Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WZII-E (archiwalny) Tabela E - Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z chowu lub hodowli drobiuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7505838</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pEa1_subfield_0>[miejscowość]</pEa1_subfield_0>
       <pEa1_subfield_1>[ulica]</pEa1_subfield_1>
       <pEa1_subfield_2>[nr domu]</pEa1_subfield_2>
       <pEa1_subfield_3>[nr lokalu]</pEa1_subfield_3>
       <pEa1_subfield_4>[kod pocztowy]</pEa1_subfield_4>
       <pEa1_subfield_5>[poczta]</pEa1_subfield_5>
       <pEa2>[nazwaPelna]</pEa2>
       <pEa6>[Pole tekstowe]</pEa6>
       <rect8>[Pole powtarzalne]</rect8>
       <pEa4>[data]</pEa4>
       <pEa5>[nazwaPelna]</pEa5>
       <rect110>[Pole podziału sekcji]</rect110>
       <rect1822>[Pole tekstowe]</rect1822>
       <pEb_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_1>
       <pEb_4_1>[Pole kwoty]</pEb_4_1>
       <pEb_5_1>[Pole kwoty]</pEb_5_1>
       <pEb_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_2>
       <pEb_4_2>[Pole kwoty]</pEb_4_2>
       <pEb_5_2>[Pole kwoty]</pEb_5_2>
       <pEb_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_3>
       <pEb_4_3>[Pole kwoty]</pEb_4_3>
       <pEb_5_3>[Pole kwoty]</pEb_5_3>
       <pEb_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_4>
       <pEb_4_4>[Pole kwoty]</pEb_4_4>
       <pEb_5_4>[Pole kwoty]</pEb_5_4>
       <pEb_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_5>
       <pEb_4_5>[Pole kwoty]</pEb_4_5>
       <pEb_5_5>[Pole kwoty]</pEb_5_5>
       <pEb_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_6>
       <pEb_4_6>[Pole kwoty]</pEb_4_6>
       <pEb_5_6>[Pole kwoty]</pEb_5_6>
       <pEb_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_7>
       <pEb_4_7>[Pole kwoty]</pEb_4_7>
       <pEb_5_7>[Pole kwoty]</pEb_5_7>
       <pEb_3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_8>
       <pEb_4_8>[Pole kwoty]</pEb_4_8>
       <pEb_5_8>[Pole kwoty]</pEb_5_8>
       <pEb_3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_9>
       <pEb_4_9>[Pole kwoty]</pEb_4_9>
       <pEb_5_9>[Pole kwoty]</pEb_5_9>
       <pEb_3_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEb_3_10>
       <pEb_4_10>[Pole kwoty]</pEb_4_10>
       <pEb_5_10>[Pole kwoty]</pEb_5_10>
       <pEd_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEd_3_1>
       <pEd_4_1>[Pole kwoty]</pEd_4_1>
       <pEd_5_1>[Pole kwoty]</pEd_5_1>
       <pEd_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEd_3_2>
       <pEd_4_2>[Pole kwoty]</pEd_4_2>
       <pEd_5_2>[Pole kwoty]</pEd_5_2>
       <pEd_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEd_3_3>
       <pEd_4_3>[Pole kwoty]</pEd_4_3>
       <pEd_5_3>[Pole kwoty]</pEd_5_3>
       <pEd_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEd_3_4>
       <pEd_4_4>[Pole kwoty]</pEd_4_4>
       <pEd_5_4>[Pole kwoty]</pEd_5_4>
       <pEd_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEd_3_5>
       <pEd_4_5>[Pole kwoty]</pEd_4_5>
       <pEd_5_5>[Pole kwoty]</pEd_5_5>
       <pEd_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEd_3_6>
       <pEd_4_6>[Pole kwoty]</pEd_4_6>
