Dziennik Gazeta Prawna
AZKS Akt założycielski komitetu społecznego

AZKS Akt założycielski komitetu społecznego

3.05
2110
Wersja: 25.06.2014
Obowiązuje od 18.07.2014

Do czego stosuje się AZKS

Od 18 lipca 2014 można zgłosić zbiórkę gotówki lub darów przez internet lub wypełniając i wysyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewksa 27, 00-060 Warszawa lub faksem.
Po wysłaniu formularza zgłoszenie pojawi się na portalu zbiorki.gov.pl
Zbiórkę może zgłosić podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego (organizacja, fundacja, stowarzyszenie oraz komitet społeczny.
Komitet mogą założyć co najmniej trzy osoby. W tym celu należy wypełnić formularz "Akt założycielski komitetu społecznego" oraz podać wszystkie niezbędne dane takie jak nazwa komitetu, data powołania, miejscowość, cel zbiórki publicznej, siedziba komitetu, adres omitetu do korespondencji oraz osobę uprawnioną do reprezentowania komitetu.
W akcie należy wymienić członków komitetu, podając imię, nazwisko, PESEL (w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL - seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz adres zamieszkania.

Komitet działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W §7 osboby wchodzące w skład komitetu składają podpisy pod oświadczeniem.

Więcej informacji: www.mac.gov.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 833)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF