Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-RB (1.8.1) (archiwalny) Informacja o rachunkach bankowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6127593</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p1_3>[REGON]</p1_3>
       <p02>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p02>
       <p2_1>[KrajBanku]</p2_1>
       <p2_2>[NazwaBanku]</p2_2>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <p2_4>[Rachunek]</p2_4>
       <p2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_5>
       <p10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10>
       <p3_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_0>
       <p3_1>[KrajBanku]</p3_1>
       <p3_2>[NazwaBanku]</p3_2>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p3_4>[Rachunek]</p3_4>
       <p3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_5>
       <p10_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_0>
       <p4_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_0>
       <p4_1>[KrajBanku]</p4_1>
       <p4_2>[NazwaBanku]</p4_2>
       <p4_3>[pole wielowierszowe]</p4_3>
       <p4_4>[Rachunek]</p4_4>
       <p4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5>
       <p10_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_9>
       <p05>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p05>
       <p5_1>[KrajBanku]</p5_1>
       <p5_2>[NazwaBanku]</p5_2>
       <p5_3>[pole wielowierszowe]</p5_3>
       <p5_4>[Rachunek]</p5_4>
       <p5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_5>
       <p5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_6>
       <p6_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_0>
       <p6_1_1>[krajIdPodatnikaZagr]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[nrIdPodatnikaZagr]</p6_1_2>
       <p6_1_3_>[Wartość wyboru w polu p6_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_1_3_>
       <p6_2_1>[krajIdPodatnikaZagr]</p6_2_1>
       <p6_2_2>[nrIdPodatnikaZagr]</p6_2_2>
       <p6_2_3_>[Wartość wyboru w polu p6_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_2_3_>
       <p6_3_1>[krajIdPodatnikaZagr]</p6_3_1>
       <p6_3_2>[nrIdPodatnikaZagr]</p6_3_2>
       <p6_3_3_>[Wartość wyboru w polu p6_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_3_3_>
       <p6_4_1>[krajIdPodatnikaZagr]</p6_4_1>
       <p6_4_2>[nrIdPodatnikaZagr]</p6_4_2>
       <p6_4_3_>[Wartość wyboru w polu p6_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_4_3_>
       <p6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_6>
       <p7_1>[miejscowość]</p7_1>
       <p7_2>[Data wypełnienia]</p7_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-RB (1.8.1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6127593</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>10</p0>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p1_3>773461194</p1_3>
       <p02>1</p02>
       <p2_1>Polska</p2_1>
       <p2_2>Bank Zachodni WBK</p2_2>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <p2_4>453054504926965134154839080720</p2_4>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p10>1</p10>
       <p3_0>1</p3_0>
       <p3_1>Polska</p3_1>
       <p3_2>Bank Zachodni WBK</p3_2>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p3_4>453054504926965134154839080720</p3_4>
       <p3_5>1</p3_5>
       <p10_0>1</p10_0>
       <p4_0>1</p4_0>
       <p4_1>Polska</p4_1>
       <p4_2>Bank Zachodni WBK</p4_2>
       <p4_3>to jest pole wielowierszowe</p4_3>
       <p4_4>453054504926965134154839080720</p4_4>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p10_9>1</p10_9>
       <p05>1</p05>
       <p5_1>Polska</p5_1>
       <p5_2>Bank Zachodni WBK</p5_2>
       <p5_3>to jest pole wielowierszowe</p5_3>
       <p5_4>453054504926965134154839080720</p5_4>
       <p5_5>1</p5_5>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p6_0>1</p6_0>
       <p6_1_1></p6_1_1>
       <p6_1_2></p6_1_2>
       <p6_1_3_>1</p6_1_3_>
       <p6_2_1></p6_2_1>
       <p6_2_2></p6_2_2>
       <p6_2_3_>1</p6_2_3_>
       <p6_3_1></p6_3_1>
       <p6_3_2></p6_3_2>
       <p6_3_3_>1</p6_3_3_>
       <p6_4_1></p6_4_1>
       <p6_4_2></p6_4_2>
       <p6_4_3_>1</p6_4_3_>
       <p6_6>1</p6_6>
       <p7_1>Poznań</p7_1>
       <p7_2>30-10-2014</p7_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>