Pola formularza

Formularz: Dms_P1_f2 (archiwalny) Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwiePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7630453</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[Pole tekstowe]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>[nazwa skrócona]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[NIP]</p10>
       <p11>[PESEL]</p11>
       <p12>[NIP]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[KRS]</p14>
       <p15>[REGON]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[Ulica]</p20>
       <p11_4>[NrDomu]</p11_4>
       <p22>[NrLokalu]</p22>
       <p23>[Skrytka]</p23>
       <p24>[Gmina]</p24>
       <p25>[Powiat]</p25>
       <p26>[Wojewodztwo]</p26>
       <p27>[Telefon]</p27>
       <p28>[Faks]</p28>
       <p29>[Mail]</p29>
       <p30_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p30_1_subfield_0>
       <p30_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</p30_1_subfield_1>
       <p30_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p30_1_subfield_2>
       <p30_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p30_1_subfield_3>
       <p30_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</p30_2_subfield_0>
       <p30_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</p30_2_subfield_1>
       <p30_3>[Pole tekstowe]</p30_3>
       <p30_5>[Pole tekstowe]</p30_5>
       <p31_1>[KodKraju]</p31_1>
       <p31_2>[Rachunek]</p31_2>
       <p32>[Swift]</p32>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p0_>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p0_1_>
       <p33_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_1_1>
       <p33_1_2>[Pole tekstowe]</p33_1_2>
       <p33_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_1_3>
       <p33_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_1_4>
       <p33_1_5>[Pole tekstowe]</p33_1_5>
       <p33_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_2_1>
       <p33_2_2>[Pole tekstowe]</p33_2_2>
       <p33_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_2_3>
       <p33_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_2_4>
       <p33_2_5>[Pole tekstowe]</p33_2_5>
       <p33_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_3_1>
       <p33_3_2>[Pole tekstowe]</p33_3_2>
       <p33_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_3_3>
       <p33_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_3_4>
       <p33_3_5>[Pole tekstowe]</p33_3_5>
       <p33_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_4_1>
       <p33_4_2>[Pole tekstowe]</p33_4_2>
       <p33_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_4_3>
       <p33_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_4_4>
       <p33_4_5>[Pole tekstowe]</p33_4_5>
       <p33_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_5_1>
       <p33_5_2>[Pole tekstowe]</p33_5_2>
       <p33_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_5_3>
       <p33_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_5_4>
       <p33_5_5>[Pole tekstowe]</p33_5_5>
       <p33_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_6_1>
       <p33_6_2>[Pole tekstowe]</p33_6_2>
       <p33_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_6_3>
       <p33_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_6_4>
       <p33_6_5>[Pole tekstowe]</p33_6_5>
       <p33_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_7_1>
       <p33_7_2>[Pole tekstowe]</p33_7_2>
       <p33_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_7_3>
       <p33_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_7_4>
       <p33_7_5>[Pole tekstowe]</p33_7_5>
       <p33_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_8_1>
       <p33_8_2>[Pole tekstowe]</p33_8_2>
       <p33_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_8_3>
       <p33_8_5>[Pole tekstowe]</p33_8_5>
       <p33_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_9_3>
       <p33_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_10_1>
       <p33_10_2>[Pole tekstowe]</p33_10_2>
       <p33_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_10_3>
       <p33_10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_10_4>
       <p33_10_5>[Pole tekstowe]</p33_10_5>
       <p33_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_11_1>
       <p33_11_2>[Pole tekstowe]</p33_11_2>
       <p33_11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_11_3>
       <p33_11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_11_4>
