Dziennik Gazeta Prawna
KRUS OoPU Oświadczenie do KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS OoPU Oświadczenie do KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

2.01
735
Wersja: 01.06.2015

Do czego stosuje się KRUS OoPU

Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS jest niezbędnym w przypadku ubezpieczonych, którzy pozostając rolnikami lub domownikami rolników, rozpoczynają jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą i chcą nadal opłacać ubezpieczenie KRUS.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w KRUS w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

  • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
  • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej corocznie kwoty maksymalnej.

W przypadku, gdy po raz pierwszy ma miejsce złożenie powyższych pism, zaświadczenie albo oświadczenie o tym, oświadczenia :

  • o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS oraz
  • o wysokości podatku należnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku

- należy składać łącznie.

Termin na złożenie oświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS może zostać przywrócony na wniosek rolnika lub domownika, jeżeli ten rolnik lub domownik udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

Podstawa prawna

Art. 5a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2015, poz. 704).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF