Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

JPK - Jednolity Plik Kontrolny druki do wypełnienia

SFJGKZ RZiS-WK (v.1-2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) do sprawozdania finansowego dla grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2447
SFJGKZ Rach-Pp (v.1-2) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grup kapitałowych, z kwotami wyrażonymi w złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdań finansowych i innych
0
2435
SFJOPZ DInfo (archiwalny) Nota podatkowa - Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - (jednostka OPP) w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (OPP), z kwotami wyrażonymi w złotych. Od 1.10.2018 r. weszł
0
2365
SFJINZ Rach-Pb (v.1-2) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki innej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych dokumentów finansowyc
0
2242
SFJGKZ Rach-Pb (v.1-2) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2159
PKPIR - M Miesięczne podsumowanie zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Formularz służy do miesięcznego podsumowania zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na druku należy podać okres rozliczeniowy objęty podsumowaniem (np. marzec 2019) oraz: kwoty podsumowania kolumn księgi, sumę z poprzednich okresów, sumę od początku roku, dane os
0
2085
PwSR Porozumienie w sprawie rezygnacji ze stosowania zasad rozliczania faktur korygujących
Jeżeli strony ustalą, że faktury korygujące wystawione po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym m
0
1819
CUK (INF) Informacja o zawarciu umowy dotyczącej produkcji napoju dla zamawiającego i obejmującej skład napoju
Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoj
0
1816
JPK_KR (1) Księgi rachunkowe - wysyłka JPK
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
3.7
1569
Wo_JPK7M/K Wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_V7M/JPK_V7K
W zależności od tego, jaka jest przyczyna nieprzesłania pliku JPK_V7M/JPK_V7Kw terminie podatnik może wnieść pismo, które wyeliminuje karalność czynu. W sytuacji gdy: Już przed terminem ostatecznym wie, że nie zdąży złożyć pliku (z ważnych przyczyn leżących po stronie podatnik
0
1501
JPK_WB (1) Wyciąg bankowy - wysyłka JPK
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
4.0
1408
SFJSOI ID (1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Formularz SFJSOI ID jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego organizacjiinnej. Sprawozdanie organizacji innej (SFJSOI) jest to wzór sprawozdania dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarb
5.0
1266
JPK_MAG (1) Magazyn - wysyłka JPK
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
4.0
1069
JPK_EWP (2) Ewidencja przychodów - wysyłka JPK
Wersja obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r. Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany
0
836
Wo_JPK (archiwalny) Wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_VAT
W zależności od tego, jaka jest przyczyna nieprzesłania pliku JPK_VAT w terminie podatnik może wnieść pismo, które wyeliminuje karalność czynu. W sytuacji gdy: Już przed terminem ostatecznym wie, że nie zdąży złożyć pliku (z ważnych przyczyn leżących po stronie podatnika lub z
0
822
Wn_JPK (archiwalny) Wniosek o niepodleganie karze ze względu na przekazanie ewidencji JPK_VAT po terminie
W zależności od tego, jaka jest przyczyna nieprzesłania pliku JPK_VAT w terminie podatnik może wnieść pismo, które wyeliminuje karalność czynu. W sytuacji gdy: Już przed terminem ostatecznym wie, że nie zdąży złożyć pliku (z ważnych przyczyn leżących po stronie podatnika lub z
0
780
FkorR (Rach-1poz) (archiwalny) Faktura bez VAT korygująca/Rachunek korygujący
Ten formularz faktury bez VAT / Rachunku (dla kilku pozycji/produktów lub usług) wygodnie wypełnisz przy użyciu kreatora o nazwie 'FAKTURA BEZ VAT (RACHUNEK)'. Do korzystania z tego formularza oraz innych kreatorów faktur wymagane jest posiadanie wersji 3.0 programu lub wyższej.
0
763
CUK - zal Część analityczna dla informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych
Obowiązek zapłaty podatku cukrowego ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która: sprzedaje napoje do punktów sprzedaż detalicznej produkuje, nabywa napoje z innych krajów UE lub spoza UE i prowadzi ich sprz
0
0
JPK_PKPIR (1) (archiwalny) Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wysyłka JPK
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
0
531
SFJMIZ (1) (archiwalny) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek mikro w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz służy do przygotowania i wysyłki elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki mikro, z kwotami wyrażonymiw złotych. W skład tego sprawozdania finansowego wchodzą takie formularze jak: Informacje ogólne oraz informacjeuzupełniające do bilansu sprawozdania dl
3.9
26 406
Strona 4 z 6

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.