       <p33_11_5>[Pole tekstowe]</p33_11_5>
       <p33_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_12_1>
       <p33_12_2>[Pole tekstowe]</p33_12_2>
       <p33_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_12_3>
       <p33_12_5>[Pole tekstowe]</p33_12_5>
       <p33_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_13_1>
       <p33_13_2>[Pole tekstowe]</p33_13_2>
       <p33_13_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_13_3>
       <p33_13_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_13_4>
       <p33_13_5>[Pole tekstowe]</p33_13_5>
       <p33_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_14_1>
       <p33_14_2>[Pole tekstowe]</p33_14_2>
       <p33_14_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_14_3>
       <p33_14_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_14_4>
       <p33_14_5>[Pole tekstowe]</p33_14_5>
       <p33_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_15_1>
       <p33_15_2>[Pole tekstowe]</p33_15_2>
       <p33_15_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_15_3>
       <p33_15_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_15_4>
       <p33_15_5>[Pole tekstowe]</p33_15_5>
       <p33_16_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_16_3>
       <p33_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_17_1>
       <p33_17_2>[Pole tekstowe]</p33_17_2>
       <p33_17_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_17_3>
       <p33_17_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_17_4>
       <p33_17_5>[Pole tekstowe]</p33_17_5>
       <p33_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_18_1>
       <p33_18_2>[Pole tekstowe]</p33_18_2>
       <p33_18_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_18_3>
       <p33_18_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_18_4>
       <p33_18_5>[Pole tekstowe]</p33_18_5>
       <p33_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_19_1>
       <p33_19_2>[Pole tekstowe]</p33_19_2>
       <p33_19_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_19_3>
       <p33_19_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_19_4>
       <p33_19_5>[Pole tekstowe]</p33_19_5>
       <p33_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_20_1>
       <p33_20_2>[Pole tekstowe]</p33_20_2>
       <p33_20_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_20_3>
       <p33_20_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_20_4>
       <p33_20_5>[Pole tekstowe]</p33_20_5>
       <p33_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_21_1>
       <p33_21_2>[Pole tekstowe]</p33_21_2>
       <p33_21_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_21_3>
       <p33_21_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_21_4>
       <p33_21_5>[Pole tekstowe]</p33_21_5>
       <p33_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_22_1>
       <p33_22_2>[Pole tekstowe]</p33_22_2>
       <p33_22_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_22_3>
       <p33_22_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_22_4>
       <p33_22_5>[Pole tekstowe]</p33_22_5>
       <p33_23_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_23_3>
       <p34_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_1_1>
       <p34_1_2>[województwo]</p34_1_2>
       <p34_1_3>[powiat]</p34_1_3>
       <p34_1_4>[gmina]</p34_1_4>
       <p34_1_5>[miejscowość]</p34_1_5>
       <p34_1_6>[Pole tekstowe]</p34_1_6>
       <p34_1_7>[Pole kwoty]</p34_1_7>
       <p34_1_8>[Pole kwoty]</p34_1_8>
       <p34_1_9>[Pole tekstowe]</p34_1_9>
       <p34_1_10>[Pole tekstowe]</p34_1_10>
       <p34_1_11>[Pole kwoty]</p34_1_11>
       <p34_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_2_1>
       <p34_2_2>[województwo]</p34_2_2>
       <p34_2_3>[powiat]</p34_2_3>
       <p34_2_4>[gmina]</p34_2_4>
       <p34_2_5>[miejscowość]</p34_2_5>
       <p34_2_6>[Pole tekstowe]</p34_2_6>
       <p34_2_7>[Pole kwoty]</p34_2_7>
       <p34_2_8>[Pole kwoty]</p34_2_8>
       <p34_2_9>[Pole tekstowe]</p34_2_9>
       <p34_2_10>[Pole tekstowe]</p34_2_10>
       <p34_2_11>[Pole kwoty]</p34_2_11>
       <p34_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_3_1>
       <p34_3_2>[województwo]</p34_3_2>
       <p34_3_3>[powiat]</p34_3_3>
       <p34_3_4>[gmina]</p34_3_4>
       <p34_3_5>[miejscowość]</p34_3_5>
       <p34_3_6>[Pole tekstowe]</p34_3_6>
       <p34_3_7>[Pole kwoty]</p34_3_7>
       <p34_3_8>[Pole kwoty]</p34_3_8>
       <p34_3_9>[Pole tekstowe]</p34_3_9>
       <p34_3_10>[Pole tekstowe]</p34_3_10>
