Pola formularza

Formularz: ZUS Z-3 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6152014</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1743>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1743>
       <pI_1_1>[NIP]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[REGON]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[PESEL]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[nazwa]</pI_1_6>
       <pI_1_7>[nazwisko]</pI_1_7>
       <pI_1_8>[pierwszeImie]</pI_1_8>
       <pI_2_1>[KodPocztowy]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Poczta]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Gmina]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Miejscowosc]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[Ulica]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrDomu]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[NrLokalu]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Telefon]</pI_2_8>
       <pI_2_10>[Pole tekstowe]</pI_2_10>
       <pI_2_11>[kraj]</pI_2_11>
       <pI_2_12>[Mail]</pI_2_12>
       <pI_3_1>[PESEL]</pI_3_1>
       <pI_3_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_3_2>
       <pI_3_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3_3>
       <pI_3_4>[nazwisko]</pI_3_4>
       <pI_3_5>[pierwszeImie]</pI_3_5>
       <pI_3_6>[dataUrodzenia]</pI_3_6>
       <pI_4_1>[KodPocztowy]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[Poczta]</pI_4_2>
       <pI_4_3>[Gmina]</pI_4_3>
       <pI_4_4>[Miejscowosc]</pI_4_4>
       <pI_4_5>[Ulica]</pI_4_5>
       <pI_4_6>[NrDomu]</pI_4_6>
       <pI_4_7>[NrLokalu]</pI_4_7>
       <pI_4_10>[Pole tekstowe]</pI_4_10>
       <pI_4_11>[kraj]</pI_4_11>
       <pI_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_1>
       <pI_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_4>
       <pI_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_5>
       <pI_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_2>
       <pI_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_3>
       <pI_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_5_6>
       <pI_6_1>[data]</pI_6_1>
       <pI_6_2>[data]</pI_6_2>
       <pI_6_3>[Pole tekstowe]</pI_6_3>
       <pI_6_4>[data]</pI_6_4>
       <pI_6_5>[data]</pI_6_5>
       <pI_6_6>[Pole tekstowe]</pI_6_6>
       <pI_6_7>[data]</pI_6_7>
       <pI_6_8>[data]</pI_6_8>
       <pI_6_9>[Pole tekstowe]</pI_6_9>
       <pI_6_10>[data]</pI_6_10>
       <pI_6_11>[data]</pI_6_11>
       <pI_6_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</pI_6_12>
       <pI_6_13>[data]</pI_6_13>
       <pI_6_14_>[Wartość wyboru w polu pI_6_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_6_14_>
       <pI_6_15_>[Wartość wyboru w polu pI_6_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_6_15_>
       <pI_6_16>[Pole tekstowe]</pI_6_16>
       <pI_6_17>[pole wielowierszowe]</pI_6_17>
       <pI_6_18_>[Wartość wyboru w polu pI_6_18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_6_18_>
       <pI_6_20>[Pole tekstowe]</pI_6_20>
       <pI_6_21>[data]</pI_6_21>
       <pI_6_19_1>[Funkcja checkbox]</pI_6_19_1>
       <pI_6_19_2>[Funkcja checkbox]</pI_6_19_2>
       <pI_6_19_3>[Funkcja checkbox]</pI_6_19_3>
