Pola formularza

Formularz: Dms_P1_f2 - str 4 (archiwalny) Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowanyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7630578</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p34_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_1_1>
       <p34_1_2>[województwo]</p34_1_2>
       <p34_1_3>[powiat]</p34_1_3>
       <p34_1_4>[gmina]</p34_1_4>
       <p34_1_5>[miejscowość]</p34_1_5>
       <p34_1_6>[Pole tekstowe]</p34_1_6>
       <p34_1_7>[Pole kwoty]</p34_1_7>
       <p34_1_8>[Pole kwoty]</p34_1_8>
       <p34_1_9>[Pole tekstowe]</p34_1_9>
       <p34_1_10>[Pole tekstowe]</p34_1_10>
       <p34_1_11>[Pole kwoty]</p34_1_11>
       <p34_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_2_1>
       <p34_2_2>[województwo]</p34_2_2>
       <p34_2_3>[powiat]</p34_2_3>
       <p34_2_4>[gmina]</p34_2_4>
       <p34_2_5>[miejscowość]</p34_2_5>
       <p34_2_6>[Pole tekstowe]</p34_2_6>
       <p34_2_7>[Pole kwoty]</p34_2_7>
       <p34_2_8>[Pole kwoty]</p34_2_8>
       <p34_2_9>[Pole tekstowe]</p34_2_9>
       <p34_2_10>[Pole tekstowe]</p34_2_10>
       <p34_2_11>[Pole kwoty]</p34_2_11>
       <p34_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_3_1>
       <p34_3_2>[województwo]</p34_3_2>
       <p34_3_3>[powiat]</p34_3_3>
       <p34_3_4>[gmina]</p34_3_4>
       <p34_3_5>[miejscowość]</p34_3_5>
       <p34_3_6>[Pole tekstowe]</p34_3_6>
       <p34_3_7>[Pole kwoty]</p34_3_7>
       <p34_3_8>[Pole kwoty]</p34_3_8>
       <p34_3_9>[Pole tekstowe]</p34_3_9>
       <p34_3_10>[Pole tekstowe]</p34_3_10>
       <p34_3_11>[Pole kwoty]</p34_3_11>
       <p34_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_4_1>
       <p34_4_2>[województwo]</p34_4_2>
       <p34_4_3>[powiat]</p34_4_3>
       <p34_4_4>[gmina]</p34_4_4>
       <p34_4_5>[miejscowość]</p34_4_5>
       <p34_4_6>[Pole tekstowe]</p34_4_6>
       <p34_4_7>[Pole kwoty]</p34_4_7>
       <p34_4_8>[Pole kwoty]</p34_4_8>
       <p34_4_9>[Pole tekstowe]</p34_4_9>
       <p34_4_10>[Pole tekstowe]</p34_4_10>
       <p34_4_11>[Pole kwoty]</p34_4_11>
       <p34_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_5_1>
       <p34_5_2>[województwo]</p34_5_2>
       <p34_5_3>[powiat]</p34_5_3>
       <p34_5_4>[gmina]</p34_5_4>
       <p34_5_5>[miejscowość]</p34_5_5>
       <p34_5_6>[Pole tekstowe]</p34_5_6>
       <p34_5_7>[Pole kwoty]</p34_5_7>
       <p34_5_8>[Pole kwoty]</p34_5_8>
       <p34_5_9>[Pole tekstowe]</p34_5_9>
       <p34_5_10>[Pole tekstowe]</p34_5_10>
       <p34_5_11>[Pole kwoty]</p34_5_11>
       <p34_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_6_1>
       <p34_6_2>[województwo]</p34_6_2>
       <p34_6_3>[powiat]</p34_6_3>
       <p34_6_4>[gmina]</p34_6_4>
       <p34_6_5>[miejscowość]</p34_6_5>
       <p34_6_6>[Pole tekstowe]</p34_6_6>
       <p34_6_7>[Pole kwoty]</p34_6_7>
       <p34_6_8>[Pole kwoty]</p34_6_8>
       <p34_6_9>[Pole tekstowe]</p34_6_9>
       <p34_6_10>[Pole tekstowe]</p34_6_10>
       <p34_6_11>[Pole kwoty]</p34_6_11>
       <p34_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_7_1>
       <p34_7_2>[województwo]</p34_7_2>
       <p34_7_3>[powiat]</p34_7_3>
       <p34_7_4>[gmina]</p34_7_4>
       <p34_7_5>[miejscowość]</p34_7_5>
