Pola formularza

Formularz: PFRON INF-O-PP (zal) Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwiePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6133438</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pD22_1>[data]</pD22_1>
       <pD23_1>[pole wielowierszowe]</pD23_1>
       <pD24_1>[pole wielowierszowe]</pD24_1>
       <pD25_1>[pole wielowierszowe]</pD25_1>
       <pD26_1>[pole wielowierszowe]</pD26_1>
       <pD27_1>[Pole tekstowe]</pD27_1>
       <pD28_1>[Pole kwoty]</pD28_1>
       <pD29_1>[Pole kwoty]</pD29_1>
       <pD22_2>[data]</pD22_2>
       <pD23_2>[pole wielowierszowe]</pD23_2>
       <pD24_2>[pole wielowierszowe]</pD24_2>
       <pD25_2>[pole wielowierszowe]</pD25_2>
       <pD26_2>[pole wielowierszowe]</pD26_2>
       <pD27_2>[Pole tekstowe]</pD27_2>
       <pD28_2>[Pole kwoty]</pD28_2>
       <pD29_2>[Pole kwoty]</pD29_2>
       <pD22_3>[data]</pD22_3>
       <pD23_3>[pole wielowierszowe]</pD23_3>
       <pD24_3>[pole wielowierszowe]</pD24_3>
       <pD25_3>[pole wielowierszowe]</pD25_3>
       <pD26_3>[pole wielowierszowe]</pD26_3>
       <pD27_3>[Pole tekstowe]</pD27_3>
       <pD28_3>[Pole kwoty]</pD28_3>
       <pD29_3>[Pole kwoty]</pD29_3>
       <pD22_4>[data]</pD22_4>
       <pD23_4>[pole wielowierszowe]</pD23_4>
       <pD24_4>[pole wielowierszowe]</pD24_4>
       <pD25_4>[pole wielowierszowe]</pD25_4>
       <pD26_4>[pole wielowierszowe]</pD26_4>
       <pD27_4>[Pole tekstowe]</pD27_4>
       <pD28_4>[Pole kwoty]</pD28_4>
       <pD29_4>[Pole kwoty]</pD29_4>
       <pD22_5>[data]</pD22_5>
       <pD23_5>[pole wielowierszowe]</pD23_5>
       <pD24_5>[pole wielowierszowe]</pD24_5>
       <pD25_5>[pole wielowierszowe]</pD25_5>
       <pD26_5>[pole wielowierszowe]</pD26_5>
       <pD27_5>[Pole tekstowe]</pD27_5>
       <pD28_5>[Pole kwoty]</pD28_5>
       <pD29_5>[Pole kwoty]</pD29_5>
       <pD22_6>[data]</pD22_6>
       <pD23_6>[pole wielowierszowe]</pD23_6>
       <pD24_6>[pole wielowierszowe]</pD24_6>
       <pD25_6>[pole wielowierszowe]</pD25_6>
       <pD26_6>[pole wielowierszowe]</pD26_6>
       <pD27_6>[Pole tekstowe]</pD27_6>
       <pD28_6>[Pole kwoty]</pD28_6>
       <pD29_6>[Pole kwoty]</pD29_6>
       <pD22_7>[data]</pD22_7>
       <pD23_7>[pole wielowierszowe]</pD23_7>
       <pD24_7>[pole wielowierszowe]</pD24_7>
       <pD25_7>[pole wielowierszowe]</pD25_7>
       <pD26_7>[pole wielowierszowe]</pD26_7>
       <pD27_7>[Pole tekstowe]</pD27_7>
       <pD28_7>[Pole kwoty]</pD28_7>
       <pD29_7>[Pole kwoty]</pD29_7>
       <pD22_8>[data]</pD22_8>
       <pD23_8>[pole wielowierszowe]</pD23_8>
       <pD24_8>[pole wielowierszowe]</pD24_8>
       <pD25_8>[pole wielowierszowe]</pD25_8>
       <pD26_8>[pole wielowierszowe]</pD26_8>
       <pD27_8>[Pole tekstowe]</pD27_8>
       <pD28_8>[Pole kwoty]</pD28_8>
       <pD29_8>[Pole kwoty]</pD29_8>
       <pD22_9>[data]</pD22_9>
       <pD23_9>[pole wielowierszowe]</pD23_9>
       <pD24_9>[pole wielowierszowe]</pD24_9>
       <pD25_9>[pole wielowierszowe]</pD25_9>
       <pD26_9>[pole wielowierszowe]</pD26_9>
       <pD27_9>[Pole tekstowe]</pD27_9>
       <pD28_9>[Pole kwoty]</pD28_9>
       <pD29_9>[Pole kwoty]</pD29_9>
       <pD22_10>[data]</pD22_10>
       <pD23_10>[pole wielowierszowe]</pD23_10>
       <pD24_10>[pole wielowierszowe]</pD24_10>
       <pD25_10>[pole wielowierszowe]</pD25_10>
       <pD26_10>[pole wielowierszowe]</pD26_10>
       <pD27_10>[Pole tekstowe]</pD27_10>
       <pD28_10>[Pole kwoty]</pD28_10>
       <pD29_10>[Pole kwoty]</pD29_10>
       <pD21_>[Wartość wyboru w polu pD21. Dostępne wartości: 3 1 2 ]</pD21_>
       <pD20_>[Wartość wyboru w polu pD20. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD20_>
       <pD19_>[Wartość wyboru w polu pD19. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD19_>
