Pola formularza

Formularz: OPO-1 (1) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7199937</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <p4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1>
       <p4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2>
       <p4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3>
       <p4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4>
       <p4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5>
       <p4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6>
       <p4_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_7>
       <p4_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_8>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p9>
       <p11>[nrIdPodatnikaZagr]</p11>
       <p12>[kraj]</p12>
       <p13>[kraj]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[Telefon]</p24>
       <p25>[Faks]</p25>
       <p26>[Mail]</p26>
       <p27>[MailEPUAP]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p29_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p29_3_subfield_>
       <p29_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p29_3_subfield_2>
       <p29_3_subfield_3>[Pole NIP]</p29_3_subfield_3>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[nazwisko]</p31>
       <p32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32>
       <p33>[pierwszeImie]</p33>
       <p34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34>
       <p35>[dataUrodzenia]</p35>
       <p36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36>
       <p37> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p37>
       <p38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[nrIdPodatnikaZagr]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[kraj]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[kraj]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49>[MailEPUAP]</p49>
       <p50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p54>[KodKraju]</p54>
       <p55>[Wojewodztwo]</p55>
       <p56>[Powiat]</p56>
       <p57>[Gmina]</p57>
       <p58>[Ulica]</p58>
       <p59>[NrDomu]</p59>
       <p60>[NrLokalu]</p60>
       <p61>[Miejscowosc]</p61>
       <p62>[KodPocztowy]</p62>
       <p63>[Poczta]</p63>
       <p64>[Telefon]</p64>
       <p65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65>
       <p66>[Faks]</p66>
       <p67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67>
       <p68>[Mail]</p68>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 ]</p70_>
       <p70_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p70_3_subfield_>
       <p70_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p70_3_subfield_2>
       <p70_3_subfield_3>[Pole NIP]</p70_3_subfield_3>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[nazwisko]</p72>
       <p73>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73>
       <p74>[pierwszeImie]</p74>
       <p75>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p75>
       <p76>[dataUrodzenia]</p76>
       <p77>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p77>
       <p78> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p78>
       <p79>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p79>
       <p81>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p81>
       <p82>[nrIdPodatnikaZagr]</p82>
       <p83>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p83>
       <p84>[kraj]</p84>
       <p85>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p85>
       <p86>[kraj]</p86>
       <p87>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87>
       <p88>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p88>
       <p89>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p89>
       <p90>[MailEPUAP]</p90>
       <p91>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p91>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p93>
       <p94>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p94>
       <p95>[KodKraju]</p95>
       <p96>[Wojewodztwo]</p96>
       <p97>[Powiat]</p97>
       <p98>[Gmina]</p98>
       <p99>[Ulica]</p99>
       <p100>[NrDomu]</p100>
       <p101>[NrLokalu]</p101>
       <p102>[Miejscowosc]</p102>
       <p103>[KodPocztowy]</p103>
       <p104>[Poczta]</p104>
       <p105>[Telefon]</p105>
       <p106>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106>
       <p107>[Faks]</p107>
       <p108>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p108>
       <p109>[Mail]</p109>
       <p110>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p110>
       <pD_>[Wartość wyboru w polu pD. Dostępne wartości: 1 2 2 7 ]</pD_>
       <p111>[data]</p111>
       <pF_1_>[Wartość wyboru w polu pF_1. Dostępne wartości: 1 2 8 2 ]</pF_1_>
       <pF_2>[data]</pF_2>
       <pF_1_1_>[Wartość wyboru w polu pF_1_1. Dostępne wartości: 1 8 ]</pF_1_1_>
       <pF_1_2_>[Wartość wyboru w polu pF_1_2. Dostępne wartości: 2 2 ]</pF_1_2_>
       <pF_2_8>[data]</pF_2_8>
       <pD_1_>[Wartość wyboru w polu pD_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_1_>
       <pD_2_>[Wartość wyboru w polu pD_2. Dostępne wartości: 2 7 ]</pD_2_>
       <pF_2_8_6>[data]</pF_2_8_6>
       <p112_1>[nazwisko]</p112_1>
       <p113_1>[pierwszeImie]</p113_1>
       <p114_1>[Stanowisko]</p114_1>
       <p112_2>[nazwisko]</p112_2>
       <p113_2>[pierwszeImie]</p113_2>
       <p114_2>[Stanowisko]</p114_2>
       <p112_3>[nazwisko]</p112_3>
