Dziennik Gazeta Prawna
ZUS UWU Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego

ZUS UWU Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego

00
2213
Wersja: 3052/19
Obowiązuje od 21.01.2019

Do czego stosuje się ZUS UWU

Opis: ZUS UWU Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego 

ZUS UWU jest wnioskiem, obowiązującym od dnia 3 lipca 2018 r., przeznaczonym dla wskazania lub zmiany osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. We wniosku możliwe jest imienne wskazanie osób uprawnionych, ale również ich odwołanie (wypełniane są wtedy jedynie dane wnioskodawcy). Deklarację może złożyć osoba ubezpieczona, nie będąca członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

Wniosek składa się z czterech krótkich sekcji, w których podawane są dane identyfikujące osobę wnioskodawcy (należy podać adres do korespondencji), a także poszczególnych osób uprawnionych, wraz ze wskazaniem ich udziału. Możliwe jest wskazanie większej liczby osób niż trzy, jednak występuje wtedy konieczność dołączenia dodatkowego formularza. 

Zgodnie z art. 131 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych podziałowi podlega tylko ta część środków, która nie zostanie wykorzystana zgodnie z zapisem w myśl ustawy (szczegółowe informacje zostały zawarte na wniosku).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF