Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-14 (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6133917</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Miesiąc na druku]</p4>
       <p5>[rok]</p5>
       <p4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4>
       <p6_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <pn9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pn9>
       <pm9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pm9>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>[nazwa pełna]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[REGON]</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[imię]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[data urodzenia]</p10_subfield_3>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[nazwisko]</p13>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16>[Data wypełnienia]</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-14 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6133917</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>09</p4>
       <p5>2013</p5>
       <p4_4>09</p4_4>
       <p6_subfield_0>PL391000</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p9_>1</p9_>
       <pn9>1</pn9>
       <pm9>1</pm9>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>773461194</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>Jan</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>30-10-1985</p10_subfield_3>
       <p11>10</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>Kowalski</p13>
       <p15>500600400</p15>
       <p16>1381474921000</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>