       <p34_3_11>[Pole kwoty]</p34_3_11>
       <p34_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_4_1>
       <p34_4_2>[województwo]</p34_4_2>
       <p34_4_3>[powiat]</p34_4_3>
       <p34_4_4>[gmina]</p34_4_4>
       <p34_4_5>[miejscowość]</p34_4_5>
       <p34_4_6>[Pole tekstowe]</p34_4_6>
       <p34_4_7>[Pole kwoty]</p34_4_7>
       <p34_4_8>[Pole kwoty]</p34_4_8>
       <p34_4_9>[Pole tekstowe]</p34_4_9>
       <p34_4_10>[Pole tekstowe]</p34_4_10>
       <p34_4_11>[Pole kwoty]</p34_4_11>
       <p34_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_5_1>
       <p34_5_2>[województwo]</p34_5_2>
       <p34_5_3>[powiat]</p34_5_3>
       <p34_5_4>[gmina]</p34_5_4>
       <p34_5_5>[miejscowość]</p34_5_5>
       <p34_5_6>[Pole tekstowe]</p34_5_6>
       <p34_5_7>[Pole kwoty]</p34_5_7>
       <p34_5_8>[Pole kwoty]</p34_5_8>
       <p34_5_9>[Pole tekstowe]</p34_5_9>
       <p34_5_10>[Pole tekstowe]</p34_5_10>
       <p34_5_11>[Pole kwoty]</p34_5_11>
       <p34_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_6_1>
       <p34_6_2>[województwo]</p34_6_2>
       <p34_6_3>[powiat]</p34_6_3>
       <p34_6_4>[gmina]</p34_6_4>
       <p34_6_5>[miejscowość]</p34_6_5>
       <p34_6_6>[Pole tekstowe]</p34_6_6>
       <p34_6_7>[Pole kwoty]</p34_6_7>
       <p34_6_8>[Pole kwoty]</p34_6_8>
       <p34_6_9>[Pole tekstowe]</p34_6_9>
       <p34_6_10>[Pole tekstowe]</p34_6_10>
       <p34_6_11>[Pole kwoty]</p34_6_11>
       <p34_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_7_1>
       <p34_7_2>[województwo]</p34_7_2>
       <p34_7_3>[powiat]</p34_7_3>
       <p34_7_4>[gmina]</p34_7_4>
       <p34_7_5>[miejscowość]</p34_7_5>
       <p34_7_6>[Pole tekstowe]</p34_7_6>
       <p34_7_7>[Pole kwoty]</p34_7_7>
       <p34_7_8>[Pole kwoty]</p34_7_8>
       <p34_7_9>[Pole tekstowe]</p34_7_9>
       <p34_7_10>[Pole tekstowe]</p34_7_10>
       <p34_7_11>[Pole kwoty]</p34_7_11>
       <p34_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_8_1>
       <p34_8_2>[województwo]</p34_8_2>
       <p34_8_3>[powiat]</p34_8_3>
       <p34_8_4>[gmina]</p34_8_4>
       <p34_8_5>[miejscowość]</p34_8_5>
       <p34_8_6>[Pole tekstowe]</p34_8_6>
       <p34_8_7>[Pole kwoty]</p34_8_7>
       <p34_8_8>[Pole kwoty]</p34_8_8>
       <p34_8_9>[Pole tekstowe]</p34_8_9>
       <p34_8_10>[Pole tekstowe]</p34_8_10>
       <p34_8_11>[Pole kwoty]</p34_8_11>
       <p34_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_9_1>
       <p34_9_2>[województwo]</p34_9_2>
       <p34_9_3>[powiat]</p34_9_3>
       <p34_9_4>[gmina]</p34_9_4>
       <p34_9_5>[miejscowość]</p34_9_5>
       <p34_9_6>[Pole tekstowe]</p34_9_6>
       <p34_9_7>[Pole kwoty]</p34_9_7>
       <p34_9_8>[Pole kwoty]</p34_9_8>
       <p34_9_9>[Pole tekstowe]</p34_9_9>
       <p34_9_10>[Pole tekstowe]</p34_9_10>
       <p34_9_11>[Pole kwoty]</p34_9_11>
       <p34_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_10_1>
       <p34_10_2>[województwo]</p34_10_2>
       <p34_10_3>[powiat]</p34_10_3>
       <p34_10_4>[gmina]</p34_10_4>
       <p34_10_5>[miejscowość]</p34_10_5>
       <p34_10_6>[Pole tekstowe]</p34_10_6>
       <p34_10_7>[Pole kwoty]</p34_10_7>
       <p34_10_8>[Pole kwoty]</p34_10_8>
       <p34_10_9>[Pole tekstowe]</p34_10_9>
       <p34_10_10>[Pole tekstowe]</p34_10_10>
       <p34_10_11>[Pole kwoty]</p34_10_11>
       <p34_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_11_1>
       <p34_11_2>[województwo]</p34_11_2>
       <p34_11_3>[powiat]</p34_11_3>
       <p34_11_4>[gmina]</p34_11_4>
       <p34_11_5>[miejscowość]</p34_11_5>
       <p34_11_6>[Pole tekstowe]</p34_11_6>
       <p34_11_7>[Pole kwoty]</p34_11_7>
       <p34_11_8>[Pole kwoty]</p34_11_8>
       <p34_11_9>[Pole tekstowe]</p34_11_9>
       <p34_11_10>[Pole tekstowe]</p34_11_10>
       <p34_11_11>[Pole kwoty]</p34_11_11>
       <p34_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_12_1>
       <p34_12_2>[województwo]</p34_12_2>
       <p34_12_3>[powiat]</p34_12_3>
       <p34_12_4>[gmina]</p34_12_4>
       <p34_12_5>[miejscowość]</p34_12_5>
       <p34_12_6>[Pole tekstowe]</p34_12_6>
       <p34_12_7>[Pole kwoty]</p34_12_7>
       <p34_12_8>[Pole kwoty]</p34_12_8>
       <p34_12_9>[Pole tekstowe]</p34_12_9>
       <p34_12_10>[Pole tekstowe]</p34_12_10>
       <p34_12_11>[Pole kwoty]</p34_12_11>
       <p34_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_13_1>
       <p34_13_2>[województwo]</p34_13_2>
       <p34_13_3>[powiat]</p34_13_3>
       <p34_13_4>[gmina]</p34_13_4>
       <p34_13_5>[miejscowość]</p34_13_5>