       <pD18_>[Wartość wyboru w polu pD18. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD18_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-O-PP (zal)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6133438</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pD22_1>30-10-1990</pD22_1>
       <pD23_1>to jest pole wielowierszowe</pD23_1>
       <pD24_1>to jest pole wielowierszowe</pD24_1>
       <pD25_1>to jest pole wielowierszowe</pD25_1>
       <pD26_1>to jest pole wielowierszowe</pD26_1>
       <pD27_1>test pola tekstowego</pD27_1>
       <pD28_1>10</pD28_1>
       <pD29_1>10</pD29_1>
       <pD22_2>30-10-1990</pD22_2>
       <pD23_2>to jest pole wielowierszowe</pD23_2>
       <pD24_2>to jest pole wielowierszowe</pD24_2>
       <pD25_2>to jest pole wielowierszowe</pD25_2>
       <pD26_2>to jest pole wielowierszowe</pD26_2>
       <pD27_2>test pola tekstowego</pD27_2>
       <pD28_2>10</pD28_2>
       <pD29_2>10</pD29_2>
       <pD22_3>30-10-1990</pD22_3>
       <pD23_3>to jest pole wielowierszowe</pD23_3>
       <pD24_3>to jest pole wielowierszowe</pD24_3>
       <pD25_3>to jest pole wielowierszowe</pD25_3>
       <pD26_3>to jest pole wielowierszowe</pD26_3>
       <pD27_3>test pola tekstowego</pD27_3>
       <pD28_3>10</pD28_3>
       <pD29_3>10</pD29_3>
       <pD22_4>30-10-1990</pD22_4>
       <pD23_4>to jest pole wielowierszowe</pD23_4>
       <pD24_4>to jest pole wielowierszowe</pD24_4>
       <pD25_4>to jest pole wielowierszowe</pD25_4>
       <pD26_4>to jest pole wielowierszowe</pD26_4>
       <pD27_4>test pola tekstowego</pD27_4>
       <pD28_4>10</pD28_4>
       <pD29_4>10</pD29_4>
       <pD22_5>30-10-1990</pD22_5>
       <pD23_5>to jest pole wielowierszowe</pD23_5>
       <pD24_5>to jest pole wielowierszowe</pD24_5>
       <pD25_5>to jest pole wielowierszowe</pD25_5>
       <pD26_5>to jest pole wielowierszowe</pD26_5>
       <pD27_5>test pola tekstowego</pD27_5>
       <pD28_5>10</pD28_5>
       <pD29_5>10</pD29_5>
       <pD22_6>30-10-1990</pD22_6>
       <pD23_6>to jest pole wielowierszowe</pD23_6>
       <pD24_6>to jest pole wielowierszowe</pD24_6>
       <pD25_6>to jest pole wielowierszowe</pD25_6>
       <pD26_6>to jest pole wielowierszowe</pD26_6>
       <pD27_6>test pola tekstowego</pD27_6>
       <pD28_6>10</pD28_6>
       <pD29_6>10</pD29_6>
       <pD22_7>30-10-1990</pD22_7>
       <pD23_7>to jest pole wielowierszowe</pD23_7>
       <pD24_7>to jest pole wielowierszowe</pD24_7>
       <pD25_7>to jest pole wielowierszowe</pD25_7>
       <pD26_7>to jest pole wielowierszowe</pD26_7>
       <pD27_7>test pola tekstowego</pD27_7>
       <pD28_7>10</pD28_7>
       <pD29_7>10</pD29_7>
       <pD22_8>30-10-1990</pD22_8>
       <pD23_8>to jest pole wielowierszowe</pD23_8>
       <pD24_8>to jest pole wielowierszowe</pD24_8>
       <pD25_8>to jest pole wielowierszowe</pD25_8>
       <pD26_8>to jest pole wielowierszowe</pD26_8>
       <pD27_8>test pola tekstowego</pD27_8>
       <pD28_8>10</pD28_8>
       <pD29_8>10</pD29_8>
       <pD22_9>30-10-1990</pD22_9>
       <pD23_9>to jest pole wielowierszowe</pD23_9>
       <pD24_9>to jest pole wielowierszowe</pD24_9>
       <pD25_9>to jest pole wielowierszowe</pD25_9>
       <pD26_9>to jest pole wielowierszowe</pD26_9>
       <pD27_9>test pola tekstowego</pD27_9>
       <pD28_9>10</pD28_9>
       <pD29_9>10</pD29_9>
       <pD22_10>30-10-1990</pD22_10>
       <pD23_10>to jest pole wielowierszowe</pD23_10>
       <pD24_10>to jest pole wielowierszowe</pD24_10>
       <pD25_10>to jest pole wielowierszowe</pD25_10>
       <pD26_10>to jest pole wielowierszowe</pD26_10>
       <pD27_10>test pola tekstowego</pD27_10>
       <pD28_10>10</pD28_10>
       <pD29_10>10</pD29_10>
       <pD21_>1</pD21_>
       <pD20_>1</pD20_>
       <pD19_>1</pD19_>
       <pD18_>1</pD18_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>