Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

GUS druki do wypełnienia

GUS P-02 (do X 2013) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
Sprawozdanie Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Dane o produkcj
0
150
GUS P-02 (2012) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Dane o produkcji należy wykazać dla wszystkich wyrobów
0
122
GUS SSI-02 (archiwalny) Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego
Formularz SSI-02 wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działa
0
208
GUS SSI-02 obj (archiwalny) Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego
Formularz SSI-02 wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działa
0
139
GUS M-06 (archiwalny) Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych za 2015 rok
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki
0
181
GUS OS-29/k (2015) (archiwalny) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2015
Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska należy przekazać / wysłać w terminie do 29 maja 2015 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r.
0
384
GUS OS-29/k (2014) (archiwalny) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2014
Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska należy przekazać / wysłać w terminie do 29 maja 2015 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 5
0
319
GUS S-10 (archiwalny) Sprawozdanie o studiach wyższych według stanu w dniu 30 XI 2016 r.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statyst
0
184
GUS KZ (2016) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2016
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.). Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagrani
0
1420
GUS KZ (2015) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2015
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.). Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagrani
0
1387
GUS KZ (2014) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2014
Formularz GUS KZ należy przekazać w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z
0
1245
GUS KZ (2013) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2013
Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał zagraniczny. Podmioty, które nie posiadały w 2013 r. kapitału z
0
1185
GUS KZ (2012) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym
Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających udziały kapitału zagranicznego. Podmioty, które nie posiadały w 2012 r.
0
1024
GUS KZ zal (2016) (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznych
Formularz GUS KZ należy przekazać w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z
0
308
GUS KZ zal (2014) (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznych
Formularz GUS KZ należy przekazać w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z
0
306
GUS KZ zal (2015) (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznych
Formularz GUS KZ należy przekazać w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z
0
283
GUS RG-OF (archiwalny) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisow
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG należy podać dane podmiotu, któreg
5.0
2642
GUS RG-OF (archiwalny) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisow
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG należy podać dane podmiotu, któreg
5.0
1778
GUS RG-SC (archiwalny) Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis
3.5
2600
GUS RG-SC (archiwalny) Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis
0
1365
Strona 5 z 20

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.