Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: ZUS ER-13 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6164692</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_2>
       <pII_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[pierwszeImie]</pII_5>
       <pII_6>[dataUrodzenia]</pII_6>
       <pIII_1>[KodPocztowy]</pIII_1>
       <pIII_2>[Poczta]</pIII_2>
       <pIII_3>[Gmina]</pIII_3>
       <pIII_4>[Miejscowosc]</pIII_4>
       <pIII_5>[Ulica]</pIII_5>
       <pIII_6>[NrDomu]</pIII_6>
       <pIII_7>[NrLokalu]</pIII_7>
       <pIII_8>[Telefon]</pIII_8>
       <pIII_9>[kraj]</pIII_9>
       <pIII_10>[Pole tekstowe]</pIII_10>
       <pIII_11>[kraj]</pIII_11>
       <PIV_1>[KodPocztowyKor]</PIV_1>
       <PIV_2>[PocztaKor]</PIV_2>
       <PIV_3>[GminaKor]</PIV_3>
       <PIV_4>[MiejscowoscKor]</PIV_4>
       <PIV_5>[UlicaKor]</PIV_5>
       <PIV_6>[NrDomuKor]</PIV_6>
       <PIV_7>[NrLokaluKor]</PIV_7>
       <PIV_8>[Pole tekstowe]</PIV_8>
       <PIV_9>[kraj]</PIV_9>
       <PIV_10>[Pole tekstowe]</PIV_10>
       <PIV_11>[kraj]</PIV_11>
       <PIV_12>[Mail]</PIV_12>
       <pV_1>[Pole tekstowe]</pV_1>
       <pV_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pV_2_subfield_0>
       <pVI_1_>[Wartość wyboru w polu pVI_1. Dostępne wartości: 1 5 8 2 6 9 3 7 4 ]</pVI_1_>
       <pVII_1>[pole wielowierszowe]</pVII_1>
       <pVIII_1_>[Wartość wyboru w polu pVIII_1. Dostępne wartości: 1 5 2 6 3 7 4 ]</pVIII_1_>
       <pIX_1>[pole wielowierszowe]</pIX_1>
       <pIX_2>[pole wielowierszowe]</pIX_2>
       <pIX_3>[pole wielowierszowe]</pIX_3>
       <pIX_4>[miejscowość]</pIX_4>
       <pIX_5>[Data wypełnienia]</pIX_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ER-13</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6164692</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_subfield_0>26</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>nr-test</pII_3>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Jan</pII_5>
       <pII_6>30-10-1985</pII_6>
       <pIII_1>61-155</pIII_1>
       <pIII_2>Poznań</pIII_2>
       <pIII_3>Poznań</pIII_3>
       <pIII_4>Poznań</pIII_4>
       <pIII_5>Strzelecka</pIII_5>
       <pIII_6>1</pIII_6>
       <pIII_7>1</pIII_7>
       <pIII_8>500600400</pIII_8>
       <pIII_9>PL</pIII_9>
       <pIII_10>test pola tekstowego</pIII_10>
       <pIII_11>PL</pIII_11>
       <PIV_1>61-155</PIV_1>
       <PIV_2>Poznań</PIV_2>
       <PIV_3>Poznań</PIV_3>
       <PIV_4>Poznań</PIV_4>
       <PIV_5>Półwiejska</PIV_5>
       <PIV_6>1</PIV_6>
       <PIV_7>1</PIV_7>
       <PIV_8>test pola tekstowego</PIV_8>
       <PIV_9>PL</PIV_9>
       <PIV_10>test pola tekstowego</PIV_10>
       <PIV_11>PL</PIV_11>
       <PIV_12>test@test.pl</PIV_12>
       <pV_1>test pola tekstowego</pV_1>
       <pV_2_subfield_0>26</pV_2_subfield_0>
       <pVI_1_>1</pVI_1_>
       <pVII_1>to jest pole wielowierszowe</pVII_1>
       <pVIII_1_>1</pVIII_1_>
       <pIX_1>to jest pole wielowierszowe</pIX_1>
       <pIX_2>to jest pole wielowierszowe</pIX_2>
       <pIX_3>to jest pole wielowierszowe</pIX_3>
       <pIX_4>Poznań</pIX_4>
       <pIX_5>30-10-2014</pIX_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>