Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON DEK-I-0 (archiwalny) Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6141836</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NrPFRON]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[Ulica]</p5>
       <p6>[NrDomu]</p6>
       <p7>[NrLokalu]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Poczta]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[Faks]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p14_1>[Miesiąc na druku]</p14_1>
       <p14_2>[Rok na druku]</p14_2>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16>
       <p18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18>
       <p20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20>
       <p21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p26>
       <p27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27>
       <p28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p42>[pole wielowierszowe]</p42>
       <p43>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43>
       <p17_6_0_6_7>[Pole tekstowe]</p17_6_0_6_7>
       <p45>[Data wypełnienia]</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON DEK-I-0</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6141836</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>Strzelecka</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12></p12>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p14_1>9</p14_1>
       <p14_2>2013</p14_2>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>10</p16>
       <p18>10</p18>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p42>to jest pole wielowierszowe</p42>
       <p43>10</p43>
       <p17_6_0_6_7>test pola tekstowego</p17_6_0_6_7>
       <p45>30-10-2014</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>