KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy

Wersja: 16.08.2013 | Pobrań: 944
1 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (3 głosy)

Opis: KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej, która wskutek choroby jest czasowo niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. Wcześniejsze przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników przyznawały prawo do zasiłku na skutek niezdolności do pracy powstałej wyłącznie wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby zawodowej. Dopiero ustawa z 20.12.1990 r. umożliwiła przyznanie tego zasiłku, bez względu na powód powstania niezdolności do pracy. Ustawa nie reguluje jednak wszystkich zasad przyznawania i wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego rolnikowi, w związku z tym w sprawach w niej nieuregulowanych odsyła do przepisów ustawy z 25.06.1999 r., o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636, ze zm.).
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, jego małżonkowi oraz domownikowi, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim zasiłek chorobowy przysługuje — po złożeniu wniosku przez zainteresowanego — jeżeli okres ubezpieczenia bezpośrednio przed powstaniem czasowej niezdolności do pracy trwał nieprzerwanie co najmniej rok. Rolnik podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu w KRUS może uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli pozostaje w tym ubezpieczeniu, co najmniej 1 rok. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. 2008 r., Nr 50, poz. 291 ze zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.