Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-36 (23) (archiwalny) (2016) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/08/18/3470/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6226393</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <10_>[Wartość wyboru w polu 10. Dostępne wartości: 1 2 ]</10_>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Poczta]</p36>
       <p37_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_1>
       <p37_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_2>
       <p38_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_1>
       <p38_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_2>
       <p39_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_1>
       <p39_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_2>
       <p40_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40_1>
       <p40_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40_2>
       <p41>[Rok na druku]</p41>
       <p42>[Rok na druku]</p42>
       <p43_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p43 = p43_subfield_1 ]</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 zł dla jednego stosunku pracy, 2002,05 zł dla wielu stosunków pracy, 1668,72 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 zł - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p44 = p44_subfield_1 ]</p44_subfield_1>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p49 = p49_subfield_1 ]</p49_subfield_1>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <dochodydzial1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial1>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p57_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p57 = zaokr(p57_subfield_1) ]</p57_subfield_1>
       <dochodydzial1_0>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial1_0>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2 ]</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>[Przychód z czynu społecznego Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2 ]</p64_subfield_2>
       <p65_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_2>
       <p68_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p68 = zaokr(p68_subfield_1+p68_subfield_2) ]</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p68 = zaokr(p68_subfield_1+p68_subfield_2) ]</p68_subfield_2>
       <p69_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p69 = p69_subfield_1 ]</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p70 = p70_subfield_1 ]</p70_subfield_1>
       <p73_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p73 = zaokr(p73_subfield_1) ]</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p74 = p74_subfield_1 ]</p74_subfield_1>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p80 = p80_subfield_1 ]</p80_subfield_1>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p85_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p85 = p85_subfield_1+p85_subfield_2+p85_subfield_3+p85_subfield_4 ]</p85_subfield_1>
       <p85_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p85 = p85_subfield_1+p85_subfield_2+p85_subfield_3+p85_subfield_4 ]</p85_subfield_2>
       <p85_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p85 = p85_subfield_1+p85_subfield_2+p85_subfield_3+p85_subfield_4 ]</p85_subfield_3>
       <p85_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p85 = p85_subfield_1+p85_subfield_2+p85_subfield_3+p85_subfield_4 ]</p85_subfield_4>
       <p86_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p86 = p86_subfield_1+p86_subfield_2 ]</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p86 = p86_subfield_1+p86_subfield_2 ]</p86_subfield_2>
       <p89_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2+p89_subfield_3+p89_subfield_4 ]</p89_subfield_1>
       <p89_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2+p89_subfield_3+p89_subfield_4 ]</p89_subfield_2>
       <p89_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2+p89_subfield_3+p89_subfield_4 ]</p89_subfield_3>
       <p89_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p89 = p89_subfield_1+p89_subfield_2+p89_subfield_3+p89_subfield_4 ]</p89_subfield_4>
       <p94_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p94 = p94_subfield_1 ]</p94_subfield_1>
       <p95_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 dla jednego stosunku pracy, 2002,05 dla wielu stosunków pracy, 1668,72 - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p95 = p95_subfield_1 ]</p95_subfield_1>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p100 = p100_subfield_1 ]</p100_subfield_1>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <dochodydzial2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial2>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p109>[Pole kwoty]</p109>
       <p108_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p108 = p108_subfield_1 ]</p108_subfield_1>
       <dochodydzial2_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial2_4>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p115_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p115 = p115_subfield_1+p115_subfield_2 ]</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>[Przychód z czynu społecznego Pole p115 = p115_subfield_1+p115_subfield_2 ]</p115_subfield_2>
       <p116_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p116 = p116_subfield_1+p116_subfield_2 ]</p116_subfield_1>
       <p116_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p116 = p116_subfield_1+p116_subfield_2 ]</p116_subfield_2>
       <p119_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p119 = p119_subfield_1+p119_subfield_2 ]</p119_subfield_1>
       <p119_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p119 = p119_subfield_1+p119_subfield_2 ]</p119_subfield_2>
       <p120_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p120 = p120_subfield_1 ]</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p121 = p121_subfield_1 ]</p121_subfield_1>
       <p124_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p124 = p124_subfield_1 ]</p124_subfield_1>
       <p125_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p125 = p125_subfield_1 ]</p125_subfield_1>
       <p126>[Pole kwoty]</p126>
       <p130>[Pole kwoty]</p130>
       <p131_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p131 = p131_subfield_1 ]</p131_subfield_1>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <p133>[Pole kwoty]</p133>
       <p136_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p136 = p136_subfield_1+p136_subfield_2+p136_subfield_3+p136_subfield_4 ]</p136_subfield_1>
       <p136_subfield_2>[Przychód więniów Pole p136 = p136_subfield_1+p136_subfield_2+p136_subfield_3+p136_subfield_4 ]</p136_subfield_2>
       <p136_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p136 = p136_subfield_1+p136_subfield_2+p136_subfield_3+p136_subfield_4 ]</p136_subfield_3>
       <p136_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p136 = p136_subfield_1+p136_subfield_2+p136_subfield_3+p136_subfield_4 ]</p136_subfield_4>
       <p137_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p137 = p137_subfield_1+p137_subfield_2 ]</p137_subfield_1>
       <p137_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p137 = p137_subfield_1+p137_subfield_2 ]</p137_subfield_2>
       <p140_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p140 = p140_subfield_1+p140_subfield_2+p140_subfield_3+p140_subfield_4 ]</p140_subfield_1>
       <p140_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p140 = p140_subfield_1+p140_subfield_2+p140_subfield_3+p140_subfield_4 ]</p140_subfield_2>
       <p140_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p140 = p140_subfield_1+p140_subfield_2+p140_subfield_3+p140_subfield_4 ]</p140_subfield_3>
       <p140_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p140 = p140_subfield_1+p140_subfield_2+p140_subfield_3+p140_subfield_4 ]</p140_subfield_4>
       <rect2197>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146>[Pole kwoty]</p146>
       <p147>[Pole kwoty]</p147>
       <p148>[Pole kwoty]</p148>
       <p149_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p149 = ograniczDo(p149_subfield_1,p92+p145) ]</p149_subfield_1>
       <p150_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p150 = ograniczDo(p150_subfield_1,p143+p146) ]</p150_subfield_1>
       <151_1>[Pole tekstowe]</151_1>
       <p151_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p151 = ograniczDo(p151_subfield_1,p92+p145+p149+p150) ]</p151_subfield_1>
       <p152_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p152 = ograniczDo(p152_subfield_1,p92+p145+p149+p150-p154) ]</p152_subfield_1>
       <p153_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p153 = ograniczDo(p153_subfield_1,p92+p145-p149-p151) ]</p153_subfield_1>
       <p154_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p154 = ograniczDo(p154_subfield_1,p143+p146-p150-p152) ]</p154_subfield_1>
       <p155_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p155 = ograniczDo(p155_subfield_1,p153) ]</p155_subfield_1>
       <p156_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p156 = ograniczDo(p156_subfield_1,p154) ]</p156_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p159_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p159 = ograniczDo(p159_subfield_1,p157) ]</p159_subfield_1>
       <p160_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p160 = ograniczDo(p160_subfield_1,p158) ]</p160_subfield_1>
       <p161>[Pole kwoty]</p161>
       <p162>[Pole kwoty]</p162>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p164>[Pole kwoty]</p164>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p166>[Pole kwoty]</p166>
       <p167>[Pole kwoty]</p167>
       <p168_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p168 = ograniczDo(p168_subfield_1,p157-p159-p167) ]</p168_subfield_1>
       <p169_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p169 = ograniczDo(p169_subfield_1,p158-p166-p167) ]</p169_subfield_1>
       <p170>[Pole kwoty]</p170>
       <p173_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p173 = ograniczDo(p173_subfield_1,p157-p159-p167-p170) ]</p173_subfield_1>
       <p174_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p174 = ograniczDo(p174_subfield_1,p158-p166-p167-p170) ]</p174_subfield_1>
       <p175>[Pole kwoty]</p175>
       <p176>[Pole kwoty]</p176>
       <p177>[Pole kwoty]</p177>
       <p178>[Pole kwoty]</p178>