       <p34_7_6>[Pole tekstowe]</p34_7_6>
       <p34_7_7>[Pole kwoty]</p34_7_7>
       <p34_7_8>[Pole kwoty]</p34_7_8>
       <p34_7_9>[Pole tekstowe]</p34_7_9>
       <p34_7_10>[Pole tekstowe]</p34_7_10>
       <p34_7_11>[Pole kwoty]</p34_7_11>
       <p34_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_8_1>
       <p34_8_2>[województwo]</p34_8_2>
       <p34_8_3>[powiat]</p34_8_3>
       <p34_8_4>[gmina]</p34_8_4>
       <p34_8_5>[miejscowość]</p34_8_5>
       <p34_8_6>[Pole tekstowe]</p34_8_6>
       <p34_8_7>[Pole kwoty]</p34_8_7>
       <p34_8_8>[Pole kwoty]</p34_8_8>
       <p34_8_9>[Pole tekstowe]</p34_8_9>
       <p34_8_10>[Pole tekstowe]</p34_8_10>
       <p34_8_11>[Pole kwoty]</p34_8_11>
       <p34_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_9_1>
       <p34_9_2>[województwo]</p34_9_2>
       <p34_9_3>[powiat]</p34_9_3>
       <p34_9_4>[gmina]</p34_9_4>
       <p34_9_5>[miejscowość]</p34_9_5>
       <p34_9_6>[Pole tekstowe]</p34_9_6>
       <p34_9_7>[Pole kwoty]</p34_9_7>
       <p34_9_8>[Pole kwoty]</p34_9_8>
       <p34_9_9>[Pole tekstowe]</p34_9_9>
       <p34_9_10>[Pole tekstowe]</p34_9_10>
       <p34_9_11>[Pole kwoty]</p34_9_11>
       <p34_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_10_1>
       <p34_10_2>[województwo]</p34_10_2>
       <p34_10_3>[powiat]</p34_10_3>
       <p34_10_4>[gmina]</p34_10_4>
       <p34_10_5>[miejscowość]</p34_10_5>
       <p34_10_6>[Pole tekstowe]</p34_10_6>
       <p34_10_7>[Pole kwoty]</p34_10_7>
       <p34_10_8>[Pole kwoty]</p34_10_8>
       <p34_10_9>[Pole tekstowe]</p34_10_9>
       <p34_10_10>[Pole tekstowe]</p34_10_10>
       <p34_10_11>[Pole kwoty]</p34_10_11>
       <p34_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_11_1>
       <p34_11_2>[województwo]</p34_11_2>
       <p34_11_3>[powiat]</p34_11_3>
       <p34_11_4>[gmina]</p34_11_4>
       <p34_11_5>[miejscowość]</p34_11_5>
       <p34_11_6>[Pole tekstowe]</p34_11_6>
       <p34_11_7>[Pole kwoty]</p34_11_7>
       <p34_11_8>[Pole kwoty]</p34_11_8>
       <p34_11_9>[Pole tekstowe]</p34_11_9>
       <p34_11_10>[Pole tekstowe]</p34_11_10>
       <p34_11_11>[Pole kwoty]</p34_11_11>
       <p34_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_12_1>
       <p34_12_2>[województwo]</p34_12_2>
       <p34_12_3>[powiat]</p34_12_3>
       <p34_12_4>[gmina]</p34_12_4>
       <p34_12_5>[miejscowość]</p34_12_5>
       <p34_12_6>[Pole tekstowe]</p34_12_6>
       <p34_12_7>[Pole kwoty]</p34_12_7>
       <p34_12_8>[Pole kwoty]</p34_12_8>
       <p34_12_9>[Pole tekstowe]</p34_12_9>
       <p34_12_10>[Pole tekstowe]</p34_12_10>
       <p34_12_11>[Pole kwoty]</p34_12_11>
       <p34_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_13_1>
       <p34_13_2>[województwo]</p34_13_2>
       <p34_13_3>[powiat]</p34_13_3>
       <p34_13_4>[gmina]</p34_13_4>
       <p34_13_5>[miejscowość]</p34_13_5>
       <p34_13_6>[Pole tekstowe]</p34_13_6>
       <p34_13_7>[Pole kwoty]</p34_13_7>
       <p34_13_8>[Pole kwoty]</p34_13_8>
       <p34_13_9>[Pole tekstowe]</p34_13_9>
       <p34_13_10>[Pole tekstowe]</p34_13_10>
       <p34_13_11>[Pole kwoty]</p34_13_11>
       <p34_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34_14_1>
