Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych druki do wypełnienia

PFRON INF-1-u Informacja miesięczna o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację INF-1-u składa sprzedający, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, który wystawił informację o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Termin składania informacji: do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któr
0
1020
OoOSWSF Informacja o odmowie złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań przez sprawozdanie finansowe
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe p
0
841
PFRON DEK-2-a Inf Informacja do deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-II-a wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
0
805
OoOPSF Informacja o odmowie złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe p
0
689
PFRON DEK-1-u Inf Informacja do deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłat
Deklarację DEK-1-u wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoli
0
645
PFRON DEK-1-0 Inf Informacja do deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-1-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okolicz
0
606
PFRON DEK-R Inf Informacja do deklaracji rocznej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rozliczenie wpłat
Deklarację DEK-R wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt
0
591
PFRON IoSePP Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego
Beneficjenci posiadający status przedsiębiorstwa powiązanego zobowiązani są do przesłania "Informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego" każdego powiązanego z beneficjentem przedsiębiorstwa. Informacja ta, powinna być składana wraz z każdym kolejno złożonym w
0
583
PFRON DEK-1-a Inf Informacja do deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-1-a wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności
0
543
PFRON DEK-2-b Inf Informacja do deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-2-b wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, 3b, 3c lub 3g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały oko
0
538
PFRON DEK-Z Inf Informacja do deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracja ewidencyjna
Deklarację DEK-Z wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt
0
534
PFRON DEK-1-b Inf Informacja do deklaracjaimiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-1-b wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności
0
527
PFRON DEK-W Inf Informacja do deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-W wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 23 ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące pows
0
493
PFRON DEK-2-u Inf Informacja do deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-2-u składa pracodawca, o którym mowa w art. 22b ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Termin składania deklaracji: do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące
0
491
PFRON INF-O-P-dM (archiwalny) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Z dniem 5 kwietnia 2010 r. powstał obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis tj. przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez
0
1773
PFRON INF-O-P-dM zal (archiwalny) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Z dniem 5 kwietnia 2010 r. powstał obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis tj. przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez
0
655
PFRON Wn-W (I) (archiwalny) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może
0
427
PFRON Wn-W (II) (archiwalny) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może
1.0
441
PFRON WN-KZ(I) (archiwalny) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część I)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypad
0
392
PFRON WN-KZ(II) (archiwalny) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część II)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypad
0
339
Strona 3 z 7

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.