       <p34_13_6>[Pole tekstowe]</p34_13_6>
       <p34_13_7>[Pole kwoty]</p34_13_7>
       <p34_13_8>[Pole kwoty]</p34_13_8>
       <p34_13_9>[Pole tekstowe]</p34_13_9>
       <p34_13_10>[Pole tekstowe]</p34_13_10>
       <p34_13_11>[Pole kwoty]</p34_13_11>
       <p34_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_14_1>
       <p34_14_2>[województwo]</p34_14_2>
       <p34_14_3>[powiat]</p34_14_3>
       <p34_14_4>[gmina]</p34_14_4>
       <p34_14_5>[miejscowość]</p34_14_5>
       <p34_14_6>[Pole tekstowe]</p34_14_6>
       <p34_14_7>[Pole kwoty]</p34_14_7>
       <p34_14_8>[Pole kwoty]</p34_14_8>
       <p34_14_9>[Pole tekstowe]</p34_14_9>
       <p34_14_10>[Pole tekstowe]</p34_14_10>
       <p34_14_11>[Pole kwoty]</p34_14_11>
       <p34_15_11>[Pole kwoty]</p34_15_11>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_1_1>
       <p37_1_2>[nazwaPelna]</p37_1_2>
       <p37_1_3>[pole wielowierszowe]</p37_1_3>
       <p37_1_4>[pole wielowierszowe]</p37_1_4>
       <p37_1_5>[data]</p37_1_5>
       <p37_1_6>[pole wielowierszowe]</p37_1_6>
       <p37_1_7>[Pole kwoty]</p37_1_7>
       <p37_1_8>[Pole kwoty]</p37_1_8>
       <p37_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_2_1>
       <p37_2_2>[nazwaPelna]</p37_2_2>
       <p37_2_3>[pole wielowierszowe]</p37_2_3>
       <p37_2_4>[pole wielowierszowe]</p37_2_4>
       <p37_2_5>[data]</p37_2_5>
       <p37_2_6>[pole wielowierszowe]</p37_2_6>
       <p37_2_7>[Pole kwoty]</p37_2_7>
       <p37_2_8>[Pole kwoty]</p37_2_8>
       <p37_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_3_1>
       <p37_3_2>[nazwaPelna]</p37_3_2>
       <p37_3_3>[pole wielowierszowe]</p37_3_3>
       <p37_3_4>[pole wielowierszowe]</p37_3_4>
       <p37_3_5>[data]</p37_3_5>
       <p37_3_6>[pole wielowierszowe]</p37_3_6>
       <p37_3_7>[Pole kwoty]</p37_3_7>
       <p37_3_8>[Pole kwoty]</p37_3_8>
       <p37_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_4_1>
       <p37_4_2>[nazwaPelna]</p37_4_2>
       <p37_4_3>[pole wielowierszowe]</p37_4_3>
       <p37_4_4>[pole wielowierszowe]</p37_4_4>
       <p37_4_5>[data]</p37_4_5>
       <p37_4_6>[pole wielowierszowe]</p37_4_6>
       <p37_4_7>[Pole kwoty]</p37_4_7>
       <p37_4_8>[Pole kwoty]</p37_4_8>
       <p37_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_5_1>
       <p37_5_2>[nazwaPelna]</p37_5_2>
       <p37_5_3>[pole wielowierszowe]</p37_5_3>
       <p37_5_4>[pole wielowierszowe]</p37_5_4>
       <p37_5_5>[data]</p37_5_5>
       <p37_5_6>[pole wielowierszowe]</p37_5_6>
       <p37_5_7>[Pole kwoty]</p37_5_7>
       <p37_5_8>[Pole kwoty]</p37_5_8>
       <p37_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_6_1>
       <p37_6_2>[nazwaPelna]</p37_6_2>
       <p37_6_3>[pole wielowierszowe]</p37_6_3>
       <p37_6_4>[pole wielowierszowe]</p37_6_4>
       <p37_6_5>[data]</p37_6_5>
       <p37_6_6>[pole wielowierszowe]</p37_6_6>
       <p37_6_7>[Pole kwoty]</p37_6_7>
       <p37_6_8>[Pole kwoty]</p37_6_8>
       <p37_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_7_1>
       <p37_7_2>[nazwaPelna]</p37_7_2>
       <p37_7_3>[pole wielowierszowe]</p37_7_3>
       <p37_7_4>[pole wielowierszowe]</p37_7_4>
       <p37_7_5>[data]</p37_7_5>
       <p37_7_6>[pole wielowierszowe]</p37_7_6>
       <p37_7_7>[Pole kwoty]</p37_7_7>
       <p37_7_8>[Pole kwoty]</p37_7_8>
       <p37_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_8_1>
       <p37_8_2>[nazwaPelna]</p37_8_2>
       <p37_8_3>[pole wielowierszowe]</p37_8_3>
       <p37_8_4>[pole wielowierszowe]</p37_8_4>
       <p37_8_5>[data]</p37_8_5>
       <p37_8_6>[pole wielowierszowe]</p37_8_6>
       <p37_8_7>[Pole kwoty]</p37_8_7>
       <p37_8_8>[Pole kwoty]</p37_8_8>
       <p37_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_9_1>
       <p37_9_2>[nazwaPelna]</p37_9_2>
       <p37_9_3>[pole wielowierszowe]</p37_9_3>
       <p37_9_4>[pole wielowierszowe]</p37_9_4>
       <p37_9_5>[data]</p37_9_5>
       <p37_9_6>[pole wielowierszowe]</p37_9_6>
       <p37_9_7>[Pole kwoty]</p37_9_7>
       <p37_9_8>[Pole kwoty]</p37_9_8>
       <p37_10_7>[Pole kwoty]</p37_10_7>
       <p37_10_8>[Pole kwoty]</p37_10_8>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p39>[pole wielowierszowe]</p39>
       <pE_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1>
       <pE_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2>
       <pE_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3>
       <pE_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4>
       <pE_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5>
       <pE_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_6>
       <pE_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_7>
       <pE_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_8>
       <pE_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_9>
       <pE_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_10>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p40>[miejscowość]</p40>
       <p41>[Data wypełnienia]</p41>
       <p42>[pole wielowierszowe]</p42>
       <p43_1_subfield_0>[miejscowość]</p43_1_subfield_0>
       <p43_1_subfield_1>[ulica]</p43_1_subfield_1>
       <p43_1_subfield_2>[nr domu]</p43_1_subfield_2>
       <p43_1_subfield_3>[nr lokalu]</p43_1_subfield_3>
       <p43_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p43_2_subfield_0>
       <p43_2_subfield_1>[poczta]</p43_2_subfield_1>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45_1_1>[data]</p45_1_1>
       <p45_1_2>[pole wielowierszowe]</p45_1_2>
       <p45_1_3>[Pole kwoty]</p45_1_3>
       <p45_1_4>[pole wielowierszowe]</p45_1_4>
       <p45_1_5>[pole wielowierszowe]</p45_1_5>
       <p45_2_1>[data]</p45_2_1>
       <p45_2_2>[pole wielowierszowe]</p45_2_2>
       <p45_2_3>[Pole kwoty]</p45_2_3>
       <p45_2_4>[pole wielowierszowe]</p45_2_4>
       <p45_2_5>[pole wielowierszowe]</p45_2_5>
       <p45_3_1>[data]</p45_3_1>
       <p45_3_2>[pole wielowierszowe]</p45_3_2>
       <p45_3_3>[Pole kwoty]</p45_3_3>
       <p45_3_4>[pole wielowierszowe]</p45_3_4>
       <p45_3_5>[pole wielowierszowe]</p45_3_5>
       <p45_4_1>[data]</p45_4_1>
       <p45_4_2>[pole wielowierszowe]</p45_4_2>
       <p45_4_3>[Pole kwoty]</p45_4_3>
       <p45_4_4>[pole wielowierszowe]</p45_4_4>
       <p45_4_5>[pole wielowierszowe]</p45_4_5>
       <p45_5_1>[data]</p45_5_1>
       <p45_5_2>[pole wielowierszowe]</p45_5_2>
       <p45_5_3>[Pole kwoty]</p45_5_3>
       <p45_5_4>[pole wielowierszowe]</p45_5_4>
       <p45_5_5>[pole wielowierszowe]</p45_5_5>
       <p46_subfield_0>[imię]</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>[nazwisko]</p46_subfield_1>
       <p47>[Data wypełnienia]</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Dms_P1_f2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7630453</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>test pola tekstowego</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p2_>1</p2_>
       <p3>1</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>nazwa testowa</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>8875155741</p10>
       <p11>23050608219</p11>
       <p12>8875155741</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>12345</p14>
       <p15>773461194</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Strzelecka</p20>
       <p11_4>1</p11_4>
       <p22>1</p22>
       <p23>111</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>poznański</p25>
       <p26>wielkopolskie</p26>
       <p27>500600400</p27>
       <p28></p28>
       <p29>test@test.pl</p29>
       <p30_1_subfield_0>Poznań</p30_1_subfield_0>
       <p30_1_subfield_1>Półwiejska</p30_1_subfield_1>
       <p30_1_subfield_2>1</p30_1_subfield_2>
       <p30_1_subfield_3>1</p30_1_subfield_3>
       <p30_2_subfield_0>61-155</p30_2_subfield_0>
       <p30_2_subfield_1>Poznań</p30_2_subfield_1>
       <p30_3>test pola tekstowego</p30_3>
       <p30_5>test pola tekstowego</p30_5>
       <p31_1>PL</p31_1>
       <p31_2>453054504926965134154839080720</p31_2>
       <p32>SWIFT</p32>
       <p0_>1</p0_>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p33_1_1>10</p33_1_1>
       <p33_1_2>test pola tekstowego</p33_1_2>
       <p33_1_3>10</p33_1_3>
       <p33_1_4>10</p33_1_4>
       <p33_1_5>test pola tekstowego</p33_1_5>
       <p33_2_1>10</p33_2_1>
       <p33_2_2>test pola tekstowego</p33_2_2>
       <p33_2_3>10</p33_2_3>
       <p33_2_4>10</p33_2_4>
       <p33_2_5>test pola tekstowego</p33_2_5>
       <p33_3_1>10</p33_3_1>
       <p33_3_2>test pola tekstowego</p33_3_2>
       <p33_3_3>10</p33_3_3>
       <p33_3_4>10</p33_3_4>
       <p33_3_5>test pola tekstowego</p33_3_5>
       <p33_4_1>10</p33_4_1>
       <p33_4_2>test pola tekstowego</p33_4_2>
       <p33_4_3>10</p33_4_3>
       <p33_4_4>10</p33_4_4>
       <p33_4_5>test pola tekstowego</p33_4_5>
       <p33_5_1>10</p33_5_1>
       <p33_5_2>test pola tekstowego</p33_5_2>
       <p33_5_3>10</p33_5_3>
       <p33_5_4>10</p33_5_4>
       <p33_5_5>test pola tekstowego</p33_5_5>
       <p33_6_1>10</p33_6_1>
       <p33_6_2>test pola tekstowego</p33_6_2>
       <p33_6_3>10</p33_6_3>
