Pola formularza

Formularz: Dms_P1_f2 - str 3 (archiwalny) Oświadczenie dotyczące sposobu wykorzystania materiału siewnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7630428</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p0_>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p0_1_>
       <p33_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_1_1>
       <p33_1_2>[Pole tekstowe]</p33_1_2>
       <p33_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_1_3>
       <p33_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_1_4>
       <p33_1_5>[Pole tekstowe]</p33_1_5>
       <p33_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_2_1>
       <p33_2_2>[Pole tekstowe]</p33_2_2>
       <p33_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_2_3>
       <p33_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_2_4>
       <p33_2_5>[Pole tekstowe]</p33_2_5>
       <p33_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_3_1>
       <p33_3_2>[Pole tekstowe]</p33_3_2>
       <p33_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_3_3>
       <p33_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_3_4>
       <p33_3_5>[Pole tekstowe]</p33_3_5>
       <p33_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_4_1>
       <p33_4_2>[Pole tekstowe]</p33_4_2>
       <p33_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_4_3>
       <p33_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_4_4>
       <p33_4_5>[Pole tekstowe]</p33_4_5>
       <p33_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_5_1>
       <p33_5_2>[Pole tekstowe]</p33_5_2>
       <p33_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_5_3>
       <p33_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_5_4>
       <p33_5_5>[Pole tekstowe]</p33_5_5>
       <p33_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_6_1>
       <p33_6_2>[Pole tekstowe]</p33_6_2>
       <p33_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_6_3>
       <p33_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_6_4>
       <p33_6_5>[Pole tekstowe]</p33_6_5>
       <p33_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_7_1>
       <p33_7_2>[Pole tekstowe]</p33_7_2>
       <p33_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_7_3>
       <p33_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_7_4>
       <p33_7_5>[Pole tekstowe]</p33_7_5>
       <p33_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_8_1>
       <p33_8_2>[Pole tekstowe]</p33_8_2>
       <p33_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_8_3>
       <p33_8_5>[Pole tekstowe]</p33_8_5>
       <p33_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_9_3>
       <p33_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_10_1>
       <p33_10_2>[Pole tekstowe]</p33_10_2>
       <p33_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_10_3>
       <p33_10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_10_4>
       <p33_10_5>[Pole tekstowe]</p33_10_5>
       <p33_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_11_1>
       <p33_11_2>[Pole tekstowe]</p33_11_2>
       <p33_11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_11_3>
       <p33_11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_11_4>
       <p33_11_5>[Pole tekstowe]</p33_11_5>
       <p33_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_12_1>
       <p33_12_2>[Pole tekstowe]</p33_12_2>
       <p33_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_12_3>
       <p33_12_5>[Pole tekstowe]</p33_12_5>
       <p33_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_13_1>
       <p33_13_2>[Pole tekstowe]</p33_13_2>
       <p33_13_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_13_3>
       <p33_13_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_13_4>
       <p33_13_5>[Pole tekstowe]</p33_13_5>
       <p33_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_14_1>
       <p33_14_2>[Pole tekstowe]</p33_14_2>
       <p33_14_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_14_3>
       <p33_14_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_14_4>
       <p33_14_5>[Pole tekstowe]</p33_14_5>
       <p33_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_15_1>
       <p33_15_2>[Pole tekstowe]</p33_15_2>
       <p33_15_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_15_3>
       <p33_15_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_15_4>
       <p33_15_5>[Pole tekstowe]</p33_15_5>
       <p33_16_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_16_3>
       <p33_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_17_1>
       <p33_17_2>[Pole tekstowe]</p33_17_2>
       <p33_17_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_17_3>
       <p33_17_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_17_4>
       <p33_17_5>[Pole tekstowe]</p33_17_5>
       <p33_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_18_1>
       <p33_18_2>[Pole tekstowe]</p33_18_2>
       <p33_18_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_18_3>
       <p33_18_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_18_4>
       <p33_18_5>[Pole tekstowe]</p33_18_5>
       <p33_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_19_1>
