Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS H-01w (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o sieci handlowej według stanu w dniu 31 XII 2016 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8910647</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[Mail]</p5>
       <p6>[pkd1]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[miejscowość]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[miejscowość]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[miejscowość]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[miejscowość]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[miejscowość]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p66>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[miejscowość]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p74>[Pole integer - wartość liczbowa]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p77>
       <p78>[Pole tekstowe]</p78>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p80>[miejscowość]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[Pole integer - wartość liczbowa]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p88>
       <p89>[Pole tekstowe]</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[miejscowość]</p91>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p95>[Pole tekstowe]</p95>
       <p96>[Pole integer - wartość liczbowa]</p96>
       <p97>[Pole tekstowe]</p97>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p99>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p99>
       <p100>[Pole integer - wartość liczbowa]</p100>
       <p101>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101>
       <p102>[Mail]</p102>
       <p103_subfield_0>[imię]</p103_subfield_0>
       <p103_subfield_1>[nazwisko]</p103_subfield_1>
       <p104>[Telefon]</p104>
       <p105>[miejscowość]</p105>
       <p106>[Data wypełnienia]</p106>
       <p107_subfield_0>[imię]</p107_subfield_0>
       <p107_subfield_1>[nazwisko]</p107_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS H-01w (2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8910647</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>test@test.pl</p5>
       <p6>01.11.Z</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>10</p10>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>Poznań</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>Poznań</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>Poznań</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>test pola tekstowego</p78>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p80>Poznań</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>test pola tekstowego</p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>Poznań</p91>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p95>test pola tekstowego</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>test pola tekstowego</p97>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>test@test.pl</p102>
       <p103_subfield_0>Jan</p103_subfield_0>
       <p103_subfield_1>Kowalski</p103_subfield_1>
       <p104>500600400</p104>
       <p105>Poznań</p105>
       <p106>30-10-2014</p106>
       <p107_subfield_0>Jan</p107_subfield_0>
       <p107_subfield_1>Kowalski</p107_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>