Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

CIT druki do wypełnienia

CIT-8/O (8) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
Formularz CIT-8/O (8) jest załącznikiem do druku CIT-8 (21). Jest to informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Formularz składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mają
0
15 770
CIT-8/O (9) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
Formularz CIT-8/O (9) stanowi załącznik druku CIT-8 (22). Jest to informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Formularz składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mają
3.7
14 097
CIT/NZI (1) (archiwalny) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków
Opodatkowaniu exit tax podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyn
0
622
CIT-5 (11) (archiwalny) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Formularz CIT-5 składają podatnicy wymienieni w art.17 ust.1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, zwani dalej "podatnikiem", osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z tytułu udzi
0
1668
CIT-5 (10) (archiwalny) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Formularz CIT-5 składają podatnicy wymienieni w art.17 ust.1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, zwani dalej "podatnikiem", osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z tytułu udzi
0
1217
CIT-5 (9) (archiwalny) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Formularz CIT-5 składają podatnicy wymienieni w art.17 ust.1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, zwani dalej "podatnikiem", osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z tytułu udzi
0
1161
CIT-7 (11) (archiwalny) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych składa osoba prawna, zwana dalej "płatnikiem”, która jest obowiązana (w związku z pobraniem podatku dochodowego, o którym mowa w art.2
0
1313
CIT-7 (10) (archiwalny) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych składa osoba prawna, zwana dalej "płatnikiem”, która jest obowiązana (w związku z pobraniem podatku dochodowego, o którym mowa w art.2
0
902
CIT-7 (9) (archiwalny) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Informację o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych składa osoba prawna, zwana dalej "płatnikiem”, która jest obowiązana (w związku z pobraniem podatku dochodowego, o którym mowa w art.2
0
603
CIT-6R (5) (archiwalny) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Deklarację owysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R), składa osoba prawna, która jest obowiązana do
0
1293
CIT-6R (4) (archiwalny) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Deklarację o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa osoba prawna, która jest obowiązana do poboru po
0
902
CIT-6R (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Deklarację o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa osoba prawna, która jest obowiązana do poboru po
0
721
CIT-6R (2) (archiwalny) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Deklarację o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa osoba prawna, która jest obowiązana do poboru po
0
573
CIT-6AR (4) (archiwalny) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Deklarację CIT-6AR składa: 1. Spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, która jest obowiązana do wpłaty podatku - art.25a ustawy. 2. Spółka zwolniona od podatku na podstawie art.22 ust.4 ustawy w związku z utratą prawa do zwolnienia art.22 ust.4b ust
0
1791
CIT-6AR (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Deklarację CIT-6AR składa: 1. Spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, która jest obowiązana do wpłaty podatku - art.25a ustawy. 2. Spółka zwolniona od podatku na podstawie art.22 ust.4 ustawy w związku z utratą prawa do zwolnienia art.22 ust.4b ustaw
0
1507
CIT-6AR (2) (archiwalny) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Deklarację CIT-6AR składa: 1. Spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, która jest obowiązana do wpłaty podatku - art.25a ustawy. 2. Spółka zwolniona od podatku na podstawie art.22 ust.4 ustawy w związku z utratą prawa do zwolnienia art.22 ust.4b ustaw
0
1390
CIT-6AR (1) (archiwalny) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Deklarację CIT-6AR składa: 1. Spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, która jest obowiązana do wpłaty podatku - art.25a ustawy. 2. Spółka zwolniona od podatku na podstawie art.22 ust.4 ustawy w związku z utratą prawa do zwolnienia art.22 ust.4b ustaw
0
1375
CIT-9R (6) (archiwalny) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych z
Deklarację CIT-9R składają zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, zwane dalej "podatnikiem" - art.26 ust.1b ustawy. Deklarację CIT-9R nale
0
1898
CIT-9R (5) (archiwalny) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
Deklarację CIT-9R składają zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, zwane dalej "podatnikiem" - art.26 ust.1b ustawy. Deklarację CIT-9R nal
0
1650
CIT-9R (4) (archiwalny) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
Deklarację CIT-9R składają zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, zwane dalej "podatnikiem" - art.26 ust.1b ustawy. Deklarację CIT-9R nal
0
1639
Strona 7 z 11

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.