AZKS Akt założycielski komitetu społecznego

Wersja: 25.06.2014 | Pobrań: 1727 | Obowiązuje od: 2014-07-18
3 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (3 głosy)

Opis: AZKS Akt założycielski komitetu społecznego

Od 18 lipca 2014 można zgłosić zbiórkę gotówki lub darów przez internet lub wypełniając i wysyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewksa 27, 00-060 Warszawa lub faksem.
Po wysłaniu formularza zgłoszenie pojawi się na portalu zbiorki.gov.pl
Zbiórkę może zgłosić podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego (organizacja, fundacja, stowarzyszenie oraz komitet społeczny.
Komitet mogą założyć co najmniej trzy osoby. W tym celu należy wypełnić formularz "Akt założycielski komitetu społecznego" oraz podać wszystkie niezbędne dane takie jak nazwa komitetu, data powołania, miejscowość, cel zbiórki publicznej, siedziba komitetu, adres omitetu do korespondencji oraz osobę uprawnioną do reprezentowania komitetu.
W akcie należy wymienić członków komitetu, podając imię, nazwisko, PESEL (w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL - seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz adres zamieszkania.

Komitet działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W §7 osboby wchodzące w skład komitetu składają podpisy pod oświadczeniem.

Więcej informacji: www.mac.gov.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 833)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.