       <p179>[Pole kwoty]</p179>
       <180>[Pole kwoty]</180>
       <181>[Pole kwoty]</181>
       <p182>[Pole kwoty]</p182>
       <p183>[Pole kwoty]</p183>
       <p184>[Pole kwoty]</p184>
       <p185>[Pole kwoty]</p185>
       <p186>[Pole kwoty]</p186>
       <dochodyzagraniczne>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodyzagraniczne>
       <p188>[Pole kwoty]</p188>
       <p189>[Pole kwoty]</p189>
       <p192>[Pole kwoty]</p192>
       <p193>[Pole kwoty]</p193>
       <p194>[Pole kwoty]</p194>
       <p196_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p196 = ograniczDo(p196_subfield_1,p195-p197) ]</p196_subfield_1>
       <p197_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p197 = ograniczDo(p197_subfield_1,p195-p196) ]</p197_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p198_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p198 = ograniczDo(p198_subfield_1,p196) ]</p198_subfield_1>
       <p199_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p199 = ograniczDo(p199_subfield_1,p197) ]</p199_subfield_1>
       <p200_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych Pole p200 = ograniczDo(p200_subfield_1,p195-p196-p197-p201) ]</p200_subfield_1>
       <p201>[Pole kwoty]</p201>
       <p202>[Pole kwoty]</p202>
       <p210_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p210 = p210_subfield_1 ]</p210_subfield_1>
       <p211_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p211 = p211_subfield_1 ]</p211_subfield_1>
       <p212>[Pole kwoty]</p212>
       <p213>[Pole kwoty]</p213>
       <reczna_edycja_skladek>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</reczna_edycja_skladek>
       <p215_subfield_0>[wpłacone zaliczki (wpisz zero lub kwotę) Pole p215 = p215_subfield_1 ]</p215_subfield_0>
       <p215_subfield_1>[Wpisz kwotę wpłaconych zaliczek jeśli nie ma być sumowana przez program Pole p215 = p215_subfield_1 ]</p215_subfield_1>
       <p215_subfield_2>[Zapłacone zaliczki (działalność i działy specjalne) podatnika Pole p215 = p215_subfield_1 ]</p215_subfield_2>
       <p215_subfield_3>[Zapłacone zaliczki (działalność i działy specjalne) małżonka Pole p215 = p215_subfield_1 ]</p215_subfield_3>
       <p215_subfield_4>[Zapłacone zaliczki z najmu podatnika Pole p215 = p215_subfield_1 ]</p215_subfield_4>
       <p215_subfield_5>[Zapłacone zaliczki z najmu małżonka Pole p215 = p215_subfield_1 ]</p215_subfield_5>
       <p215_subfield_6>[Wpisz kwotę wpłaconych zaliczek jeśli nie ma być sumowana przez program Pole p215 = p215_subfield_1 ]</p215_subfield_6>
       <p216_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p216 = p216_subfield_1 ]</p216_subfield_1>
       <p217_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p217 = p217_subfield_1 ]</p217_subfield_1>
       <p218_subfield_1>[Zryczałtowany podatek art. 30a ust.1 p.1-5 Pole p218 = p218_subfield_1+p218_subfield_2 ]</p218_subfield_1>
       <p218_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p218 = p218_subfield_1+p218_subfield_2 ]</p218_subfield_2>
       <p219_subfield_1>[Zryczałtowany podatek art. 30a ust.1 p.1-5 Pole p219 = p219_subfield_1+p219_subfield_2 ]</p219_subfield_1>
       <p219_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p219 = p219_subfield_1+p219_subfield_2 ]</p219_subfield_2>
       <p220_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p220 = p220_subfield_1 ]</p220_subfield_1>
       <p220_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p220 = p220_subfield_1 ]</p220_subfield_2>
       <p221_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p221 = p221_subfield_1 ]</p221_subfield_1>
       <p221_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p221 = p221_subfield_1 ]</p221_subfield_2>
       <p222>[Pole kwoty]</p222>
       <p223>[Pole kwoty]</p223>
       <p232>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p232>
       <p233>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p233>
       <p234>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p234>
       <p235>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p235>
       <p236>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p236>
       <p237>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p237>
       <p238>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p238>
       <p239>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p239>
       <p240>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p240>
       <p241>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p241>
       <p242>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p242>
       <p243>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p243>
       <p244>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p244>
       <p245>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p245>
       <p246>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p246>
       <p247>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p247>
       <p248>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p248>
       <p249>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p249>
       <p250>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p250>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p252>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p252>
