Nieruchomości i budowlane

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki...
  Liczba pobrań: 1 405
  Brak głosów
 • WUMP P5 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych...
  Liczba pobrań: 1 403
  Brak głosów
 • UucL Umowa użyczenia części lokalu
  Jedną z metod korzystania z rzeczy (nieruchomości, ruchomości) jest oddanie jej w użyczenie. W takim przypadku użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy....
  Liczba pobrań: 1 399
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (6 głosów)
 • WoKWPN Wniosek o korektę wymiaru podatku od nieruchomości
  Wymagane dokumenty: akt notarialny (np. umowa kupna sprzedaży), dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich innych części albo obiektów budowlanych, osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości, osoby...
  Liczba pobrań: 1 393
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)
 • DZW Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której ...
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości składana jest przez  właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym...
  Liczba pobrań: 1 383
  Brak głosów
 • WUMP P6 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych...
  Liczba pobrań: 1 372
  Brak głosów
 • WUWZ-Kat Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Katowice
  Zmiana zagospodarowania terenu - w przypadku braku planu miejscowego polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w...
  Liczba pobrań: 1 356
  Brak głosów
 • WoZOS Wniosek o zwrot opłaty skarbowej - Wrocław
  Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podmiot figurujący na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej, czyli podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na...
  Liczba pobrań: 1 341
  Brak głosów
 • POWB Protokół oględzin wyrobu budowlanego
  Protokół oględzin wyrobu budowlanego zawiera w sobie następujące sekcje: pieczęć nagłówkowa lub oznaczenie właściwego organu, numer akt kontroli, numer karty, dzień oględzin, osoby kontrolujące, należy podać imiona i nazwiska,...
  Liczba pobrań: 1 340
  Brak głosów
 • ZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
  Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki...
  Liczba pobrań: 1 338
  Brak głosów