Pola formularza

Formularz: ZUS EMZ Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTAPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8462070</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[pierwszeImie]</pI_1>
       <pI_2>[nazwisko]</pI_2>
       <pI_3>[dataUrodzenia]</pI_3>
       <pI_4>[Mail]</pI_4>
       <pI_5>[Rachunek]</pI_5>
       <pI_6>[Swift]</pI_6>
       <pI_7>[NazwaBanku]</pI_7>
       <pI_8>[Pole tekstowe]</pI_8>
       <pI_9_subfield_0>[imię]</pI_9_subfield_0>
       <pI_9_subfield_1>[nazwisko]</pI_9_subfield_1>
       <pI_10_1>[kraj]</pI_10_1>
       <pI_10_6>[Pole tekstowe]</pI_10_6>
       <pI_10_2>[kraj]</pI_10_2>
       <pI_10_3>[kraj]</pI_10_3>
       <pI_10_4>[kraj]</pI_10_4>
       <pI_10_5>[kraj]</pI_10_5>
       <pI_11>kawaler / panna / konkubinat / żonaty / zamężna / w separacji / po rozwodzie / ponowne małżeństwo / wdowiec / wdowa / związek partnerski</pI_11>
       <pI_12>[miejsceUrodzenia]</pI_12>
       <pI_13>[obywatelstwo]</pI_13>
       <pI_14>[nazwiskoRodoweOjca]</pI_14>
       <pI_15>[imieOjca]</pI_15>
       <pI_16>[nazwiskoRodoweMatki]</pI_16>
       <pI_17>[imieMatki]</pI_17>
       <pII_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</pII_1_>
       <pII_2>[data]</pII_2>
       <pII_3_>[Wartość wyboru w polu pII_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_3_>
       <pII_4>[Pole kwoty]</pII_4>
       <pII_25_>[Wartość wyboru w polu pII_25. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_25_>
       <pII_6_1_subfield_0>[imię]</pII_6_1_subfield_0>
       <pII_6_1_subfield_1>[nazwisko]</pII_6_1_subfield_1>
       <pII_6_2>[dataUrodzenia]</pII_6_2>
       <pII_6_3>[miejsceUrodzenia]</pII_6_3>
       <pII_6_4>[obywatelstwo]</pII_6_4>
       <pII_6_5_subfield_0>[miejscowość]</pII_6_5_subfield_0>
       <pII_6_5_subfield_1>[ulica]</pII_6_5_subfield_1>
       <pII_6_5_subfield_2>[nr domu]</pII_6_5_subfield_2>
       <pII_6_5_subfield_3>[nr lokalu]</pII_6_5_subfield_3>
       <pII_6_5_subfield_4>[kod pocztowy]</pII_6_5_subfield_4>
       <pII_6_5_subfield_5>[poczta]</pII_6_5_subfield_5>
       <pII_7_>[Wartość wyboru w polu pII_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_7_>
       <pII_8>[Pole kwoty]</pII_8>
       <pII_9_>[Wartość wyboru w polu pII_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_9_>
       <pII_10>[Pole tekstowe]</pII_10>
       <pII_11>[Pole tekstowe]</pII_11>
       <pII_12>[Pole tekstowe]</pII_12>
       <pII_13_>[Wartość wyboru w polu pII_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_13_>
       <pII_14>[Pole tekstowe]</pII_14>
       <pII_15>[Pole kwoty]</pII_15>
       <pIII_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 1 2 3 ]</pIII_1_>
       <pIII_3>[Pole tekstowe]</pIII_3>
       <pIII_4>[Pole kwoty]</pIII_4>
       <pII_5_1_subfield_0>[imię]</pII_5_1_subfield_0>
       <pII_5_1_subfield_1>[nazwisko]</pII_5_1_subfield_1>
       <pII_5_2>[plec]</pII_5_2>
       <pII_5_3>[dataUrodzenia]</pII_5_3>
       <pII_5_4>[miejsceUrodzenia]</pII_5_4>
       <pIII_6_>[Wartość wyboru w polu pIII_6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_6_>
       <pIII_7_1_subfield_0>[imię]</pIII_7_1_subfield_0>
       <pIII_7_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_7_1_subfield_1>
       <pIII_7_2>[plec]</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>[dataUrodzenia]</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>[miejsceUrodzenia]</pIII_7_4>
       <pIII_8_>[Wartość wyboru w polu pIII_8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_8_>
       <pIII_9_1_subfield_0>[imię]</pIII_9_1_subfield_0>
       <pIII_9_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_9_1_subfield_1>
       <pIII_9_2>[plec]</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>[dataUrodzenia]</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>[miejsceUrodzenia]</pIII_9_4>
       <pIII_10_>[Wartość wyboru w polu pIII_10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_10_>
       <pIII_11_1_subfield_0>[imię]</pIII_11_1_subfield_0>
       <pIII_11_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_11_1_subfield_1>