       <p33_6_4>10</p33_6_4>
       <p33_6_5>test pola tekstowego</p33_6_5>
       <p33_7_1>10</p33_7_1>
       <p33_7_2>test pola tekstowego</p33_7_2>
       <p33_7_3>10</p33_7_3>
       <p33_7_4>10</p33_7_4>
       <p33_7_5>test pola tekstowego</p33_7_5>
       <p33_8_1>10</p33_8_1>
       <p33_8_2>test pola tekstowego</p33_8_2>
       <p33_8_3>10</p33_8_3>
       <p33_8_5>test pola tekstowego</p33_8_5>
       <p33_9_3>10</p33_9_3>
       <p33_10_1>10</p33_10_1>
       <p33_10_2>test pola tekstowego</p33_10_2>
       <p33_10_3>10</p33_10_3>
       <p33_10_4>10</p33_10_4>
       <p33_10_5>test pola tekstowego</p33_10_5>
       <p33_11_1>10</p33_11_1>
       <p33_11_2>test pola tekstowego</p33_11_2>
       <p33_11_3>10</p33_11_3>
       <p33_11_4>10</p33_11_4>
       <p33_11_5>test pola tekstowego</p33_11_5>
       <p33_12_1>10</p33_12_1>
       <p33_12_2>test pola tekstowego</p33_12_2>
       <p33_12_3>10</p33_12_3>
       <p33_12_5>test pola tekstowego</p33_12_5>
       <p33_13_1>10</p33_13_1>
       <p33_13_2>test pola tekstowego</p33_13_2>
       <p33_13_3>10</p33_13_3>
       <p33_13_4>10</p33_13_4>
       <p33_13_5>test pola tekstowego</p33_13_5>
       <p33_14_1>10</p33_14_1>
       <p33_14_2>test pola tekstowego</p33_14_2>
       <p33_14_3>10</p33_14_3>
       <p33_14_4>10</p33_14_4>
       <p33_14_5>test pola tekstowego</p33_14_5>
       <p33_15_1>10</p33_15_1>
       <p33_15_2>test pola tekstowego</p33_15_2>
       <p33_15_3>10</p33_15_3>
       <p33_15_4>10</p33_15_4>
       <p33_15_5>test pola tekstowego</p33_15_5>
       <p33_16_3>10</p33_16_3>
       <p33_17_1>10</p33_17_1>
       <p33_17_2>test pola tekstowego</p33_17_2>
       <p33_17_3>10</p33_17_3>
       <p33_17_4>10</p33_17_4>
       <p33_17_5>test pola tekstowego</p33_17_5>
       <p33_18_1>10</p33_18_1>
       <p33_18_2>test pola tekstowego</p33_18_2>
       <p33_18_3>10</p33_18_3>
       <p33_18_4>10</p33_18_4>
       <p33_18_5>test pola tekstowego</p33_18_5>
       <p33_19_1>10</p33_19_1>
       <p33_19_2>test pola tekstowego</p33_19_2>
       <p33_19_3>10</p33_19_3>
       <p33_19_4>10</p33_19_4>
       <p33_19_5>test pola tekstowego</p33_19_5>
       <p33_20_1>10</p33_20_1>
       <p33_20_2>test pola tekstowego</p33_20_2>
       <p33_20_3>10</p33_20_3>
       <p33_20_4>10</p33_20_4>
       <p33_20_5>test pola tekstowego</p33_20_5>
       <p33_21_1>10</p33_21_1>
       <p33_21_2>test pola tekstowego</p33_21_2>
       <p33_21_3>10</p33_21_3>
       <p33_21_4>10</p33_21_4>
       <p33_21_5>test pola tekstowego</p33_21_5>
       <p33_22_1>10</p33_22_1>
       <p33_22_2>test pola tekstowego</p33_22_2>
       <p33_22_3>10</p33_22_3>
       <p33_22_4>10</p33_22_4>
       <p33_22_5>test pola tekstowego</p33_22_5>
       <p33_23_3>10</p33_23_3>
       <p34_1_1>10</p34_1_1>
       <p34_1_2>wielkopolskie</p34_1_2>
       <p34_1_3>poznański</p34_1_3>
       <p34_1_4>Poznań</p34_1_4>
       <p34_1_5>Poznań</p34_1_5>
       <p34_1_6>test pola tekstowego</p34_1_6>
       <p34_1_7>10</p34_1_7>
       <p34_1_8>10</p34_1_8>
       <p34_1_9>test pola tekstowego</p34_1_9>
       <p34_1_10>test pola tekstowego</p34_1_10>
       <p34_1_11>10</p34_1_11>
       <p34_2_1>10</p34_2_1>
       <p34_2_2>wielkopolskie</p34_2_2>
       <p34_2_3>poznański</p34_2_3>
       <p34_2_4>Poznań</p34_2_4>
       <p34_2_5>Poznań</p34_2_5>
       <p34_2_6>test pola tekstowego</p34_2_6>
       <p34_2_7>10</p34_2_7>
       <p34_2_8>10</p34_2_8>
       <p34_2_9>test pola tekstowego</p34_2_9>
       <p34_2_10>test pola tekstowego</p34_2_10>
       <p34_2_11>10</p34_2_11>
       <p34_3_1>10</p34_3_1>
       <p34_3_2>wielkopolskie</p34_3_2>
       <p34_3_3>poznański</p34_3_3>
       <p34_3_4>Poznań</p34_3_4>
       <p34_3_5>Poznań</p34_3_5>
       <p34_3_6>test pola tekstowego</p34_3_6>
       <p34_3_7>10</p34_3_7>
       <p34_3_8>10</p34_3_8>
       <p34_3_9>test pola tekstowego</p34_3_9>
       <p34_3_10>test pola tekstowego</p34_3_10>
       <p34_3_11>10</p34_3_11>
       <p34_4_1>10</p34_4_1>
       <p34_4_2>wielkopolskie</p34_4_2>
       <p34_4_3>poznański</p34_4_3>
       <p34_4_4>Poznań</p34_4_4>
       <p34_4_5>Poznań</p34_4_5>
       <p34_4_6>test pola tekstowego</p34_4_6>
       <p34_4_7>10</p34_4_7>
       <p34_4_8>10</p34_4_8>
       <p34_4_9>test pola tekstowego</p34_4_9>
       <p34_4_10>test pola tekstowego</p34_4_10>
       <p34_4_11>10</p34_4_11>
       <p34_5_1>10</p34_5_1>
       <p34_5_2>wielkopolskie</p34_5_2>
       <p34_5_3>poznański</p34_5_3>
       <p34_5_4>Poznań</p34_5_4>
       <p34_5_5>Poznań</p34_5_5>