       <p253>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p253>
       <p254>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p254>
       <p255>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p255>
       <p256>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p256>
       <p257>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p257>
       <p258>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p258>
       <p259>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p259>
       <p260>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p260>
       <p261>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p261>
       <p262>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p262>
       <p263>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p263>
       <p264>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p264>
       <p265>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p265>
       <p266>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p266>
       <p267>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p267>
       <p268>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p268>
       <p269>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p269>
       <p270>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p270>
       <p271>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p271>
       <p272>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p272>
       <p273>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p273>
       <p274>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p274>
       <p275>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p275>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p277>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p277>
       <p278>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p278>
       <p279>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p279>
       <p280>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p280>
       <p281>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p281>
       <p282>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p282>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <p284>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p284>
       <p285>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p285>
       <p286>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p286>
       <p287>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p287>
       <p288>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p288>
       <p289>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p289>
       <p290>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p290>
       <p291>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p291>
       <p292>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p292>
       <p293>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p293>
       <p294>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p294>
       <p295>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p295>
       <p296>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p296>
       <p297>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p297>
       <p298>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p298>
       <p299>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p299>
       <p300>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p300>
       <p301>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p301>
       <p302>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p302>
       <p303>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p303>
       <p304>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p304>
       <p305>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p305>
       <p306>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p306>
       <p307>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p307>
       <p308>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p308>
       <p309>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p309>
       <p310>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p310>
       <p311>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p311>
       <p312>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p312>
       <p313>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p313>
       <p314>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p314>
       <p315>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p315>
       <p316>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p316>
       <p317>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p317>
       <p318>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p318>
       <p319>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p319>
       <p320>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p320>
       <p321>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p321>
       <p322>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p322>
       <p323>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p323>
       <p324>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p324>
       <p325>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p325>
