>
       <p3_61_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_61_2>
       <p3_62_1>[Pole tekstowe]</p3_62_1>
       <p3_62_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_62_2>
       <p3_63_1>[Pole tekstowe]</p3_63_1>
       <p3_63_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_63_2>
       <p3_64_1>[Pole tekstowe]</p3_64_1>
       <p3_64_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_64_2>
       <p3_65_1>[Pole tekstowe]</p3_65_1>
       <p3_65_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_65_2>
       <p3_66_1>[Pole tekstowe]</p3_66_1>
       <p3_66_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_66_2>
       <p4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4>
       <p5_1>[miejscowość]</p5_1>
       <p5_2>[Data wypełnienia]</p5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-RD (1.08)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6106959</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>10</p0>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p1_3>773461194</p1_3>
       <p2_0>773461194</p2_0>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p3_1_2>1</p3_1_2>
       <p3_2_2>1</p3_2_2>
       <p3_3_2>1</p3_3_2>
       <p3_4_2>1</p3_4_2>
       <p3_5_2>1</p3_5_2>
       <p3_6_2>1</p3_6_2>
       <p3_7_2>1</p3_7_2>
       <p3_8_2>1</p3_8_2>
       <p3_9_2>1</p3_9_2>
       <p3_10_2>1</p3_10_2>
       <p3_11_1>test pola tekstowego</p3_11_1>
       <p3_11_2>1</p3_11_2>
       <p3_12_1>test pola tekstowego</p3_12_1>
       <p3_12_2>1</p3_12_2>
       <p3_13_1>test pola tekstowego</p3_13_1>
       <p3_13_2>1</p3_13_2>
       <p3_14_1>test pola tekstowego</p3_14_1>
       <p3_14_2>1</p3_14_2>
       <p3_15_1>test pola tekstowego</p3_15_1>
       <p3_15_2>1</p3_15_2>
       <p3_16_1>test pola tekstowego</p3_16_1>
       <p3_16_2>1</p3_16_2>
       <p3_17_1>test pola tekstowego</p3_17_1>
       <p3_17_2>1</p3_17_2>
       <p3_18_1>test pola tekstowego</p3_18_1>
       <p3_18_2>1</p3_18_2>
       <p3_19_1>test pola tekstowego</p3_19_1>
       <p3_19_2>1</p3_19_2>
       <p3_20_1>test pola tekstowego</p3_20_1>
       <p3_20_2>1</p3_20_2>
       <p3_21_1>test pola tekstowego</p3_21_1>
       <p3_21_2>1</p3_21_2>
       <p3_22_1>test pola tekstowego</p3_22_1>
       <p3_22_2>1</p3_22_2>
       <p3_23_1>test pola tekstowego</p3_23_1>
       <p3_23_2>1</p3_23_2>
       <p3_24_1>test pola tekstowego</p3_24_1>
       <p3_24_2>1</p3_24_2>
       <p3_25_1>test pola tekstowego</p3_25_1>
       <p3_25_2>1</p3_25_2>
       <p3_26_1>test pola tekstowego</p3_26_1>
       <p3_26_2>1</p3_26_2>
       <p3_27_1>test pola tekstowego</p3_27_1>
       <p3_27_2>1</p3_27_2>
       <p3_28_1>test pola tekstowego</p3_28_1>
       <p3_28_2>1</p3_28_2>
       <p3_29_1>test pola tekstowego</p3_29_1>
       <p3_29_2>1</p3_29_2>
       <p3_30_1>test pola tekstowego</p3_30_1>