       <p34_5_6>test pola tekstowego</p34_5_6>
       <p34_5_7>10</p34_5_7>
       <p34_5_8>10</p34_5_8>
       <p34_5_9>test pola tekstowego</p34_5_9>
       <p34_5_10>test pola tekstowego</p34_5_10>
       <p34_5_11>10</p34_5_11>
       <p34_6_1>10</p34_6_1>
       <p34_6_2>wielkopolskie</p34_6_2>
       <p34_6_3>poznański</p34_6_3>
       <p34_6_4>Poznań</p34_6_4>
       <p34_6_5>Poznań</p34_6_5>
       <p34_6_6>test pola tekstowego</p34_6_6>
       <p34_6_7>10</p34_6_7>
       <p34_6_8>10</p34_6_8>
       <p34_6_9>test pola tekstowego</p34_6_9>
       <p34_6_10>test pola tekstowego</p34_6_10>
       <p34_6_11>10</p34_6_11>
       <p34_7_1>10</p34_7_1>
       <p34_7_2>wielkopolskie</p34_7_2>
       <p34_7_3>poznański</p34_7_3>
       <p34_7_4>Poznań</p34_7_4>
       <p34_7_5>Poznań</p34_7_5>
       <p34_7_6>test pola tekstowego</p34_7_6>
       <p34_7_7>10</p34_7_7>
       <p34_7_8>10</p34_7_8>
       <p34_7_9>test pola tekstowego</p34_7_9>
       <p34_7_10>test pola tekstowego</p34_7_10>
       <p34_7_11>10</p34_7_11>
       <p34_8_1>10</p34_8_1>
       <p34_8_2>wielkopolskie</p34_8_2>
       <p34_8_3>poznański</p34_8_3>
       <p34_8_4>Poznań</p34_8_4>
       <p34_8_5>Poznań</p34_8_5>
       <p34_8_6>test pola tekstowego</p34_8_6>
       <p34_8_7>10</p34_8_7>
       <p34_8_8>10</p34_8_8>
       <p34_8_9>test pola tekstowego</p34_8_9>
       <p34_8_10>test pola tekstowego</p34_8_10>
       <p34_8_11>10</p34_8_11>
       <p34_9_1>10</p34_9_1>
       <p34_9_2>wielkopolskie</p34_9_2>
       <p34_9_3>poznański</p34_9_3>
       <p34_9_4>Poznań</p34_9_4>
       <p34_9_5>Poznań</p34_9_5>
       <p34_9_6>test pola tekstowego</p34_9_6>
       <p34_9_7>10</p34_9_7>
       <p34_9_8>10</p34_9_8>
       <p34_9_9>test pola tekstowego</p34_9_9>
       <p34_9_10>test pola tekstowego</p34_9_10>
       <p34_9_11>10</p34_9_11>
       <p34_10_1>10</p34_10_1>
       <p34_10_2>wielkopolskie</p34_10_2>
       <p34_10_3>poznański</p34_10_3>
       <p34_10_4>Poznań</p34_10_4>
       <p34_10_5>Poznań</p34_10_5>
       <p34_10_6>test pola tekstowego</p34_10_6>
       <p34_10_7>10</p34_10_7>
       <p34_10_8>10</p34_10_8>
       <p34_10_9>test pola tekstowego</p34_10_9>
       <p34_10_10>test pola tekstowego</p34_10_10>
       <p34_10_11>10</p34_10_11>
       <p34_11_1>10</p34_11_1>
       <p34_11_2>wielkopolskie</p34_11_2>
       <p34_11_3>poznański</p34_11_3>
       <p34_11_4>Poznań</p34_11_4>
       <p34_11_5>Poznań</p34_11_5>
       <p34_11_6>test pola tekstowego</p34_11_6>
       <p34_11_7>10</p34_11_7>
       <p34_11_8>10</p34_11_8>
       <p34_11_9>test pola tekstowego</p34_11_9>
       <p34_11_10>test pola tekstowego</p34_11_10>
       <p34_11_11>10</p34_11_11>
       <p34_12_1>10</p34_12_1>
       <p34_12_2>wielkopolskie</p34_12_2>
       <p34_12_3>poznański</p34_12_3>
       <p34_12_4>Poznań</p34_12_4>
       <p34_12_5>Poznań</p34_12_5>
       <p34_12_6>test pola tekstowego</p34_12_6>
       <p34_12_7>10</p34_12_7>
       <p34_12_8>10</p34_12_8>
       <p34_12_9>test pola tekstowego</p34_12_9>
       <p34_12_10>test pola tekstowego</p34_12_10>
       <p34_12_11>10</p34_12_11>
       <p34_13_1>10</p34_13_1>
       <p34_13_2>wielkopolskie</p34_13_2>
       <p34_13_3>poznański</p34_13_3>
       <p34_13_4>Poznań</p34_13_4>
       <p34_13_5>Poznań</p34_13_5>
       <p34_13_6>test pola tekstowego</p34_13_6>
       <p34_13_7>10</p34_13_7>
       <p34_13_8>10</p34_13_8>
       <p34_13_9>test pola tekstowego</p34_13_9>
       <p34_13_10>test pola tekstowego</p34_13_10>
       <p34_13_11>10</p34_13_11>
       <p34_14_1>10</p34_14_1>
       <p34_14_2>wielkopolskie</p34_14_2>
       <p34_14_3>poznański</p34_14_3>
       <p34_14_4>Poznań</p34_14_4>
       <p34_14_5>Poznań</p34_14_5>
       <p34_14_6>test pola tekstowego</p34_14_6>
       <p34_14_7>10</p34_14_7>
       <p34_14_8>10</p34_14_8>
       <p34_14_9>test pola tekstowego</p34_14_9>
       <p34_14_10>test pola tekstowego</p34_14_10>
       <p34_14_11>10</p34_14_11>
       <p34_15_11>10</p34_15_11>
       <p36_>1</p36_>
       <p37_1_1>10</p37_1_1>
       <p37_1_2>Pełna nazwa testowa</p37_1_2>
       <p37_1_3>to jest pole wielowierszowe</p37_1_3>
       <p37_1_4>to jest pole wielowierszowe</p37_1_4>
       <p37_1_5>30-10-1990</p37_1_5>
       <p37_1_6>to jest pole wielowierszowe</p37_1_6>
       <p37_1_7>10</p37_1_7>
       <p37_1_8>10</p37_1_8>
       <p37_2_1>10</p37_2_1>
       <p37_2_2>Pełna nazwa testowa</p37_2_2>
       <p37_2_3>to jest pole wielowierszowe</p37_2_3>
       <p37_2_4>to jest pole wielowierszowe</p37_2_4>
       <p37_2_5>30-10-1990</p37_2_5>