       <pEd_5_6>[Pole kwoty]</pEd_5_6>
       <pEd_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEd_3_7>
       <pEd_4_7>[Pole kwoty]</pEd_4_7>
       <pEd_5_7>[Pole kwoty]</pEd_5_7>
       <pEd_3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEd_3_8>
       <pEd_4_8>[Pole kwoty]</pEd_4_8>
       <pEd_5_8>[Pole kwoty]</pEd_5_8>
       <pEd_3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pEd_3_9>
       <pEd_4_9>[Pole kwoty]</pEd_4_9>
       <pEd_5_9>[Pole kwoty]</pEd_5_9>
       <pEc1>[gmina]</pEc1>
       <pEc2>[Pole kwoty]</pEc2>
       <rect7>[Pole powtarzalne]</rect7>
       <rect107>[Pole podziału sekcji]</rect107>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WZII-E</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7505838</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pEa1_subfield_0>Poznań</pEa1_subfield_0>
       <pEa1_subfield_1>Strzelecka</pEa1_subfield_1>
       <pEa1_subfield_2>1</pEa1_subfield_2>
       <pEa1_subfield_3>1</pEa1_subfield_3>
       <pEa1_subfield_4>61-155</pEa1_subfield_4>
       <pEa1_subfield_5>Poznań</pEa1_subfield_5>
       <pEa2>Pełna nazwa testowa</pEa2>
       <pEa6>test pola tekstowego</pEa6>
       <rect8></rect8>
       <pEa4>30-10-1990</pEa4>
       <pEa5>Pełna nazwa testowa</pEa5>
       <rect110></rect110>
       <rect1822>test pola tekstowego</rect1822>
       <pEb_3_1>10</pEb_3_1>
       <pEb_4_1>10</pEb_4_1>
       <pEb_5_1>10</pEb_5_1>
       <pEb_3_2>10</pEb_3_2>
       <pEb_4_2>10</pEb_4_2>
       <pEb_5_2>10</pEb_5_2>
       <pEb_3_3>10</pEb_3_3>
       <pEb_4_3>10</pEb_4_3>
       <pEb_5_3>10</pEb_5_3>
       <pEb_3_4>10</pEb_3_4>
       <pEb_4_4>10</pEb_4_4>
       <pEb_5_4>10</pEb_5_4>
       <pEb_3_5>10</pEb_3_5>
       <pEb_4_5>10</pEb_4_5>
       <pEb_5_5>10</pEb_5_5>
       <pEb_3_6>10</pEb_3_6>
       <pEb_4_6>10</pEb_4_6>
       <pEb_5_6>10</pEb_5_6>
       <pEb_3_7>10</pEb_3_7>
       <pEb_4_7>10</pEb_4_7>
       <pEb_5_7>10</pEb_5_7>
       <pEb_3_8>10</pEb_3_8>
       <pEb_4_8>10</pEb_4_8>
       <pEb_5_8>10</pEb_5_8>
       <pEb_3_9>10</pEb_3_9>
       <pEb_4_9>10</pEb_4_9>
       <pEb_5_9>10</pEb_5_9>
       <pEb_3_10>10</pEb_3_10>
       <pEb_4_10>10</pEb_4_10>
       <pEb_5_10>10</pEb_5_10>
       <pEd_3_1>10</pEd_3_1>
       <pEd_4_1>10</pEd_4_1>
       <pEd_5_1>10</pEd_5_1>
       <pEd_3_2>10</pEd_3_2>
       <pEd_4_2>10</pEd_4_2>
       <pEd_5_2>10</pEd_5_2>
       <pEd_3_3>10</pEd_3_3>
       <pEd_4_3>10</pEd_4_3>
       <pEd_5_3>10</pEd_5_3>
       <pEd_3_4>10</pEd_3_4>
       <pEd_4_4>10</pEd_4_4>
       <pEd_5_4>10</pEd_5_4>
       <pEd_3_5>10</pEd_3_5>
       <pEd_4_5>10</pEd_4_5>
       <pEd_5_5>10</pEd_5_5>
       <pEd_3_6>10</pEd_3_6>
       <pEd_4_6>10</pEd_4_6>
       <pEd_5_6>10</pEd_5_6>
       <pEd_3_7>10</pEd_3_7>
       <pEd_4_7>10</pEd_4_7>
       <pEd_5_7>10</pEd_5_7>
       <pEd_3_8>10</pEd_3_8>
       <pEd_4_8>10</pEd_4_8>
       <pEd_5_8>10</pEd_5_8>
       <pEd_3_9>10</pEd_3_9>
       <pEd_4_9>10</pEd_4_9>
       <pEd_5_9>10</pEd_5_9>
       <pEc1>Poznań</pEc1>
       <pEc2>10</pEc2>
       <rect7></rect7>
       <rect107></rect107>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>