       <p326>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p326>
       <p327>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p327>
       <p328>[Pole kwoty]</p328>
       <p329>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p329>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p333>[Pole tekstowe]</p333>
       <p334>[Pole integer - wartość liczbowa]</p334>
       <p335>[Pole integer - wartość liczbowa]</p335>
       <p336>[Pole integer - wartość liczbowa]</p336>
       <p337>[Pole integer - wartość liczbowa]</p337>
       <p338>[Pole integer - wartość liczbowa]</p338>
       <p339>[Pole integer - wartość liczbowa]</p339>
       <p340>[Pole integer - wartość liczbowa]</p340>
       <p341>[Pole integer - wartość liczbowa]</p341>
       <p342>[Pole integer - wartość liczbowa]</p342>
       <p343>[Pole integer - wartość liczbowa]</p343>
       <p344>[Pole integer - wartość liczbowa]</p344>
       <p345>[Pole integer - wartość liczbowa]</p345>
       <p346_>[Wartość wyboru w polu p346. Dostępne wartości: 1 2 ]</p346_>
       <p347_>[Wartość wyboru w polu p347. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p347_>
       <p348>[pole wielowierszowe]</p348>
       <p351_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p351_subfield_0>
       <p351_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p351_subfield_1>
       <p332>[Funkcja checkbox]</p332>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36 (23)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6226393</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <10_>1</10_>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37_1>1</p37_1>
       <p37_2>1</p37_2>
       <p38_1>1</p38_1>
       <p38_2>1</p38_2>
       <p39_1>1</p39_1>
       <p39_2>1</p39_2>
       <p40_1>1</p40_1>
       <p40_2>1</p40_2>
       <p41>2013</p41>
       <p42>2013</p42>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>1</p44_subfield_1>
       <p48>10</p48>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p47>10</p47>
       <p50>10</p50>
       <p52>10</p52>
       <dochodydzial1></dochodydzial1>
       <p55>10</p55>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p58>10</p58>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <dochodydzial1_0></dochodydzial1_0>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p63>10</p63>
       <p64_subfield_1>1</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>1</p64_subfield_2>
       <p65_subfield_1>1</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>1</p65_subfield_2>
       <p68_subfield_1>1</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>1</p68_subfield_2>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>1</p70_subfield_1>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <p75>10</p75>
       <p79>10</p79>
       <p80_subfield_1>1</p80_subfield_1>
       <p78>10</p78>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p85_subfield_1>1</p85_subfield_1>
       <p85_subfield_2>1</p85_subfield_2>
       <p85_subfield_3>1</p85_subfield_3>
       <p85_subfield_4>1</p85_subfield_4>
       <p86_subfield_1>1</p86_subfield_1>
       <p86_subfield_2>1</p86_subfield_2>
       <p89_subfield_1>1</p89_subfield_1>
       <p89_subfield_2>1</p89_subfield_2>
       <p89_subfield_3>1</p89_subfield_3>
       <p89_subfield_4>1</p89_subfield_4>
       <p94_subfield_1>1</p94_subfield_1>
       <p95_subfield_1>1</p95_subfield_1>
       <p99>10</p99>
       <p100_subfield_1>1</p100_subfield_1>
       <p98>10</p98>
       <p101>10</p101>
       <p103>10</p103>
       <dochodydzial2></dochodydzial2>
       <p106>10</p106>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p109>10</p109>
       <p108_subfield_1>1</p108_subfield_1>
       <dochodydzial2_4></dochodydzial2_4>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p114>10</p114>
       <p115_subfield_1>1</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>1</p115_subfield_2>
       <p116_subfield_1>1</p116_subfield_1>
       <p116_subfield_2>1</p116_subfield_2>
       <p119_subfield_1>1</p119_subfield_1>
       <p119_subfield_2>1</p119_subfield_2>
       <p120_subfield_1>1</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>1</p121_subfield_1>
       <p124_subfield_1>1</p124_subfield_1>
       <p125_subfield_1>1</p125_subfield_1>
       <p126>10</p126>
       <p130>10</p130>
       <p131_subfield_1>1</p131_subfield_1>
       <p129>10</p129>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p136_subfield_1>1</p136_subfield_1>
       <p136_subfield_2>1</p136_subfield_2>
       <p136_subfield_3>1</p136_subfield_3>
       <p136_subfield_4>1</p136_subfield_4>
       <p137_subfield_1>1</p137_subfield_1>
       <p137_subfield_2>1</p137_subfield_2>
       <p140_subfield_1>1</p140_subfield_1>
       <p140_subfield_2>1</p140_subfield_2>
       <p140_subfield_3>1</p140_subfield_3>
       <p140_subfield_4>1</p140_subfield_4>
       <rect2197></rect2197>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>10</p148>
       <p149_subfield_1>1</p149_subfield_1>
       <p150_subfield_1>1</p150_subfield_1>
       <151_1>test pola tekstowego</151_1>
       <p151_subfield_1>1</p151_subfield_1>
       <p152_subfield_1>1</p152_subfield_1>
       <p153_subfield_1>1</p153_subfield_1>
