Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Pojazdy i transport druki do wypełnienia

ZZP (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Wymagane dokumenty Wypełniony formularz (druk) zawiadomienia wraz z dokumentem potwierdzającym zbycie pojazdu i jego kopią. Uwaga: zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel składa osobiście (z dokumentem tożsamości) lub p
0
2547
ZZP-Wa (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Warszawa
Wymagane dokumenty: Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Kopia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa). W przypadku gdy właścicielem po
0
694
ZZP-Wa (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Warszawa
Wymagane dokumenty: Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Kopia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa). W przypadku gdy właścicielem po
3.0
347
AKC–4/E (3) (od 2012) (archiwalny) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4. W przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego formularza AKC-4/E część B (Kwota podatku akcyzowego) wypełnia się tylko w formularzu nr 1 (dla wszystkich formularzy łącznie). Formularz AKC-4/E stanowiąc
0
1262
PT-1 (1) (archiwalny) Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym
Formularz PT-1 Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym składają przedsiębiorcy żeglugowi, o których mowa w art. 3 ustawy. Miejscem składania oświadczenia jest Urząd skarbowy, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy, zwany dalej "urzędem skarbowym" Na formularzu należ
0
1240
PT-2 (1) (archiwalny) Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego
Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego PT-2 składają podatnicy, którzy złożyli oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, o którym mowa w art.12 ust.1 w związku z art.9 ust.2 ustawy, zwany dalej "urzędem
0
566
WOPJ (archiwalny) Wniosek o prawo jazdy
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: dowód tożsamości, jedną wyraźna, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, orzeczenie lekarskie stwierdzaj
4.3
4105
WOPJ (archiwalny) Wniosek o prawo jazdy
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: dowód tożsamości, jedną wyraźna, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, orzeczenie lekarskie stwierdzaj
0
616
VAT-11 (5) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
Deklarację dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu składają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy i niemające obowiązku składania dekl
0
2567
VAT-11 (4) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
Deklarację dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu składają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy i niemające obowiązku składania dekl
4.0
1336
VAT-11 (2) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
Deklarację dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu składają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy i niemające obowiązku składania dekl
0
1282
VAT-11 (3) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
Deklarację dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu składają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy i niemające obowiązku składania de
0
251
VAT-10 (5) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
Formularz VAT-10 składają podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w tym przepisie, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8 (niezarejestrowani jako podatnicy VAT-UE), a którzy dokonują wewnątrzwspó
0
2541
VAT-10 (3) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
Formularz archwialny, obowiązywał do 31.03.2013 r. Aktualnie obowiązujący formularz jest dostępny w bazie formularzy fillUp pod nazwą: VAT-10 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu. Formularz VAT-10 składają
0
1315
VAT-10 (4) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
Formularz VAT-10 składają podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w tym przepisie, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8 (niezarejestrowani jako podatnicy VAT-UE), a którzy dokonują wewnątrzws
0
369
WoWDR-Kat (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Katowice
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczony
1.0
2634
WoWP-Kat (archiwalny) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu Katowice
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
0
1136
WoWDR-Op (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Opole
Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji Miejsce załatwienia sprawy: Pl. Wolności 7/8, pok. nr 201,202,203,204 tel. 77 453 93 46, 4511 945, 4511 941 Wymagane dokumenty: wniosek złożony przez właściciela pojazdu (dostępny w Wydziale Komunikacji), dotychczasowy dowód rejes
0
2007
WoWDT-Ol (archiwalny) Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych/wymiana dwóch tablic rejestracyjnych na tablice rejestracyjne z flagą UE/wydanie tablic rejestracyjnych Olsztyn
Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej(ych) jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu tzw. „białych", przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczen
0
1572
WoWDT-Wa (archiwalny) Wniosek o wymianę/wydanie wtórnika Warszawa
Wymagane dokumenty: 1.Wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. 2.Dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku gdy został zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność). 3.Karta pojazdu (jeżeli była wydana). 4.Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania t
0
507
Strona 10 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.