       <p37_2_6>to jest pole wielowierszowe</p37_2_6>
       <p37_2_7>10</p37_2_7>
       <p37_2_8>10</p37_2_8>
       <p37_3_1>10</p37_3_1>
       <p37_3_2>Pełna nazwa testowa</p37_3_2>
       <p37_3_3>to jest pole wielowierszowe</p37_3_3>
       <p37_3_4>to jest pole wielowierszowe</p37_3_4>
       <p37_3_5>30-10-1990</p37_3_5>
       <p37_3_6>to jest pole wielowierszowe</p37_3_6>
       <p37_3_7>10</p37_3_7>
       <p37_3_8>10</p37_3_8>
       <p37_4_1>10</p37_4_1>
       <p37_4_2>Pełna nazwa testowa</p37_4_2>
       <p37_4_3>to jest pole wielowierszowe</p37_4_3>
       <p37_4_4>to jest pole wielowierszowe</p37_4_4>
       <p37_4_5>30-10-1990</p37_4_5>
       <p37_4_6>to jest pole wielowierszowe</p37_4_6>
       <p37_4_7>10</p37_4_7>
       <p37_4_8>10</p37_4_8>
       <p37_5_1>10</p37_5_1>
       <p37_5_2>Pełna nazwa testowa</p37_5_2>
       <p37_5_3>to jest pole wielowierszowe</p37_5_3>
       <p37_5_4>to jest pole wielowierszowe</p37_5_4>
       <p37_5_5>30-10-1990</p37_5_5>
       <p37_5_6>to jest pole wielowierszowe</p37_5_6>
       <p37_5_7>10</p37_5_7>
       <p37_5_8>10</p37_5_8>
       <p37_6_1>10</p37_6_1>
       <p37_6_2>Pełna nazwa testowa</p37_6_2>
       <p37_6_3>to jest pole wielowierszowe</p37_6_3>
       <p37_6_4>to jest pole wielowierszowe</p37_6_4>
       <p37_6_5>30-10-1990</p37_6_5>
       <p37_6_6>to jest pole wielowierszowe</p37_6_6>
       <p37_6_7>10</p37_6_7>
       <p37_6_8>10</p37_6_8>
       <p37_7_1>10</p37_7_1>
       <p37_7_2>Pełna nazwa testowa</p37_7_2>
       <p37_7_3>to jest pole wielowierszowe</p37_7_3>
       <p37_7_4>to jest pole wielowierszowe</p37_7_4>
       <p37_7_5>30-10-1990</p37_7_5>
       <p37_7_6>to jest pole wielowierszowe</p37_7_6>
       <p37_7_7>10</p37_7_7>
       <p37_7_8>10</p37_7_8>
       <p37_8_1>10</p37_8_1>
       <p37_8_2>Pełna nazwa testowa</p37_8_2>
       <p37_8_3>to jest pole wielowierszowe</p37_8_3>
       <p37_8_4>to jest pole wielowierszowe</p37_8_4>
       <p37_8_5>30-10-1990</p37_8_5>
       <p37_8_6>to jest pole wielowierszowe</p37_8_6>
       <p37_8_7>10</p37_8_7>
       <p37_8_8>10</p37_8_8>
       <p37_9_1>10</p37_9_1>
       <p37_9_2>Pełna nazwa testowa</p37_9_2>
       <p37_9_3>to jest pole wielowierszowe</p37_9_3>
       <p37_9_4>to jest pole wielowierszowe</p37_9_4>
       <p37_9_5>30-10-1990</p37_9_5>
       <p37_9_6>to jest pole wielowierszowe</p37_9_6>
       <p37_9_7>10</p37_9_7>
       <p37_9_8>10</p37_9_8>
       <p37_10_7>10</p37_10_7>
       <p37_10_8>10</p37_10_8>
       <p38_>1</p38_>
       <p39>to jest pole wielowierszowe</p39>
       <pE_1>1</pE_1>
       <pE_2>1</pE_2>
       <pE_3>1</pE_3>
       <pE_4>1</pE_4>
       <pE_5>1</pE_5>
       <pE_6>1</pE_6>
       <pE_7>1</pE_7>
       <pE_8>1</pE_8>
       <pE_9>1</pE_9>
       <pE_10>1</pE_10>
       <p48_>1</p48_>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>30-10-2014</p41>
       <p42>to jest pole wielowierszowe</p42>
       <p43_1_subfield_0>Poznań</p43_1_subfield_0>
       <p43_1_subfield_1>Strzelecka</p43_1_subfield_1>
       <p43_1_subfield_2>1</p43_1_subfield_2>
       <p43_1_subfield_3>1</p43_1_subfield_3>
       <p43_2_subfield_0>61-155</p43_2_subfield_0>
       <p43_2_subfield_1>Poznań</p43_2_subfield_1>
       <p44_>1</p44_>
       <p45_1_1>30-10-1990</p45_1_1>
       <p45_1_2>to jest pole wielowierszowe</p45_1_2>
       <p45_1_3>10</p45_1_3>
       <p45_1_4>to jest pole wielowierszowe</p45_1_4>
       <p45_1_5>to jest pole wielowierszowe</p45_1_5>
       <p45_2_1>30-10-1990</p45_2_1>
       <p45_2_2>to jest pole wielowierszowe</p45_2_2>
       <p45_2_3>10</p45_2_3>
       <p45_2_4>to jest pole wielowierszowe</p45_2_4>
       <p45_2_5>to jest pole wielowierszowe</p45_2_5>
       <p45_3_1>30-10-1990</p45_3_1>
       <p45_3_2>to jest pole wielowierszowe</p45_3_2>
       <p45_3_3>10</p45_3_3>
       <p45_3_4>to jest pole wielowierszowe</p45_3_4>
       <p45_3_5>to jest pole wielowierszowe</p45_3_5>
       <p45_4_1>30-10-1990</p45_4_1>
       <p45_4_2>to jest pole wielowierszowe</p45_4_2>
       <p45_4_3>10</p45_4_3>
       <p45_4_4>to jest pole wielowierszowe</p45_4_4>
       <p45_4_5>to jest pole wielowierszowe</p45_4_5>
       <p45_5_1>30-10-1990</p45_5_1>
       <p45_5_2>to jest pole wielowierszowe</p45_5_2>
       <p45_5_3>10</p45_5_3>
       <p45_5_4>to jest pole wielowierszowe</p45_5_4>
       <p45_5_5>to jest pole wielowierszowe</p45_5_5>
       <p46_subfield_0>Jan</p46_subfield_0>
       <p46_subfield_1>Kowalski</p46_subfield_1>
       <p47>30-10-2014</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>