Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

CIT druki do wypełnienia

CIT-14 (1) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
Deklarację CIT-14 składają podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865), zwanej dalej „ustawą”, którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 19-21
0
2058
CIT-8/O (15) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
Formularz składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem: podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymi
3.3
55 866
CIT/8S (4) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Formularz CIT/8Sstanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. Zgodnie z art. 1 ustawy podatnikami podatku dochodowego od os
0
1101
CIT/8SP (4) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Formularz CIT/8SP stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, które są beneficjentami pomocy. Formularz stosuje się również
0
1067
CIT/8SP (3) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Formularz CIT/8SP stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, które są beneficjentami pomocy. Formularz stosuje się również
0
1048
CIT/8SP (1) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Formularz CIT/8SP stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, które są beneficjentami pomocy. Formularz stosuje się również
0
943
CIT/8SP (2) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Formularz CIT/8SP stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, które są beneficjentami pomocy. Formularz stosuje się również
0
818
CIT/WW (2) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
Formularz CIT/WW "Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 22d ust. 5 ustawy. Wskazani podatnicy zobowią
0
963
CIT/WW(1) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
Formularz CIT/WW "Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 22d ust. 5 ustawy. Wskazani podatnicy zobowią
0
402
CIT/MIT (3) (archiwalny) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
FormularzCIT/MIT stanowi załącznik do zeznaniaCIT-8 i CIT-8AB. CIT-8 składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem:
0
2175
CIT/MIT (2) (archiwalny) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
FormularzCIT/MIT stanowi załącznik do zeznaniaCIT-8 i CIT-8AB. CIT-8 składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem:
0
1135
CIT/MIT (1) (archiwalny) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy
Formularz stanowi załącznik do zeznaniaCIT-8 i CIT-8AB. CIT-8 składają podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy z wyjątkiem: podat
0
898
CIT-ST/A (5) (archiwalny) Informacja o zakładach (oddziałach)
CIT-ST/A należy składać łącznie z drukiem CIT-ST. W załączniku CIT-ST/A wskazuje się ilość oraz miejsce położenia poszczególnych zakładów (oddziałów) podatnika. CIT-ST/A może być składany tylko jako załącznik do druku CIT-ST. W części A formularza należy wpisać dane identyfikacy
0
4481
TPR-C zał.C (archiwalny) Dane transakcji C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
556
TPR-C zał.CZ (archiwalny) Dane transakcji C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204 (transakcje zwolnione)
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Formularz służy do informowania o cenach transferowych, gdzie podmiot, zawierał wyłącznie transakc
0
430
CIT-15J (1) (archiwalny) Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej
Deklaracja CIT-15J jest deklaracją składaną jako informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej. Deklarację CIT-15J składają spółki jawne m
0
2729
ZAW-RD (1) (archiwalny) Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
ZAW-RD (1)Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych składają podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, o których mowa w art. 28j ust. 1 ustawy.Dotyczy także podatników, o których mo
0
2095
WH-WCZ (1) (archiwalny) Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
498
IFT-2R (9) (archiwalny) (2019-2020) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Pol
Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 r. Podstaw
3.0
13 437
IFT-2R (8) (archiwalny) (2018) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r. Podstaw
0
6496
Strona 9 z 11

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.