Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

PFRON druki do wypełnienia

PFRON WN-KZ(II) (archiwalny) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część II)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypad
0
339
PFRON WN-KZ(III) (archiwalny) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część III)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypad
5.0
299
PFRON INF-O-PP (archiwalny) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Z dniem 14 stycznia 2011 r. został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowad
0
2217
PFRON INF-O-PP (zal) (archiwalny) Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Z dniem 14 stycznia 2011 r. został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowad
0
503
PFRON INF-D-P (od I 2015) (archiwalny) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego. Ostatnie rozliczenie roczne dotyczy roku 2008. Za kolejne lata pracodawcy n
0
2706
PFRON INF-D-P (archiwalny) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego. Ostatnie rozliczenie roczne dotyczy roku 2008. Za kolejne lata pracodawcy n
0
1903
PFRON INF-D-P (archiwalny) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego. Ostatnie rozliczenie roczne dotyczy roku 2008. Za kolejne lata pracodawcy nie
5.0
1694
PFRON Wn-D (od I 2015) (archiwalny) Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Formularz Wn-D składa pracodawca, o którym mowa w art. 26a ustawy, któremu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Wn-D należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek w Zarządzie Państwowego Fundu
4.0
3085
PFRON Wn-D (archiwalny) Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Formularz Wn-D składa pracodawca, o którym mowa w art. 26a ustawy, któremu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Wn-D należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek w Zarządzie Państwowego Fundu
0
2092
PFRON Wn-D (archiwalny) Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Formularz Wn-D składa pracodawca, o którym mowa w art. 26a ustawy, któremu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Wn-D należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek w Zarządzie Państwowego Fundu
0
1772
PFRON P (archiwalny) Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo upoważnia daną osobę do działania w imieniu beneficjenta wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niep
0
3147
PFRON INF-U (archiwalny) Informacja o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację INF-U składa sprzedający, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Adresatem formularza jest nabywca, o którym mowa w art. 22 ustawy. Termin składania informacji: do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadł termin płatności za zakup, o którym
0
1720
PFRON Wn-U-A (archiwalny) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników składa wnioskodawca, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 ustawy, któremu przysługuje refundacja skład
0
2702
PFRON Wn-U-A (archiwalny) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
Obecny wzór formularza, na którym niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobligowani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Począwszy od okresu sprawozdawczego czerwiec 2011 r., osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, któ
0
1450
PFRON Wn-U-A (archiwalny) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
Obecny wzór formularza, na którym niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobligowani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników obowiązuje od II kwartału 2011 r. Począwszy od okresu sprawozdawczego czerwiec 2011 r., osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,
0
1296
PFRON Wn-U-A (archiwalny) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
Obecny wzór formularza, na którym niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobligowani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników obowiązuje od II kwartału 2011 r. Począwszy od okresu sprawozdawczego czerwiec 2011 r., osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,
0
1274
PFRON Wn-U-A (archiwalny) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
Obecny wzór formularza, na którym niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobligowani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników obowiązuje od II kwartału 2011 r. Począwszy od okresu sprawozdawczego czerwiec 2011 r., osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarcz
0
1231
PFRON Wn-U-G (archiwalny) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
O refundację składek na ubezpieczenie społeczne może ubiegać się osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która: posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem bez względu na posiad
1.0
7450
PFRON Wn-U-G (archiwalny) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
O refundację składek na ubezpieczenie społeczne może ubiegać się osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która: posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem bez względu na posiad
3.0
4204
PFRON Wn-U-G (archiwalny) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
O refundację składek na ubezpieczenie społeczne może ubiegać się osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która: posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem bez względu na posi
0
3016
Strona 4 z 7

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.