GUS

GUS

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • GUS SPo (2017) (archiwalny) Objaśnienia do formularza SP za rok 2017
  Formularz należy przekazać lub wysłać do do 30 kwietnia 2018 r. do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o...
  Liczba pobrań: 305
  Brak głosów
 • GUS KZ zal (2017) (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznych
  Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał...
  Liczba pobrań: 623
  Brak głosów
 • GUS KZ (2017) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2017
  Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał...
  Liczba pobrań: 1 787
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • GUS H-01/k (archiwalny) (2018) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
  Raport H-01/k należy przekazać raz w kwartale do: 23 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 19 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 22 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r. W kwocie...
  Liczba pobrań: 1 042
  Brak głosów
 • GUS F-01/I-01 (2018) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o ...
  Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/I-01, zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu, należy wypełniać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z p...
  Liczba pobrań: 7 083
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • GUS AK-H/m (archiwalny) (2018) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
  Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te...
  Liczba pobrań: 398
  Brak głosów
 • GUS Z-03 (2018) (archiwalny) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
  Formularz GUS Z-03 należy przekazać w terminie do 11. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Formularz Z-03 składa się z jednej części zatytułowanej "Dane dotyczące jednostki sprawozdawczej", w której...
  Liczba pobrań: 1 596
  Brak głosów
 • GUS DNU-R (archiwalny) (2017) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2017
  Do wypełnienia sprawozdania rocznego DNU-R zobowiązani są rezydenci – podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w...
  Liczba pobrań: 659
  Brak głosów
 • GUS SP-3 (2017) (archiwalny) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2017
  Formularz SP-3 przekazuje się do: Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29 93-176 Łódź Termin przekazania sprawozdania: do 15 marca 2018 r.  Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, wykorzystane...
  Liczba pobrań: 6 508
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • GUS DG-1 ZAŁ (2018) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
  Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych należy przekazać raz w kwartale do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 6 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 5 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 8 stycznia...
  Liczba pobrań: 391
  Brak głosów