Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS Z-10 (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o warunkach pracy za 2016 rokPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6388067</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>[REGON]</p0_4>
       <p0_5>[pkd1]</p0_5>
       <p0_6>[Mail]</p0_6>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 4 7 8 2 5 3 6 ]</p1_1_>
       <p0_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_7>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <p2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3>
       <p2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4>
       <p2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_5>
       <p3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2>
       <p3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3>
       <p3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_4>
       <p3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_5>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3>
       <p4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4>
       <p4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5>
       <p31>[Mail]</p31>
       <p32_subfield_0>[imię]</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>[nazwisko]</p32_subfield_1>
       <p33>[Telefon]</p33>
       <p34>[miejscowość]</p34>
       <p35>[Data wypełnienia]</p35>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>
       <p5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3>
       <p5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_4>
       <p5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3>
       <p6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4>
       <p6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5>
       <p7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_2>
       <p7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_3>
       <p7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_4>
       <p7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_5>
       <p8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_2>
       <p8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_3>
       <p8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_4>
       <p8_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_5>
       <p9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_2>
       <p9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_3>
       <p9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_4>
       <p9_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_5>
       <p10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_2>
       <p10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_3>
       <p10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_4>
       <p10_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_5>
       <p11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_2>
       <p11_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_3>
       <p11_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_4>
       <p11_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_5>
       <p12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_2>
       <p12_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_3>
       <p12_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_4>
       <p12_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_5>
       <p13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_2>
       <p13_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_3>
       <p13_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_4>
       <p13_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_5>
       <p14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_2>
       <p14_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_3>
       <p14_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_4>
       <p14_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_5>
       <p15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_2>
       <p15_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_3>
       <p15_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_4>
       <p15_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_5>
       <p16_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_2>
       <p16_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_3>
       <p16_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_4>
       <p16_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_5>
       <p17_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_2>
       <p17_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_3>
       <p17_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_4>
       <p17_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_5>
       <p19_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2>
       <p19_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3>
       <p19_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4>
       <p19_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5>
       <p20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_2>
       <p20_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3>
       <p20_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4>
       <p20_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_5>
       <p21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_2>
       <p21_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_3>
       <p21_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_4>
       <p21_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_5>
       <p22_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_2>
       <p22_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_3>
       <p22_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_4>
       <p22_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_5>
       <p24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_1>
       <p24_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2>
       <p24_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3>
       <p24_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4>
       <p25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1>
       <p25_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_2>
       <p25_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_3>
       <p25_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_4>
       <p26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_1>
       <p26_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_2>
       <p26_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_3>
       <p26_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_4>
       <p27_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_1>
       <p27_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_1_2>
       <p27_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_1>
       <p27_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_2_2>
       <p27_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_3_1>
       <p27_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_3_2>
       <p27_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_4_1>
       <p27_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_4_2>
       <p27_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_5_1>
       <p27_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27_5_2>
       <p28_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1_1>
       <p28_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1_2>
       <p28_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_2_1>
       <p28_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_2_2>
       <p28_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_3_1>
       <p28_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_3_2>
       <p28_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_4_1>
       <p28_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_4_2>
       <p28_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_5_1>
       <p28_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_5_2>
       <p28_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_6_1>
       <p28_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_6_2>
       <p28_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_7_1>
       <p28_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_7_2>
       <p29_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1_1>
       <p29_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p29_1_2>
       <p29_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_2_1>
       <p29_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p29_2_2>
       <p30_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_1>
       <p30_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS Z-10 (2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6388067</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>773461194</p0_4>
       <p0_5>01.11.Z</p0_5>
       <p0_6>test@test.pl</p0_6>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p0_7>10</p0_7>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p3_4>10</p3_4>
       <p3_5>10</p3_5>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p31>test@test.pl</p31>
       <p32_subfield_0>Jan</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>Kowalski</p32_subfield_1>
       <p33>500600400</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>30-10-2014</p35>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p14_5>10</p14_5>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p16_3>10</p16_3>
       <p16_4>10</p16_4>
       <p16_5>10</p16_5>
       <p17_2>10</p17_2>
       <p17_3>10</p17_3>
       <p17_4>10</p17_4>
       <p17_5>10</p17_5>
       <p19_2>10</p19_2>
       <p19_3>10</p19_3>
       <p19_4>10</p19_4>
       <p19_5>10</p19_5>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p20_3>10</p20_3>
       <p20_4>10</p20_4>
       <p20_5>10</p20_5>
       <p21_2>10</p21_2>
       <p21_3>10</p21_3>
       <p21_4>10</p21_4>
       <p21_5>10</p21_5>
       <p22_2>10</p22_2>
       <p22_3>10</p22_3>
       <p22_4>10</p22_4>
       <p22_5>10</p22_5>
       <p24_1>10</p24_1>
       <p24_2>10</p24_2>
       <p24_3>10</p24_3>
       <p24_4>10</p24_4>
       <p25_1>10</p25_1>
       <p25_2>10</p25_2>
       <p25_3>10</p25_3>
       <p25_4>10</p25_4>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p26_2>10</p26_2>
       <p26_3>10</p26_3>
       <p26_4>10</p26_4>
       <p27_1_1>10</p27_1_1>
       <p27_1_2>10</p27_1_2>
       <p27_2_1>10</p27_2_1>
       <p27_2_2>10</p27_2_2>
       <p27_3_1>10</p27_3_1>
       <p27_3_2>10</p27_3_2>
       <p27_4_1>10</p27_4_1>
       <p27_4_2>10</p27_4_2>
       <p27_5_1>10</p27_5_1>
       <p27_5_2>10</p27_5_2>
       <p28_1_1>10</p28_1_1>
       <p28_1_2>10</p28_1_2>
       <p28_2_1>10</p28_2_1>
       <p28_2_2>10</p28_2_2>
       <p28_3_1>10</p28_3_1>
       <p28_3_2>10</p28_3_2>
       <p28_4_1>10</p28_4_1>
       <p28_4_2>10</p28_4_2>
       <p28_5_1>10</p28_5_1>
       <p28_5_2>10</p28_5_2>
       <p28_6_1>10</p28_6_1>
       <p28_6_2>10</p28_6_2>
       <p28_7_1>10</p28_7_1>
       <p28_7_2>10</p28_7_2>
       <p29_1_1>10</p29_1_1>
       <p29_1_2>10</p29_1_2>
       <p29_2_1>10</p29_2_1>
       <p29_2_2>10</p29_2_2>
       <p30_1>10</p30_1>
       <p30_2>10</p30_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>