       <p113_3>[pierwszeImie]</p113_3>
       <p114_3>[Stanowisko]</p114_3>
       <p116>[data]</p116>
       <p117_>[Wartość wyboru w polu p117. Dostępne wartości: 1 2 ]</p117_>
       <p118>[pole wielowierszowe]</p118>
       <p119>[dataUrodzenia]</p119>
       <p120> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p120>
       <p122>[nrIdPodatnikaZagr]</p122>
       <p123>[kraj]</p123>
       <p124>[kraj]</p124>
       <p125>[KodKraju]</p125>
       <p126>[Wojewodztwo]</p126>
       <p127>[Powiat]</p127>
       <p128>[Gmina]</p128>
       <p129>[Ulica]</p129>
       <p130>[NrDomu]</p130>
       <p131>[NrLokalu]</p131>
       <p132>[Miejscowosc]</p132>
       <p133>[KodPocztowy]</p133>
       <p134>[Poczta]</p134>
       <p135>[Telefon]</p135>
       <p136>[Faks]</p136>
       <p137>[Mail]</p137>
       <p138>[MailEPUAP]</p138>
       <p139>[nazwisko]</p139>
       <p140>[pierwszeImie]</p140>
       <p141>[Stanowisko]</p141>
       <p143>[data]</p143>
       <p144>[pole wielowierszowe]</p144>
       <p145>[pole wielowierszowe]</p145>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OPO-1 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7199937</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_3>1</p4_3>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p4_6>1</p4_6>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p4_8>1</p4_8>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9></p9>
       <p11></p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>500600400</p24>
       <p25></p25>
       <p26>test@test.pl</p26>
       <p27>test@test.pl</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p29_3_subfield_>2</p29_3_subfield_>
       <p29_3_subfield_2>23050608219</p29_3_subfield_2>
       <p29_3_subfield_3>8875155741</p29_3_subfield_3>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>Kowalski</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>Jan</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>30-10-1985</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37></p37>
       <p38>1</p38>
       <p40>1</p40>
       <p41></p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>PL</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>PL</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>test@test.pl</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>PL</p54>
       <p55>wielkopolskie</p55>
       <p56>poznański</p56>
       <p57>Poznań</p57>
       <p58>Strzelecka</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>Poznań</p61>
       <p62>61-155</p62>
       <p63>Poznań</p63>
       <p64>500600400</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66></p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>test@test.pl</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70_>1</p70_>
       <p70_3_subfield_>2</p70_3_subfield_>
       <p70_3_subfield_2>23050608219</p70_3_subfield_2>
       <p70_3_subfield_3>8875155741</p70_3_subfield_3>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>Kowalski</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>Jan</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>30-10-1985</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78></p78>
       <p79>1</p79>
       <p81>1</p81>
       <p82></p82>
       <p83>1</p83>
       <p84>PL</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>PL</p86>
       <p87>1</p87>
       <p88>1</p88>
       <p89>1</p89>
       <p90>test@test.pl</p90>
       <p91>1</p91>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>1</p93>
       <p94>1</p94>
       <p95>PL</p95>
       <p96>wielkopolskie</p96>
       <p97>poznański</p97>
       <p98>Poznań</p98>
       <p99>Strzelecka</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>1</p101>
       <p102>Poznań</p102>
       <p103>61-155</p103>
       <p104>Poznań</p104>
       <p105>500600400</p105>
       <p106>1</p106>
       <p107></p107>
       <p108>1</p108>
       <p109>test@test.pl</p109>
       <p110>1</p110>
       <pD_>1</pD_>
       <p111>30-10-1990</p111>
       <pF_1_>1</pF_1_>
       <pF_2>30-10-1990</pF_2>
       <pF_1_1_>1</pF_1_1_>
       <pF_1_2_>1</pF_1_2_>
       <pF_2_8>30-10-1990</pF_2_8>
       <pD_1_>1</pD_1_>
       <pD_2_>1</pD_2_>
       <pF_2_8_6>30-10-1990</pF_2_8_6>
       <p112_1>Kowalski</p112_1>
       <p113_1>Jan</p113_1>
       <p114_1>manager</p114_1>
       <p112_2>Kowalski</p112_2>
       <p113_2>Jan</p113_2>
       <p114_2>manager</p114_2>
       <p112_3>Kowalski</p112_3>
       <p113_3>Jan</p113_3>
       <p114_3>manager</p114_3>
       <p116>30-10-1990</p116>
       <p117_>1</p117_>
       <p118>to jest pole wielowierszowe</p118>
       <p119>30-10-1985</p119>
       <p120></p120>
       <p122></p122>
       <p123>PL</p123>
       <p124>PL</p124>
       <p125>PL</p125>
       <p126>wielkopolskie</p126>
       <p127>poznański</p127>
       <p128>Poznań</p128>
       <p129>Strzelecka</p129>
       <p130>1</p130>
       <p131>1</p131>
       <p132>Poznań</p132>
       <p133>61-155</p133>
       <p134>Poznań</p134>
       <p135>500600400</p135>
       <p136></p136>
       <p137>test@test.pl</p137>
       <p138>test@test.pl</p138>
       <p139>Kowalski</p139>
       <p140>Jan</p140>
       <p141>manager</p141>
       <p143>30-10-1990</p143>
       <p144>to jest pole wielowierszowe</p144>
       <p145>to jest pole wielowierszowe</p145>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>