       <pI_6_22_>[Wartość wyboru w polu pI_6_22. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pI_6_22_>
       <pI_6_23_>[Wartość wyboru w polu pI_6_23. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pI_6_23_>
       <pI_6_24>[pole wielowierszowe]</pI_6_24>
       <pI_6_25_3>[Pole tekstowe]</pI_6_25_3>
       <pI_6_25_1>[data]</pI_6_25_1>
       <pI_6_25_2>[data]</pI_6_25_2>
       <pI_6_25_6>[Pole tekstowe]</pI_6_25_6>
       <pI_6_25_4>[data]</pI_6_25_4>
       <pI_6_25_5>[data]</pI_6_25_5>
       <pI_6_25_7>[data]</pI_6_25_7>
       <pI_6_25_8>[data]</pI_6_25_8>
       <pI_6_25_9>[Pole tekstowe]</pI_6_25_9>
       <pI_6_25_10>[data]</pI_6_25_10>
       <pI_6_25_11>[data]</pI_6_25_11>
       <pI_6_25_12>[Pole tekstowe]</pI_6_25_12>
       <pI_6_26_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_6_26_1>
       <pI_6_26_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_6_26_2>
       <pI_6_26_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_6_26_3>
       <pI_6_27_1>[data]</pI_6_27_1>
       <pI_6_27_2>[data]</pI_6_27_2>
       <pI_6_27_3>[Pole tekstowe]</pI_6_27_3>
       <pI_6_27_4>[data]</pI_6_27_4>
       <pI_6_27_5>[data]</pI_6_27_5>
       <pI_6_27_6>[Pole tekstowe]</pI_6_27_6>
       <pI_6_27_7>[data]</pI_6_27_7>
       <pI_6_27_8>[data]</pI_6_27_8>
       <pI_6_27_9>[Pole tekstowe]</pI_6_27_9>
       <pI_6_27_10>[data]</pI_6_27_10>
       <pI_6_27_11>[data]</pI_6_27_11>
       <pI_6_27_12>[Pole tekstowe]</pI_6_27_12>
       <pI_6_28_1>[Pole tekstowe]</pI_6_28_1>
       <pI_6_28_2>[data]</pI_6_28_2>
       <pI_6_28_3>[Pole tekstowe]</pI_6_28_3>
       <pI_6_28_4>[data]</pI_6_28_4>
       <pI_6_28_1_6>[Pole tekstowe]</pI_6_28_1_6>
       <pI_6_39_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_6_39_1>
       <pI_6_39_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_6_39_2>
       <pI_6_39_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_6_39_3>
       <pI_6_39_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_6_39_4>
       <pI_6_39_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_6_39_5>
       <pI_6_39_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pI_6_39_6>
       <pI_6_30_1>[data]</pI_6_30_1>
       <pI_6_30_2>[data]</pI_6_30_2>
       <pI_6_30_3>[data]</pI_6_30_3>
       <pI_6_30_4>[data]</pI_6_30_4>
       <pI_6_30_5>[data]</pI_6_30_5>
       <pI_6_30_6>[data]</pI_6_30_6>
       <pI_6_30_7>[data]</pI_6_30_7>
       <pI_6_30_8>[data]</pI_6_30_8>
       <pI_6_30_9>[data]</pI_6_30_9>
       <pI_6_30_10>[data]</pI_6_30_10>
       <pI_6_30_11>[data]</pI_6_30_11>
       <pI_6_30_12>[data]</pI_6_30_12>
       <pII_1_1>[rok]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[Pole tekstowe]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_1_4>
       <pII_1_5>[Pole tekstowe]</pII_1_5>
       <pII_1_6>[Pole kwoty]</pII_1_6>
       <pII_1_7>[Pole kwoty]</pII_1_7>
       <pII_1_8>[Pole kwoty]</pII_1_8>
       <pII_1_9>[Pole tekstowe]</pII_1_9>
       <pIII_2_1>[rok]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[Pole tekstowe]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>[Pole tekstowe]</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>[Pole kwoty]</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>[Pole kwoty]</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>[Pole kwoty]</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>[Pole tekstowe]</pIII_2_9>