       <p34_14_2>[województwo]</p34_14_2>
       <p34_14_3>[powiat]</p34_14_3>
       <p34_14_4>[gmina]</p34_14_4>
       <p34_14_5>[miejscowość]</p34_14_5>
       <p34_14_6>[Pole tekstowe]</p34_14_6>
       <p34_14_7>[Pole kwoty]</p34_14_7>
       <p34_14_8>[Pole kwoty]</p34_14_8>
       <p34_14_9>[Pole tekstowe]</p34_14_9>
       <p34_14_10>[Pole tekstowe]</p34_14_10>
       <p34_14_11>[Pole kwoty]</p34_14_11>
       <p34_15_11>[Pole kwoty]</p34_15_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Dms_P1_f2 - str 4</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7630578</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p34_1_1>10</p34_1_1>
       <p34_1_2>wielkopolskie</p34_1_2>
       <p34_1_3>poznański</p34_1_3>
       <p34_1_4>Poznań</p34_1_4>
       <p34_1_5>Poznań</p34_1_5>
       <p34_1_6>test pola tekstowego</p34_1_6>
       <p34_1_7>10</p34_1_7>
       <p34_1_8>10</p34_1_8>
       <p34_1_9>test pola tekstowego</p34_1_9>
       <p34_1_10>test pola tekstowego</p34_1_10>
       <p34_1_11>10</p34_1_11>
       <p34_2_1>10</p34_2_1>
       <p34_2_2>wielkopolskie</p34_2_2>
       <p34_2_3>poznański</p34_2_3>
       <p34_2_4>Poznań</p34_2_4>
       <p34_2_5>Poznań</p34_2_5>
       <p34_2_6>test pola tekstowego</p34_2_6>
       <p34_2_7>10</p34_2_7>
       <p34_2_8>10</p34_2_8>
       <p34_2_9>test pola tekstowego</p34_2_9>
       <p34_2_10>test pola tekstowego</p34_2_10>
       <p34_2_11>10</p34_2_11>
       <p34_3_1>10</p34_3_1>
       <p34_3_2>wielkopolskie</p34_3_2>
       <p34_3_3>poznański</p34_3_3>
       <p34_3_4>Poznań</p34_3_4>
       <p34_3_5>Poznań</p34_3_5>
       <p34_3_6>test pola tekstowego</p34_3_6>
       <p34_3_7>10</p34_3_7>
       <p34_3_8>10</p34_3_8>
       <p34_3_9>test pola tekstowego</p34_3_9>
       <p34_3_10>test pola tekstowego</p34_3_10>
       <p34_3_11>10</p34_3_11>
       <p34_4_1>10</p34_4_1>
       <p34_4_2>wielkopolskie</p34_4_2>
       <p34_4_3>poznański</p34_4_3>
       <p34_4_4>Poznań</p34_4_4>
       <p34_4_5>Poznań</p34_4_5>
       <p34_4_6>test pola tekstowego</p34_4_6>
       <p34_4_7>10</p34_4_7>
       <p34_4_8>10</p34_4_8>
       <p34_4_9>test pola tekstowego</p34_4_9>
       <p34_4_10>test pola tekstowego</p34_4_10>
       <p34_4_11>10</p34_4_11>
       <p34_5_1>10</p34_5_1>
       <p34_5_2>wielkopolskie</p34_5_2>
       <p34_5_3>poznański</p34_5_3>
       <p34_5_4>Poznań</p34_5_4>
       <p34_5_5>Poznań</p34_5_5>
       <p34_5_6>test pola tekstowego</p34_5_6>
       <p34_5_7>10</p34_5_7>
       <p34_5_8>10</p34_5_8>
       <p34_5_9>test pola tekstowego</p34_5_9>
       <p34_5_10>test pola tekstowego</p34_5_10>
       <p34_5_11>10</p34_5_11>
       <p34_6_1>10</p34_6_1>
       <p34_6_2>wielkopolskie</p34_6_2>
       <p34_6_3>poznański</p34_6_3>
       <p34_6_4>Poznań</p34_6_4>
       <p34_6_5>Poznań</p34_6_5>
       <p34_6_6>test pola tekstowego</p34_6_6>
       <p34_6_7>10</p34_6_7>
       <p34_6_8>10</p34_6_8>
       <p34_6_9>test pola tekstowego</p34_6_9>
       <p34_6_10>test pola tekstowego</p34_6_10>
       <p34_6_11>10</p34_6_11>
       <p34_7_1>10</p34_7_1>
       <p34_7_2>wielkopolskie</p34_7_2>
       <p34_7_3>poznański</p34_7_3>
       <p34_7_4>Poznań</p34_7_4>
       <p34_7_5>Poznań</p34_7_5>
