WoRORT (od 2014) Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiana danych

Wersja: 01.01.2014 | Pobrań: 1995 | Obowiązuje od: 2014-01-01
1 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)

Opis: WoRORT (od 2014) Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiana danych

Operator wyznaczony zawiadamia użytkownika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika: w przypadku złożenia zgłoszenia przesyłką listową, z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego, wysyła zawiadomienie o nadaniu tego numeru przesyłką listową niebędącą rejestrowaną, w terminie 7 dni od dnia otrzymania podpisanego zgłoszenia.

Dowodem zarejestrowania jest zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika. Dowód ten użytkownik zachowuje dla celów kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzonej przez operatora wyznaczonego.

Użytkownik zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ma obowiązek niezwłocznie powiadomić placówkę operatora wyznaczonego o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zagubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania oraz o zaprzestaniu używania odbiorników. W takim przypadku należy wypełnić zgłoszenie w zakresie zmiany danych po uprzednim zaznaczeniu pola „Zmiana danych”.

Obowiązek powiadamiania operatora wyznaczonego o zmianie liczby używanych odbiorników nie dotyczy użytkowników określonych w punktach 1.6.1. i 1.6.2.
Zgłoszenie składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiorników.

Dotychczasowe wzory formularzy: „Wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”, „Zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych” i „Formularza zgłoszenia zmiany danych” mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U. 2013 poz. 1676).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.