Aktualnie obowiązujący druk

ZUS UWU (archiwalny) Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego

Wersja: 2976/18 | Pobrań: 843 | Obowiązuje od: 2019-01-21 do: 2019-01-20
Brak głosów

Opis: ZUS UWU (archiwalny) Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego

Opis: ZUS UWU Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego 

ZUS UWU jest wnioskiem, obowiązującym od dnia 3 lipca 2018 r., przeznaczonym dla wskazania lub zmiany osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. We wniosku możliwe jest imienne wskazanie osób uprawnionych, ale również ich odwołanie (wypełniane są wtedy jedynie dane wnioskodawcy). Deklarację może złożyć osoba ubezpieczona, nie będąca członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

Wniosek składa się z czterech krótkich sekcji, w których podawane są dane identyfikujące osobę wnioskodawcy (należy podać adres do korespondencji), a także poszczególnych osób uprawnionych, wraz ze wskazaniem ich udziału. Możliwe jest wskazanie większej liczby osób niż trzy, jednak występuje wtedy konieczność dołączenia dodatkowego formularza. 

Zgodnie z art. 131 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych podziałowi podlega tylko ta część środków, która nie zostanie wykorzystana zgodnie z zapisem w myśl ustawy (szczegółowe informacje zostały zawarte na wniosku).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.