       <pIII_3_1>[rok]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[Pole tekstowe]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>[Pole tekstowe]</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>[Pole kwoty]</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>[Pole kwoty]</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>[Pole kwoty]</pIII_3_8>
       <pIII_3_9>[Pole tekstowe]</pIII_3_9>
       <pIII_4_1>[rok]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>[Pole tekstowe]</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>[Pole kwoty]</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>[Pole kwoty]</pIII_4_7>
       <pIII_4_8>[Pole kwoty]</pIII_4_8>
       <pIII_4_9>[Pole tekstowe]</pIII_4_9>
       <pIII_5_1>[rok]</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>[Pole tekstowe]</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_5_4>
       <pIII_5_5>[Pole tekstowe]</pIII_5_5>
       <pIII_5_6>[Pole kwoty]</pIII_5_6>
       <pIII_5_7>[Pole kwoty]</pIII_5_7>
       <pIII_5_8>[Pole kwoty]</pIII_5_8>
       <pIII_5_9>[Pole tekstowe]</pIII_5_9>
       <pIII_6_1>[rok]</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>[Pole tekstowe]</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>[Pole tekstowe]</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>[Pole kwoty]</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>[Pole kwoty]</pIII_6_7>
       <pIII_6_8>[Pole kwoty]</pIII_6_8>
       <pIII_6_9>[Pole tekstowe]</pIII_6_9>
       <pIII_7_1>[rok]</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>[Pole tekstowe]</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_7_4>
       <pIII_7_5>[Pole tekstowe]</pIII_7_5>
       <pIII_7_6>[Pole kwoty]</pIII_7_6>
       <pIII_7_7>[Pole kwoty]</pIII_7_7>
       <pIII_7_8>[Pole kwoty]</pIII_7_8>
       <pIII_7_9>[Pole tekstowe]</pIII_7_9>
       <pIII_8_1>[rok]</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>[Pole tekstowe]</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_8_4>
       <pIII_8_5>[Pole tekstowe]</pIII_8_5>
       <pIII_8_6>[Pole kwoty]</pIII_8_6>
       <pIII_8_7>[Pole kwoty]</pIII_8_7>
       <pIII_8_8>[Pole kwoty]</pIII_8_8>
       <pIII_8_9>[Pole tekstowe]</pIII_8_9>
       <pIII_9_1>[rok]</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>[Pole tekstowe]</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIII_9_4>
       <pIII_9_5>[Pole tekstowe]</pIII_9_5>
       <pIII_9_6>[Pole kwoty]</pIII_9_6>
       <pIII_9_7>[Pole kwoty]</pIII_9_7>
       <pIII_9_8>[Pole kwoty]</pIII_9_8>
       <pIII_9_9>[Pole tekstowe]</pIII_9_9>
       <pII_10_1>[rok]</pII_10_1>
       <pII_10_2>[Pole tekstowe]</pII_10_2>
       <pII_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_10_3>
       <pII_10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_10_4>
       <pII_10_5>[Pole tekstowe]</pII_10_5>
       <pII_10_6>[Pole kwoty]</pII_10_6>
       <pII_10_7>[Pole kwoty]</pII_10_7>
       <pII_10_8>[Pole kwoty]</pII_10_8>
       <pII_10_9>[Pole tekstowe]</pII_10_9>
       <pII_11_1>[rok]</pII_11_1>
       <pII_11_2>[Pole tekstowe]</pII_11_2>
       <pII_11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_11_3>
       <pII_11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_11_4>
       <pII_11_5>[Pole tekstowe]</pII_11_5>
       <pII_11_6>[Pole kwoty]</pII_11_6>
       <pII_11_7>[Pole kwoty]</pII_11_7>
       <pII_11_8>[Pole kwoty]</pII_11_8>
       <pII_11_9>[Pole tekstowe]</pII_11_9>
       <pII_12_1>[rok]</pII_12_1>
       <pII_12_2>[Pole tekstowe]</pII_12_2>
       <pII_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_12_3>
       <pII_12_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_12_4>
       <pII_12_5>[Pole tekstowe]</pII_12_5>
       <pII_12_6>[Pole kwoty]</pII_12_6>
       <pII_12_7>[Pole kwoty]</pII_12_7>
       <pII_12_8>[Pole kwoty]</pII_12_8>
       <pII_12_9>[Pole tekstowe]</pII_12_9>
       <pIIII_1_1>[rok]</pIIII_1_1>
       <pIIII_1_2>[Pole tekstowe]</pIIII_1_2>
       <pIIII_1_3>[Pole kwoty]</pIIII_1_3>
       <pIIII_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIIII_1_4>
       <pIIII_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIIII_1_5>
       <pIIII_1_6>[Pole tekstowe]</pIIII_1_6>
       <pIIII_1_7>[Pole tekstowe]</pIIII_1_7>
       <pIIII_2_1>[rok]</pIIII_2_1>
       <pIIII_2_2>[Pole tekstowe]</pIIII_2_2>
       <pIIII_2_3>[Pole kwoty]</pIIII_2_3>
       <pIIII_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIIII_2_4>
       <pIIII_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIIII_2_5>
       <pIIII_2_6>[Pole tekstowe]</pIIII_2_6>
       <pIIII_2_7>[Pole tekstowe]</pIIII_2_7>
       <pIIII_3_1>[rok]</pIIII_3_1>
       <pIIII_3_2>[Pole tekstowe]</pIIII_3_2>
       <pIIII_3_3>[Pole kwoty]</pIIII_3_3>
       <pIIII_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIIII_3_4>
       <pIIII_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIIII_3_5>
       <pIIII_3_6>[Pole tekstowe]</pIIII_3_6>
       <pIIII_3_7>[Pole tekstowe]</pIIII_3_7>
       <pIIII_4_1>[rok]</pIIII_4_1>
       <pIIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIIII_4_2>
       <pIIII_4_3>[Pole kwoty]</pIIII_4_3>
       <pIIII_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIIII_4_4>
       <pIIII_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIIII_4_5>
       <pIIII_4_6>[Pole tekstowe]</pIIII_4_6>
       <pIIII_4_7>[Pole tekstowe]</pIIII_4_7>
       <pIV_1_1>[rok]</pIV_1_1>
       <pIV_1_2>[Pole kwoty]</pIV_1_2>
       <pIV_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>[Pole tekstowe]</pIV_1_5>
       <pIV_1_6>[Pole tekstowe]</pIV_1_6>
       <pIV_2_1>[rok]</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>[Pole kwoty]</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>[Pole tekstowe]</pIV_2_5>
       <pIV_2_6>[Pole tekstowe]</pIV_2_6>
       <pV_1_1>[rok]</pV_1_1>
       <pV_1_2>[Pole kwoty]</pV_1_2>
       <pV_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_1_3>
       <pV_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_1_4>
       <pV_1_5>[Pole tekstowe]</pV_1_5>
       <pV_1_6>[Pole tekstowe]</pV_1_6>
       <pV_2_1>[rok]</pV_2_1>
       <pV_2_2>[Pole kwoty]</pV_2_2>
       <pV_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_2_3>
       <pV_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_2_4>
       <pV_2_5>[Pole tekstowe]</pV_2_5>
       <pV_2_6>[Pole tekstowe]</pV_2_6>
       <pV_3_1>[rok]</pV_3_1>
       <pV_3_2>[Pole kwoty]</pV_3_2>
       <pV_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_3_3>
       <pV_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_3_4>
       <pV_3_5>[Pole tekstowe]</pV_3_5>
       <pV_3_6>[Pole tekstowe]</pV_3_6>
       <pV_4_1>[rok]</pV_4_1>
       <pV_4_2>[Pole kwoty]</pV_4_2>
       <pV_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_4_3>
       <pV_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pV_4_4>
       <pV_4_5>[Pole tekstowe]</pV_4_5>
       <pV_4_6>[Pole tekstowe]</pV_4_6>
       <pV_1>[pole wielowierszowe]</pV_1>
       <pV_2>[pole wielowierszowe]</pV_2>
       <pV_3>[Rachunek]</pV_3>
       <pV_4>[miejscowość]</pV_4>
       <pV_5>[Data wypełnienia]</pV_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-3 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6152014</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1743></rect1743>
       <pI_1_1>8875155741</pI_1_1>
       <pI_1_2>773461194</pI_1_2>
       <pI_1_3>23050608219</pI_1_3>
       <pI_1_4>1</pI_1_4>
       <pI_1_5>nr-test</pI_1_5>
       <pI_1_6>nazwa testowa</pI_1_6>
       <pI_1_7>Kowalski</pI_1_7>
       <pI_1_8>Jan</pI_1_8>
       <pI_2_1>61-155</pI_2_1>
       <pI_2_2>Poznań</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Poznań</pI_2_4>
       <pI_2_5>Strzelecka</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>1</pI_2_7>
       <pI_2_8>500600400</pI_2_8>
       <pI_2_10>test pola tekstowego</pI_2_10>
       <pI_2_11>PL</pI_2_11>
       <pI_2_12>test@test.pl</pI_2_12>
       <pI_3_1>23050608219</pI_3_1>
       <pI_3_2>1</pI_3_2>
       <pI_3_3>nr-test</pI_3_3>
       <pI_3_4>Kowalski</pI_3_4>
       <pI_3_5>Jan</pI_3_5>
       <pI_3_6>30-10-1985</pI_3_6>
       <pI_4_1>61-155</pI_4_1>
       <pI_4_2>Poznań</pI_4_2>
       <pI_4_3>Poznań</pI_4_3>
       <pI_4_4>Poznań</pI_4_4>
       <pI_4_5>Strzelecka</pI_4_5>
       <pI_4_6>1</pI_4_6>
       <pI_4_7>1</pI_4_7>
       <pI_4_10>test pola tekstowego</pI_4_10>
       <pI_4_11>PL</pI_4_11>
       <pI_5_1>1</pI_5_1>
       <pI_5_4>1</pI_5_4>
       <pI_5_5>1</pI_5_5>
       <pI_5_2>1</pI_5_2>
       <pI_5_3>1</pI_5_3>
       <pI_5_6>1</pI_5_6>
       <pI_6_1>30-10-1990</pI_6_1>
       <pI_6_2>30-10-1990</pI_6_2>
       <pI_6_3>test pola tekstowego</pI_6_3>
       <pI_6_4>30-10-1990</pI_6_4>
       <pI_6_5>30-10-1990</pI_6_5>
       <pI_6_6>test pola tekstowego</pI_6_6>
       <pI_6_7>30-10-1990</pI_6_7>
       <pI_6_8>30-10-1990</pI_6_8>
       <pI_6_9>test pola tekstowego</pI_6_9>
       <pI_6_10>30-10-1990</pI_6_10>
       <pI_6_11>30-10-1990</pI_6_11>
       <pI_6_12>10</pI_6_12>
       <pI_6_13>30-10-1990</pI_6_13>
       <pI_6_14_>1</pI_6_14_>
       <pI_6_15_>1</pI_6_15_>
       <pI_6_16>test pola tekstowego</pI_6_16>
       <pI_6_17>to jest pole wielowierszowe</pI_6_17>
       <pI_6_18_>1</pI_6_18_>
       <pI_6_20>test pola tekstowego</pI_6_20>
       <pI_6_21>30-10-1990</pI_6_21>
       <pI_6_19_1></pI_6_19_1>
       <pI_6_19_2></pI_6_19_2>
       <pI_6_19_3></pI_6_19_3>
       <pI_6_22_>1</pI_6_22_>