       <p34_7_6>test pola tekstowego</p34_7_6>
       <p34_7_7>10</p34_7_7>
       <p34_7_8>10</p34_7_8>
       <p34_7_9>test pola tekstowego</p34_7_9>
       <p34_7_10>test pola tekstowego</p34_7_10>
       <p34_7_11>10</p34_7_11>
       <p34_8_1>10</p34_8_1>
       <p34_8_2>wielkopolskie</p34_8_2>
       <p34_8_3>poznański</p34_8_3>
       <p34_8_4>Poznań</p34_8_4>
       <p34_8_5>Poznań</p34_8_5>
       <p34_8_6>test pola tekstowego</p34_8_6>
       <p34_8_7>10</p34_8_7>
       <p34_8_8>10</p34_8_8>
       <p34_8_9>test pola tekstowego</p34_8_9>
       <p34_8_10>test pola tekstowego</p34_8_10>
       <p34_8_11>10</p34_8_11>
       <p34_9_1>10</p34_9_1>
       <p34_9_2>wielkopolskie</p34_9_2>
       <p34_9_3>poznański</p34_9_3>
       <p34_9_4>Poznań</p34_9_4>
       <p34_9_5>Poznań</p34_9_5>
       <p34_9_6>test pola tekstowego</p34_9_6>
       <p34_9_7>10</p34_9_7>
       <p34_9_8>10</p34_9_8>
       <p34_9_9>test pola tekstowego</p34_9_9>
       <p34_9_10>test pola tekstowego</p34_9_10>
       <p34_9_11>10</p34_9_11>
       <p34_10_1>10</p34_10_1>
       <p34_10_2>wielkopolskie</p34_10_2>
       <p34_10_3>poznański</p34_10_3>
       <p34_10_4>Poznań</p34_10_4>
       <p34_10_5>Poznań</p34_10_5>
       <p34_10_6>test pola tekstowego</p34_10_6>
       <p34_10_7>10</p34_10_7>
       <p34_10_8>10</p34_10_8>
       <p34_10_9>test pola tekstowego</p34_10_9>
       <p34_10_10>test pola tekstowego</p34_10_10>
       <p34_10_11>10</p34_10_11>
       <p34_11_1>10</p34_11_1>
       <p34_11_2>wielkopolskie</p34_11_2>
       <p34_11_3>poznański</p34_11_3>
       <p34_11_4>Poznań</p34_11_4>
       <p34_11_5>Poznań</p34_11_5>
       <p34_11_6>test pola tekstowego</p34_11_6>
       <p34_11_7>10</p34_11_7>
       <p34_11_8>10</p34_11_8>
       <p34_11_9>test pola tekstowego</p34_11_9>
       <p34_11_10>test pola tekstowego</p34_11_10>
       <p34_11_11>10</p34_11_11>
       <p34_12_1>10</p34_12_1>
       <p34_12_2>wielkopolskie</p34_12_2>
       <p34_12_3>poznański</p34_12_3>
       <p34_12_4>Poznań</p34_12_4>
       <p34_12_5>Poznań</p34_12_5>
       <p34_12_6>test pola tekstowego</p34_12_6>
       <p34_12_7>10</p34_12_7>
       <p34_12_8>10</p34_12_8>
       <p34_12_9>test pola tekstowego</p34_12_9>
       <p34_12_10>test pola tekstowego</p34_12_10>
       <p34_12_11>10</p34_12_11>
       <p34_13_1>10</p34_13_1>
       <p34_13_2>wielkopolskie</p34_13_2>
       <p34_13_3>poznański</p34_13_3>
       <p34_13_4>Poznań</p34_13_4>
       <p34_13_5>Poznań</p34_13_5>
       <p34_13_6>test pola tekstowego</p34_13_6>
       <p34_13_7>10</p34_13_7>
       <p34_13_8>10</p34_13_8>
       <p34_13_9>test pola tekstowego</p34_13_9>
       <p34_13_10>test pola tekstowego</p34_13_10>
       <p34_13_11>10</p34_13_11>
       <p34_14_1>10</p34_14_1>
       <p34_14_2>wielkopolskie</p34_14_2>
       <p34_14_3>poznański</p34_14_3>
       <p34_14_4>Poznań</p34_14_4>
       <p34_14_5>Poznań</p34_14_5>
       <p34_14_6>test pola tekstowego</p34_14_6>
       <p34_14_7>10</p34_14_7>
       <p34_14_8>10</p34_14_8>
       <p34_14_9>test pola tekstowego</p34_14_9>
       <p34_14_10>test pola tekstowego</p34_14_10>
       <p34_14_11>10</p34_14_11>
       <p34_15_11>10</p34_15_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>