Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

KRS druki do wypełnienia

KRS-ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZJ stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. KRS-ZJ dotyczy zmiany wpisu reprezentanta podmiotu zagranicznego: wykreślenia jednego i wpisania nowego reprezentanta, zmiany danych reprezentanta, wykreślenia reprezentanta, wpisania n
0
2571
SFJGKZ DInfo (v.1-2) Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz nota podatkowa - informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - do skonsolidowanego sprawozdania grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Służy do podania dodatkowych informacji i objaśnień, dołączenia załączników w pliku pdf, oraz podania dodatkowych informacjidotyczących r
0
2563
KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek
0
2558
KRS-Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2553
KRS-Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2532
KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Formularz KRS-WK1 stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Podczas wypełaniania wniosku w częsci I. należy podać informacje o sposobie reprezentacji podmiotu, która obejmuje: sposób reprezentowania podmiotu przez zarz
0
2524
KRS-W14 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2497
KRS-W13 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2487
KRS-D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Wniosek KRS-D2 należy złożyć w przypadku zmiany danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zmiana może dotyczyć wykreślenia jednego wierzyciela i wpisania drugiego. KRS-D2 należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamies
0
2481
KRS-Z14 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2481
SFJGKZ ZZKP (v.1-2) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2469
KRS-W12 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2463
SFJGKZ RZiS-WK (v.1-2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) do sprawozdania finansowego dla grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2447
KRS-WI Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-WI stanowi załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące pięciu dyrektorów wykonawczych. Jeśli dyrektorów posiadających prawo do reprezentowania spółki, którzy nie wcho
0
2443
SFJGKZ Rach-Pp (v.1-2) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grup kapitałowych, z kwotami wyrażonymi w złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdań finansowych i innych
0
2435
CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Wniosek CI KRS-CDN składany jest w celu wydania zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. We wniosku należy podać tylko jedną daną identyfikującą podmiot. W przypadku osoby fizycznej j
0
2434
CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Dla identyfikacji podmiotu, którego dotyczy zaświadczenie, należy podać: w przypadku osób fizycznych numer PESEL oraz imię i nazwisko, w przypadk
0
2418
KRS-WO Udziały spółdzielni europejskiej - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-WO Udziały spółdzielni europejskiej - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotycz
0
2375
SFJOPZ DInfo (archiwalny) Nota podatkowa - Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - (jednostka OPP) w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (OPP), z kwotami wyrażonymi w złotych. Od 1.10.2018 r. weszł
0
2365
KRS-Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny, zarząd przymusowy, przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2335
Strona 6 z 15

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.