       <pI_6_23_>1</pI_6_23_>
       <pI_6_24>to jest pole wielowierszowe</pI_6_24>
       <pI_6_25_3>test pola tekstowego</pI_6_25_3>
       <pI_6_25_1>30-10-1990</pI_6_25_1>
       <pI_6_25_2>30-10-1990</pI_6_25_2>
       <pI_6_25_6>test pola tekstowego</pI_6_25_6>
       <pI_6_25_4>30-10-1990</pI_6_25_4>
       <pI_6_25_5>30-10-1990</pI_6_25_5>
       <pI_6_25_7>30-10-1990</pI_6_25_7>
       <pI_6_25_8>30-10-1990</pI_6_25_8>
       <pI_6_25_9>test pola tekstowego</pI_6_25_9>
       <pI_6_25_10>30-10-1990</pI_6_25_10>
       <pI_6_25_11>30-10-1990</pI_6_25_11>
       <pI_6_25_12>test pola tekstowego</pI_6_25_12>
       <pI_6_26_1>1</pI_6_26_1>
       <pI_6_26_2>1</pI_6_26_2>
       <pI_6_26_3>1</pI_6_26_3>
       <pI_6_27_1>30-10-1990</pI_6_27_1>
       <pI_6_27_2>30-10-1990</pI_6_27_2>
       <pI_6_27_3>test pola tekstowego</pI_6_27_3>
       <pI_6_27_4>30-10-1990</pI_6_27_4>
       <pI_6_27_5>30-10-1990</pI_6_27_5>
       <pI_6_27_6>test pola tekstowego</pI_6_27_6>
       <pI_6_27_7>30-10-1990</pI_6_27_7>
       <pI_6_27_8>30-10-1990</pI_6_27_8>
       <pI_6_27_9>test pola tekstowego</pI_6_27_9>
       <pI_6_27_10>30-10-1990</pI_6_27_10>
       <pI_6_27_11>30-10-1990</pI_6_27_11>
       <pI_6_27_12>test pola tekstowego</pI_6_27_12>
       <pI_6_28_1>test pola tekstowego</pI_6_28_1>
       <pI_6_28_2>30-10-1990</pI_6_28_2>
       <pI_6_28_3>test pola tekstowego</pI_6_28_3>
       <pI_6_28_4>30-10-1990</pI_6_28_4>
       <pI_6_28_1_6>test pola tekstowego</pI_6_28_1_6>
       <pI_6_39_1>1</pI_6_39_1>
       <pI_6_39_2>1</pI_6_39_2>
       <pI_6_39_3>1</pI_6_39_3>
       <pI_6_39_4>1</pI_6_39_4>
       <pI_6_39_5>1</pI_6_39_5>
       <pI_6_39_6>1</pI_6_39_6>
       <pI_6_30_1>30-10-1990</pI_6_30_1>
       <pI_6_30_2>30-10-1990</pI_6_30_2>
       <pI_6_30_3>30-10-1990</pI_6_30_3>
       <pI_6_30_4>30-10-1990</pI_6_30_4>
       <pI_6_30_5>30-10-1990</pI_6_30_5>
       <pI_6_30_6>30-10-1990</pI_6_30_6>
       <pI_6_30_7>30-10-1990</pI_6_30_7>
       <pI_6_30_8>30-10-1990</pI_6_30_8>
       <pI_6_30_9>30-10-1990</pI_6_30_9>
       <pI_6_30_10>30-10-1990</pI_6_30_10>
       <pI_6_30_11>30-10-1990</pI_6_30_11>
       <pI_6_30_12>30-10-1990</pI_6_30_12>
       <pII_1_1></pII_1_1>
       <pII_1_2>test pola tekstowego</pII_1_2>
       <pII_1_3>10</pII_1_3>
       <pII_1_4>10</pII_1_4>
       <pII_1_5>test pola tekstowego</pII_1_5>
       <pII_1_6>10</pII_1_6>
       <pII_1_7>10</pII_1_7>
       <pII_1_8>10</pII_1_8>
       <pII_1_9>test pola tekstowego</pII_1_9>
       <pIII_2_1></pIII_2_1>
       <pIII_2_2>test pola tekstowego</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>10</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>10</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>test pola tekstowego</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>10</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>10</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>10</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>test pola tekstowego</pIII_2_9>
       <pIII_3_1></pIII_3_1>
       <pIII_3_2>test pola tekstowego</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>10</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>10</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>test pola tekstowego</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>10</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>10</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>10</pIII_3_8>
       <pIII_3_9>test pola tekstowego</pIII_3_9>
       <pIII_4_1></pIII_4_1>
       <pIII_4_2>test pola tekstowego</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>10</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>10</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>test pola tekstowego</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>10</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>10</pIII_4_7>
       <pIII_4_8>10</pIII_4_8>
       <pIII_4_9>test pola tekstowego</pIII_4_9>
       <pIII_5_1></pIII_5_1>
       <pIII_5_2>test pola tekstowego</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>10</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>10</pIII_5_4>
       <pIII_5_5>test pola tekstowego</pIII_5_5>
       <pIII_5_6>10</pIII_5_6>
       <pIII_5_7>10</pIII_5_7>
       <pIII_5_8>10</pIII_5_8>
       <pIII_5_9>test pola tekstowego</pIII_5_9>
       <pIII_6_1></pIII_6_1>
       <pIII_6_2>test pola tekstowego</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>10</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>10</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>test pola tekstowego</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>10</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>10</pIII_6_7>
       <pIII_6_8>10</pIII_6_8>
       <pIII_6_9>test pola tekstowego</pIII_6_9>
       <pIII_7_1></pIII_7_1>
       <pIII_7_2>test pola tekstowego</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>10</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>10</pIII_7_4>
       <pIII_7_5>test pola tekstowego</pIII_7_5>
       <pIII_7_6>10</pIII_7_6>
       <pIII_7_7>10</pIII_7_7>
       <pIII_7_8>10</pIII_7_8>
       <pIII_7_9>test pola tekstowego</pIII_7_9>
       <pIII_8_1></pIII_8_1>
       <pIII_8_2>test pola tekstowego</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>10</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>10</pIII_8_4>
       <pIII_8_5>test pola tekstowego</pIII_8_5>
       <pIII_8_6>10</pIII_8_6>
       <pIII_8_7>10</pIII_8_7>
       <pIII_8_8>10</pIII_8_8>
       <pIII_8_9>test pola tekstowego</pIII_8_9>
       <pIII_9_1></pIII_9_1>
       <pIII_9_2>test pola tekstowego</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>10</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>10</pIII_9_4>
       <pIII_9_5>test pola tekstowego</pIII_9_5>
       <pIII_9_6>10</pIII_9_6>
       <pIII_9_7>10</pIII_9_7>
       <pIII_9_8>10</pIII_9_8>
       <pIII_9_9>test pola tekstowego</pIII_9_9>
       <pII_10_1></pII_10_1>
       <pII_10_2>test pola tekstowego</pII_10_2>
       <pII_10_3>10</pII_10_3>
       <pII_10_4>10</pII_10_4>
       <pII_10_5>test pola tekstowego</pII_10_5>
       <pII_10_6>10</pII_10_6>
       <pII_10_7>10</pII_10_7>
       <pII_10_8>10</pII_10_8>
       <pII_10_9>test pola tekstowego</pII_10_9>
       <pII_11_1></pII_11_1>
       <pII_11_2>test pola tekstowego</pII_11_2>
       <pII_11_3>10</pII_11_3>
       <pII_11_4>10</pII_11_4>