       <pIII_11_2>[plec]</pIII_11_2>
       <pIII_11_3>[dataUrodzenia]</pIII_11_3>
       <pIII_11_4>[miejsceUrodzenia]</pIII_11_4>
       <pIII_12_>[Wartość wyboru w polu pIII_12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_12_>
       <pIII_13_1_subfield_0>[imię]</pIII_13_1_subfield_0>
       <pIII_13_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_13_1_subfield_1>
       <pIII_13_2>[plec]</pIII_13_2>
       <pIII_13_3>[dataUrodzenia]</pIII_13_3>
       <pIII_13_4>[miejsceUrodzenia]</pIII_13_4>
       <pIII_15_>[Wartość wyboru w polu pIII_15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_15_>
       <pIII_16>[Data wypełnienia]</pIII_16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS EMZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8462070</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>Jan</pI_1>
       <pI_2>Kowalski</pI_2>
       <pI_3>30-10-1985</pI_3>
       <pI_4>test@test.pl</pI_4>
       <pI_5>453054504926965134154839080720</pI_5>
       <pI_6>SWIFT</pI_6>
       <pI_7>Bank Zachodni WBK</pI_7>
       <pI_8>test pola tekstowego</pI_8>
       <pI_9_subfield_0>Jan</pI_9_subfield_0>
       <pI_9_subfield_1>Kowalski</pI_9_subfield_1>
       <pI_10_1>PL</pI_10_1>
       <pI_10_6>test pola tekstowego</pI_10_6>
       <pI_10_2>PL</pI_10_2>
       <pI_10_3>PL</pI_10_3>
       <pI_10_4>PL</pI_10_4>
       <pI_10_5>PL</pI_10_5>
       <pI_11>kawaler</pI_11>
       <pI_12>Poznań</pI_12>
       <pI_13>polskie</pI_13>
       <pI_14>Wiśniewski</pI_14>
       <pI_15>Stefan</pI_15>
       <pI_16>Wójcik</pI_16>
       <pI_17>Danuta</pI_17>
       <pII_1_>1</pII_1_>
       <pII_2>30-10-1990</pII_2>
       <pII_3_>1</pII_3_>
       <pII_4>10</pII_4>
       <pII_25_>1</pII_25_>
       <pII_6_1_subfield_0>Jan</pII_6_1_subfield_0>
       <pII_6_1_subfield_1>Kowalski</pII_6_1_subfield_1>
       <pII_6_2>30-10-1985</pII_6_2>
       <pII_6_3>Poznań</pII_6_3>
       <pII_6_4>polskie</pII_6_4>
       <pII_6_5_subfield_0>Poznań</pII_6_5_subfield_0>
       <pII_6_5_subfield_1>Strzelecka</pII_6_5_subfield_1>
       <pII_6_5_subfield_2>1</pII_6_5_subfield_2>
       <pII_6_5_subfield_3>1</pII_6_5_subfield_3>
       <pII_6_5_subfield_4>61-155</pII_6_5_subfield_4>
       <pII_6_5_subfield_5>Poznań</pII_6_5_subfield_5>
       <pII_7_>1</pII_7_>
       <pII_8>10</pII_8>
       <pII_9_>1</pII_9_>
       <pII_10>test pola tekstowego</pII_10>
       <pII_11>test pola tekstowego</pII_11>
       <pII_12>test pola tekstowego</pII_12>
       <pII_13_>1</pII_13_>
       <pII_14>test pola tekstowego</pII_14>
       <pII_15>10</pII_15>
       <pIII_1_>1</pIII_1_>
       <pIII_3>test pola tekstowego</pIII_3>
       <pIII_4>10</pIII_4>
       <pII_5_1_subfield_0>Jan</pII_5_1_subfield_0>
       <pII_5_1_subfield_1>Kowalski</pII_5_1_subfield_1>
       <pII_5_2>M</pII_5_2>
       <pII_5_3>30-10-1985</pII_5_3>
       <pII_5_4>Poznań</pII_5_4>
       <pIII_6_>1</pIII_6_>
       <pIII_7_1_subfield_0>Jan</pIII_7_1_subfield_0>
       <pIII_7_1_subfield_1>Kowalski</pIII_7_1_subfield_1>
       <pIII_7_2>M</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>30-10-1985</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>Poznań</pIII_7_4>
       <pIII_8_>1</pIII_8_>
       <pIII_9_1_subfield_0>Jan</pIII_9_1_subfield_0>
       <pIII_9_1_subfield_1>Kowalski</pIII_9_1_subfield_1>
       <pIII_9_2>M</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>30-10-1985</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>Poznań</pIII_9_4>
       <pIII_10_>1</pIII_10_>
       <pIII_11_1_subfield_0>Jan</pIII_11_1_subfield_0>
       <pIII_11_1_subfield_1>Kowalski</pIII_11_1_subfield_1>
       <pIII_11_2>M</pIII_11_2>
       <pIII_11_3>30-10-1985</pIII_11_3>
       <pIII_11_4>Poznań</pIII_11_4>
       <pIII_12_>1</pIII_12_>
       <pIII_13_1_subfield_0>Jan</pIII_13_1_subfield_0>
       <pIII_13_1_subfield_1>Kowalski</pIII_13_1_subfield_1>
       <pIII_13_2>M</pIII_13_2>
       <pIII_13_3>30-10-1985</pIII_13_3>
       <pIII_13_4>Poznań</pIII_13_4>
       <pIII_15_>1</pIII_15_>
       <pIII_16>30-10-2014</pIII_16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>