Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Główny Urząd Statystyczny druki do wypełnienia

GUS DG-1 (do X 2013) (archiwalny) Meldunek o działalności gospodarczej za rok 2013
Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacun
0
159
GUS DG-1 ZAŁ (2022) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacun
0
1526
GUS DG-1 ZAŁ (2021) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacun
0
1487
GUS DG-1 ZAŁ (2020) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacun
0
1420
GUS DG-1 ZAŁ (2019) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych należy przekazać raz w kwartale do 5kwietnia 2019r. za I kwartał 2019r., do 5lipca 2019r. za I półrocze 2019r., do 7października 2019r. za trzy kwartały 2019r., do 9stycznia 2020r. za rok 2019. Obowiązek przekazywania dan
0
576
GUS DG-1 ZAŁ (2018) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych należy przekazać raz w kwartale do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 6 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 5 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018.
0
397
GUS DG-1 ZAŁ (2017) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych należy przekazać do 5. dnia roboczego po każdym kwartale sprawozdawczym z danymi od 1 stycznia do końca I, II , III i IV kwartału. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 c
0
313
GUS DG-1 ZAŁ (2015) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych należy przekazać do 5. dnia roboczego po każdym kwartale sprawozdawczym z danymi od 1 stycznia do końca I, II , III i IV kwartału. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 c
0
229
GUS DG-1 ZAŁ (2016) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych należy przekazać do 5. dnia roboczego po każdym kwartale sprawozdawczym z danymi od 1 stycznia do końca I, II , III i IV kwartału. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 c
0
227
GUS DG-1 ZAŁ (2012) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Formularz archwialny, obowiązywał do 08.01.2013 r. Aktualnie obowiązujący formularz jest dostępny w bazie formularzy fillUp pod nazwą: GUS DG-1 ZAŁ (2013) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
0
203
GUS DG-1 ZAŁ (2014) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych Prowadzących działalność zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 do działalności w zakresie budownictwa (działy 41 do 43). Zakres robót budowlano-montażowych prezentowany w załączniku jest analogic
0
144
GUS DG-1 ZAŁ (2013) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych Prowadzących działalność zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 do działalności w zakresie budownictwa (działy 41 do 43). Zakres robót budowlano-montażowych prezentowany w załączniku jest analogic
0
128
GUS AK-H/m (archiwalny) (2022) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
0
1670
GUS AK-H/m (archiwalny) (2021) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
0
1609
GUS AK-H/m (archiwalny) (2020) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
0
1503
GUS AK-H/m (archiwalny) (2019) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
0
641
GUS AK-H/m (archiwalny) (2018) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
0
404
GUS AK-H/m (archiwalny) (2017) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
0
312
GUS AK-H/m (archiwalny) (2016) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
4.0
280
GUS AK-H/m (archiwalny) (2015) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
0
265
Strona 8 z 20

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.