       <pII_11_5>test pola tekstowego</pII_11_5>
       <pII_11_6>10</pII_11_6>
       <pII_11_7>10</pII_11_7>
       <pII_11_8>10</pII_11_8>
       <pII_11_9>test pola tekstowego</pII_11_9>
       <pII_12_1></pII_12_1>
       <pII_12_2>test pola tekstowego</pII_12_2>
       <pII_12_3>10</pII_12_3>
       <pII_12_4>10</pII_12_4>
       <pII_12_5>test pola tekstowego</pII_12_5>
       <pII_12_6>10</pII_12_6>
       <pII_12_7>10</pII_12_7>
       <pII_12_8>10</pII_12_8>
       <pII_12_9>test pola tekstowego</pII_12_9>
       <pIIII_1_1></pIIII_1_1>
       <pIIII_1_2>test pola tekstowego</pIIII_1_2>
       <pIIII_1_3>10</pIIII_1_3>
       <pIIII_1_4>10</pIIII_1_4>
       <pIIII_1_5>10</pIIII_1_5>
       <pIIII_1_6>test pola tekstowego</pIIII_1_6>
       <pIIII_1_7>test pola tekstowego</pIIII_1_7>
       <pIIII_2_1></pIIII_2_1>
       <pIIII_2_2>test pola tekstowego</pIIII_2_2>
       <pIIII_2_3>10</pIIII_2_3>
       <pIIII_2_4>10</pIIII_2_4>
       <pIIII_2_5>10</pIIII_2_5>
       <pIIII_2_6>test pola tekstowego</pIIII_2_6>
       <pIIII_2_7>test pola tekstowego</pIIII_2_7>
       <pIIII_3_1></pIIII_3_1>
       <pIIII_3_2>test pola tekstowego</pIIII_3_2>
       <pIIII_3_3>10</pIIII_3_3>
       <pIIII_3_4>10</pIIII_3_4>
       <pIIII_3_5>10</pIIII_3_5>
       <pIIII_3_6>test pola tekstowego</pIIII_3_6>
       <pIIII_3_7>test pola tekstowego</pIIII_3_7>
       <pIIII_4_1></pIIII_4_1>
       <pIIII_4_2>test pola tekstowego</pIIII_4_2>
       <pIIII_4_3>10</pIIII_4_3>
       <pIIII_4_4>10</pIIII_4_4>
       <pIIII_4_5>10</pIIII_4_5>
       <pIIII_4_6>test pola tekstowego</pIIII_4_6>
       <pIIII_4_7>test pola tekstowego</pIIII_4_7>
       <pIV_1_1></pIV_1_1>
       <pIV_1_2>10</pIV_1_2>
       <pIV_1_3>10</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>10</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>test pola tekstowego</pIV_1_5>
       <pIV_1_6>test pola tekstowego</pIV_1_6>
       <pIV_2_1></pIV_2_1>
       <pIV_2_2>10</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>10</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>10</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>test pola tekstowego</pIV_2_5>
       <pIV_2_6>test pola tekstowego</pIV_2_6>
       <pV_1_1></pV_1_1>
       <pV_1_2>10</pV_1_2>
       <pV_1_3>10</pV_1_3>
       <pV_1_4>10</pV_1_4>
       <pV_1_5>test pola tekstowego</pV_1_5>
       <pV_1_6>test pola tekstowego</pV_1_6>
       <pV_2_1></pV_2_1>
       <pV_2_2>10</pV_2_2>
       <pV_2_3>10</pV_2_3>
       <pV_2_4>10</pV_2_4>
       <pV_2_5>test pola tekstowego</pV_2_5>
       <pV_2_6>test pola tekstowego</pV_2_6>
       <pV_3_1></pV_3_1>
       <pV_3_2>10</pV_3_2>
       <pV_3_3>10</pV_3_3>
       <pV_3_4>10</pV_3_4>
       <pV_3_5>test pola tekstowego</pV_3_5>
       <pV_3_6>test pola tekstowego</pV_3_6>
       <pV_4_1></pV_4_1>
       <pV_4_2>10</pV_4_2>
       <pV_4_3>10</pV_4_3>
       <pV_4_4>10</pV_4_4>
       <pV_4_5>test pola tekstowego</pV_4_5>
       <pV_4_6>test pola tekstowego</pV_4_6>
       <pV_1>to jest pole wielowierszowe</pV_1>
       <pV_2>to jest pole wielowierszowe</pV_2>
       <pV_3>453054504926965134154839080720</pV_3>
       <pV_4>Poznań</pV_4>
       <pV_5>30-10-2014</pV_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>