       <p3_30_2>1</p3_30_2>
       <p3_31_1>test pola tekstowego</p3_31_1>
       <p3_31_2>1</p3_31_2>
       <p3_32_1>test pola tekstowego</p3_32_1>
       <p3_32_2>1</p3_32_2>
       <p3_33_1>test pola tekstowego</p3_33_1>
       <p3_33_2>1</p3_33_2>
       <p3_34_1>test pola tekstowego</p3_34_1>
       <p3_34_2>1</p3_34_2>
       <p3_35_1>test pola tekstowego</p3_35_1>
       <p3_35_2>1</p3_35_2>
       <p3_36_1>test pola tekstowego</p3_36_1>
       <p3_36_2>1</p3_36_2>
       <p3_37_1>test pola tekstowego</p3_37_1>
       <p3_37_2>1</p3_37_2>
       <p3_38_1>test pola tekstowego</p3_38_1>
       <p3_38_2>1</p3_38_2>
       <p3_39_1>test pola tekstowego</p3_39_1>
       <p3_39_2>1</p3_39_2>
       <p3_40_1>test pola tekstowego</p3_40_1>
       <p3_40_2>1</p3_40_2>
       <p3_41_1>test pola tekstowego</p3_41_1>
       <p3_41_2>1</p3_41_2>
       <p3_42_1>test pola tekstowego</p3_42_1>
       <p3_42_2>1</p3_42_2>
       <p3_43_1>test pola tekstowego</p3_43_1>
       <p3_43_2>1</p3_43_2>
       <p3_44_1>test pola tekstowego</p3_44_1>
       <p3_44_2>1</p3_44_2>
       <p3_45_1>test pola tekstowego</p3_45_1>
       <p3_45_2>1</p3_45_2>
       <p3_46_1>test pola tekstowego</p3_46_1>
       <p3_46_2>1</p3_46_2>
       <p3_47_1>test pola tekstowego</p3_47_1>
       <p3_47_2>1</p3_47_2>
       <p3_48_1>test pola tekstowego</p3_48_1>
       <p3_48_2>1</p3_48_2>
       <p3_49_1>test pola tekstowego</p3_49_1>
       <p3_49_2>1</p3_49_2>
       <p3_50_1>test pola tekstowego</p3_50_1>
       <p3_50_2>1</p3_50_2>
       <p3_51_1>test pola tekstowego</p3_51_1>
       <p3_51_2>1</p3_51_2>
       <p3_58_1>test pola tekstowego</p3_58_1>
       <p3_52_2>1</p3_52_2>
       <p3_53_1>test pola tekstowego</p3_53_1>
       <p3_53_2>1</p3_53_2>
       <p3_54_1>test pola tekstowego</p3_54_1>
       <p3_54_2>1</p3_54_2>
       <p3_55_1>test pola tekstowego</p3_55_1>
       <p3_55_2>1</p3_55_2>
       <p3_56_1>test pola tekstowego</p3_56_1>
       <p3_56_2>1</p3_56_2>
       <p3_57_1>test pola tekstowego</p3_57_1>
       <p3_57_2>1</p3_57_2>
       <p3_52_1>test pola tekstowego</p3_52_1>
       <p3_58_2>1</p3_58_2>
       <p3_59_1>test pola tekstowego</p3_59_1>
       <p3_59_2>1</p3_59_2>
       <p3_60_1>test pola tekstowego</p3_60_1>
       <p3_60_2>1</p3_60_2>
       <p3_61_1>test pola tekstowego</p3_61_1>
       <p3_61_2>1</p3_61_2>
       <p3_62_1>test pola tekstowego</p3_62_1>
       <p3_62_2>1</p3_62_2>
       <p3_63_1>test pola tekstowego</p3_63_1>
       <p3_63_2>1</p3_63_2>
       <p3_64_1>test pola tekstowego</p3_64_1>
       <p3_64_2>1</p3_64_2>
       <p3_65_1>test pola tekstowego</p3_65_1>
       <p3_65_2>1</p3_65_2>
       <p3_66_1>test pola tekstowego</p3_66_1>
       <p3_66_2>1</p3_66_2>
       <p4>1</p4>
       <p5_1>Poznań</p5_1>
       <p5_2>30-10-2014</p5_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>