       <p154_subfield_1>1</p154_subfield_1>
       <p155_subfield_1>1</p155_subfield_1>
       <p156_subfield_1>1</p156_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p159_subfield_1>1</p159_subfield_1>
       <p160_subfield_1>1</p160_subfield_1>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p163>10</p163>
       <p164>10</p164>
       <p165>10</p165>
       <p166>10</p166>
       <p167>10</p167>
       <p168_subfield_1>1</p168_subfield_1>
       <p169_subfield_1>1</p169_subfield_1>
       <p170>10</p170>
       <p173_subfield_1>1</p173_subfield_1>
       <p174_subfield_1>1</p174_subfield_1>
       <p175>10</p175>
       <p176>10</p176>
       <p177>10</p177>
       <p178>10</p178>
       <p179>10</p179>
       <180>10</180>
       <181>10</181>
       <p182>10</p182>
       <p183>10</p183>
       <p184>10</p184>
       <p185>10</p185>
       <p186>10</p186>
       <dochodyzagraniczne></dochodyzagraniczne>
       <p188>10</p188>
       <p189>10</p189>
       <p192>10</p192>
       <p193>10</p193>
       <p194>10</p194>
       <p196_subfield_1>1</p196_subfield_1>
       <p197_subfield_1>1</p197_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p198_subfield_1>1</p198_subfield_1>
       <p199_subfield_1>1</p199_subfield_1>
       <p200_subfield_1>1</p200_subfield_1>
       <p201>10</p201>
       <p202>10</p202>
       <p210_subfield_1>1</p210_subfield_1>
       <p211_subfield_1>1</p211_subfield_1>
       <p212>10</p212>
       <p213>10</p213>
       <reczna_edycja_skladek>1</reczna_edycja_skladek>
       <p215_subfield_0>1</p215_subfield_0>
       <p215_subfield_1>1</p215_subfield_1>
       <p215_subfield_2>1</p215_subfield_2>
       <p215_subfield_3>1</p215_subfield_3>
       <p215_subfield_4>1</p215_subfield_4>
       <p215_subfield_5>1</p215_subfield_5>
       <p215_subfield_6>1</p215_subfield_6>
       <p216_subfield_1>1</p216_subfield_1>
       <p217_subfield_1>1</p217_subfield_1>
       <p218_subfield_1>1</p218_subfield_1>
       <p218_subfield_2>1</p218_subfield_2>
       <p219_subfield_1>1</p219_subfield_1>
       <p219_subfield_2>1</p219_subfield_2>
       <p220_subfield_1>1</p220_subfield_1>
       <p220_subfield_2>1</p220_subfield_2>
       <p221_subfield_1>1</p221_subfield_1>
       <p221_subfield_2>1</p221_subfield_2>
       <p222>10</p222>
       <p223>10</p223>
       <p232>10</p232>
       <p233>10</p233>
       <p234>10</p234>
       <p235>10</p235>
       <p236>10</p236>
       <p237>10</p237>
       <p238>10</p238>
       <p239>10</p239>
       <p240>10</p240>
       <p241>10</p241>
       <p242>10</p242>
       <p243>10</p243>
       <p244>10</p244>
       <p245>10</p245>
       <p246>10</p246>
       <p247>10</p247>
       <p248>10</p248>
       <p249>10</p249>
       <p250>10</p250>
       <p251>10</p251>
       <p252>10</p252>
       <p253>10</p253>
       <p254>10</p254>
       <p255>10</p255>
       <p256>10</p256>
       <p257>10</p257>
       <p258>10</p258>
       <p259>10</p259>
       <p260>10</p260>
       <p261>10</p261>
       <p262>10</p262>
       <p263>10</p263>
       <p264>10</p264>
       <p265>10</p265>
       <p266>10</p266>
       <p267>10</p267>
       <p268>10</p268>
       <p269>10</p269>
       <p270>10</p270>
       <p271>10</p271>
       <p272>10</p272>
       <p273>10</p273>
       <p274>10</p274>
       <p275>10</p275>
       <p276>10</p276>
       <p277>10</p277>
       <p278>10</p278>
       <p279>10</p279>
       <p280>10</p280>
       <p281>10</p281>
       <p282>10</p282>
       <p283>10</p283>
       <p284>10</p284>
       <p285>10</p285>
       <p286>10</p286>
       <p287>10</p287>
       <p288>10</p288>
       <p289>10</p289>
       <p290>10</p290>
       <p291>10</p291>
       <p292>10</p292>
       <p293>10</p293>
       <p294>10</p294>
       <p295>10</p295>
       <p296>10</p296>
       <p297>10</p297>
       <p298>10</p298>
       <p299>10</p299>
       <p300>10</p300>
       <p301>10</p301>
       <p302>10</p302>
       <p303>10</p303>
       <p304>10</p304>
       <p305>10</p305>
       <p306>10</p306>
       <p307>10</p307>
       <p308>10</p308>
       <p309>10</p309>
       <p310>10</p310>
       <p311>10</p311>
       <p312>10</p312>
       <p313>10</p313>
       <p314>10</p314>
       <p315>10</p315>
       <p316>10</p316>
       <p317>10</p317>
       <p318>10</p318>
       <p319>10</p319>
       <p320>10</p320>
       <p321>10</p321>
       <p322>10</p322>
       <p323>10</p323>
       <p324>10</p324>
       <p325>10</p325>
       <p326>10</p326>
       <p327>10</p327>
       <p328>10</p328>
       <p329></p329>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p333>test pola tekstowego</p333>
       <p334>10</p334>
       <p335>10</p335>
       <p336>10</p336>
       <p337>10</p337>
       <p338>10</p338>
       <p339>10</p339>
       <p340>10</p340>
       <p341>10</p341>
       <p342>10</p342>
       <p343>10</p343>
       <p344>10</p344>
       <p345>10</p345>
       <p346_>1</p346_>
       <p347_>1</p347_>
       <p348>to jest pole wielowierszowe</p348>
       <p351_subfield_0>Krzysztof</p351_subfield_0>
       <p351_subfield_1>Kowalczyk</p351_subfield_1>
       <p332></p332>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>