       <p33_19_2>[Pole tekstowe]</p33_19_2>
       <p33_19_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_19_3>
       <p33_19_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_19_4>
       <p33_19_5>[Pole tekstowe]</p33_19_5>
       <p33_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_20_1>
       <p33_20_2>[Pole tekstowe]</p33_20_2>
       <p33_20_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_20_3>
       <p33_20_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_20_4>
       <p33_20_5>[Pole tekstowe]</p33_20_5>
       <p33_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_21_1>
       <p33_21_2>[Pole tekstowe]</p33_21_2>
       <p33_21_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_21_3>
       <p33_21_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_21_4>
       <p33_21_5>[Pole tekstowe]</p33_21_5>
       <p33_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_22_1>
       <p33_22_2>[Pole tekstowe]</p33_22_2>
       <p33_22_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_22_3>
       <p33_22_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_22_4>
       <p33_22_5>[Pole tekstowe]</p33_22_5>
       <p33_23_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_23_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Dms_P1_f2 - str 3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7630428</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p33_1_1>10</p33_1_1>
       <p33_1_2>test pola tekstowego</p33_1_2>
       <p33_1_3>10</p33_1_3>
       <p33_1_4>10</p33_1_4>
       <p33_1_5>test pola tekstowego</p33_1_5>
       <p33_2_1>10</p33_2_1>
       <p33_2_2>test pola tekstowego</p33_2_2>
       <p33_2_3>10</p33_2_3>
       <p33_2_4>10</p33_2_4>
       <p33_2_5>test pola tekstowego</p33_2_5>
       <p33_3_1>10</p33_3_1>
       <p33_3_2>test pola tekstowego</p33_3_2>
       <p33_3_3>10</p33_3_3>
       <p33_3_4>10</p33_3_4>
       <p33_3_5>test pola tekstowego</p33_3_5>
       <p33_4_1>10</p33_4_1>
       <p33_4_2>test pola tekstowego</p33_4_2>
       <p33_4_3>10</p33_4_3>
       <p33_4_4>10</p33_4_4>
       <p33_4_5>test pola tekstowego</p33_4_5>
       <p33_5_1>10</p33_5_1>
       <p33_5_2>test pola tekstowego</p33_5_2>
       <p33_5_3>10</p33_5_3>
       <p33_5_4>10</p33_5_4>
       <p33_5_5>test pola tekstowego</p33_5_5>
       <p33_6_1>10</p33_6_1>
       <p33_6_2>test pola tekstowego</p33_6_2>
       <p33_6_3>10</p33_6_3>
       <p33_6_4>10</p33_6_4>
       <p33_6_5>test pola tekstowego</p33_6_5>
       <p33_7_1>10</p33_7_1>
       <p33_7_2>test pola tekstowego</p33_7_2>
       <p33_7_3>10</p33_7_3>
       <p33_7_4>10</p33_7_4>
       <p33_7_5>test pola tekstowego</p33_7_5>
       <p33_8_1>10</p33_8_1>
       <p33_8_2>test pola tekstowego</p33_8_2>
       <p33_8_3>10</p33_8_3>
       <p33_8_5>test pola tekstowego</p33_8_5>
       <p33_9_3>10</p33_9_3>
       <p33_10_1>10</p33_10_1>
       <p33_10_2>test pola tekstowego</p33_10_2>
       <p33_10_3>10</p33_10_3>
       <p33_10_4>10</p33_10_4>
       <p33_10_5>test pola tekstowego</p33_10_5>
       <p33_11_1>10</p33_11_1>
       <p33_11_2>test pola tekstowego</p33_11_2>
       <p33_11_3>10</p33_11_3>
       <p33_11_4>10</p33_11_4>
       <p33_11_5>test pola tekstowego</p33_11_5>
       <p33_12_1>10</p33_12_1>
       <p33_12_2>test pola tekstowego</p33_12_2>
       <p33_12_3>10</p33_12_3>
       <p33_12_5>test pola tekstowego</p33_12_5>
       <p33_13_1>10</p33_13_1>
       <p33_13_2>test pola tekstowego</p33_13_2>
       <p33_13_3>10</p33_13_3>
       <p33_13_4>10</p33_13_4>
       <p33_13_5>test pola tekstowego</p33_13_5>
       <p33_14_1>10</p33_14_1>
       <p33_14_2>test pola tekstowego</p33_14_2>
       <p33_14_3>10</p33_14_3>
       <p33_14_4>10</p33_14_4>
       <p33_14_5>test pola tekstowego</p33_14_5>
       <p33_15_1>10</p33_15_1>
       <p33_15_2>test pola tekstowego</p33_15_2>
       <p33_15_3>10</p33_15_3>
       <p33_15_4>10</p33_15_4>
       <p33_15_5>test pola tekstowego</p33_15_5>
       <p33_16_3>10</p33_16_3>
       <p33_17_1>10</p33_17_1>
       <p33_17_2>test pola tekstowego</p33_17_2>
       <p33_17_3>10</p33_17_3>
       <p33_17_4>10</p33_17_4>
       <p33_17_5>test pola tekstowego</p33_17_5>
       <p33_18_1>10</p33_18_1>
       <p33_18_2>test pola tekstowego</p33_18_2>
       <p33_18_3>10</p33_18_3>
       <p33_18_4>10</p33_18_4>
       <p33_18_5>test pola tekstowego</p33_18_5>
       <p33_19_1>10</p33_19_1>
       <p33_19_2>test pola tekstowego</p33_19_2>
       <p33_19_3>10</p33_19_3>
       <p33_19_4>10</p33_19_4>
       <p33_19_5>test pola tekstowego</p33_19_5>
       <p33_20_1>10</p33_20_1>
       <p33_20_2>test pola tekstowego</p33_20_2>
       <p33_20_3>10</p33_20_3>
       <p33_20_4>10</p33_20_4>
       <p33_20_5>test pola tekstowego</p33_20_5>
       <p33_21_1>10</p33_21_1>
       <p33_21_2>test pola tekstowego</p33_21_2>
       <p33_21_3>10</p33_21_3>
       <p33_21_4>10</p33_21_4>
       <p33_21_5>test pola tekstowego</p33_21_5>
       <p33_22_1>10</p33_22_1>
       <p33_22_2>test pola tekstowego</p33_22_2>
       <p33_22_3>10</p33_22_3>
       <p33_22_4>10</p33_22_4>
       <p33_22_5>test pola tekstowego</p33_22_5>
       <p33_23_3>10</p33_23_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>