Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Pojazdy i transport druki do wypełnienia

ZZP-Gorz (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Gorzów Wielkopolski
Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianie stanu faktycznego. Dotychczasowy dowód rejestracyjny. Karta pojazdu, jeżeli była wydana. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego,
0
191
ZZP-L (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Lublin
Wymagane załączniki do druku: Zbycie pojazdu na terytorium RP: dowód tożsamości właściciela lub właścicieli pojazdu, kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu. Zbycie pojazdu za granicę RP: dowód tożsamości właści
0
111
ZZP-G (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu Gdańsk
Wymagane dokumenty: wypełniony formularz (druk) wniosku, dowód osobisty (do wglądu), oraz kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu. W przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą do rejestrac
0
436
ZZP-Ł (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu Łódź
Wnioski mieszkańców miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godzi
0
284
DPZA (archiwalny) Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju
Dokument należy złożyć w urzędzie celnym. Przez odbiorcę należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywający, na potrzeby tej działalności, wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium panstwa członkowskiego Wspólno
0
1108
OoT-Po (archiwalny) Oświadczenie o tablicach
W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego, właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza oświadczenie. We wniosku należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz numer rejestracyjny i markę
0
351
O-RW-Po (archiwalny) Oświadczenie - rejestracja warunkowa
Sprawę załatwia osobiście właściciel pojazdu. Jeżeli pojazd stanowi przedmiot współwłasności sprawę może załatwić jeden z właścicieli po przedstawieniu pełnomocnictwa. Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje czas
0
292
VAT-12 (3) (archiwalny) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
Wzór deklaracji VT-12 (3) stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r. Deklarację VAT-12 składają podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu. Skróconą deklarację dla podatku od towarów i usług w zakresie usług ta
0
904
VAT-12 (2) (archiwalny) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
Deklarację VAT-12 składają podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu. Skróconą deklarację dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu należy złożyć do 25 dnia miesiąca
0
652
WoZASO (archiwalny) Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w ramach państw UE lub eksportu samochodu osobowego poza UE należy złożyć Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego. Wniosek mogą złożyć osóby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospod
0
1358
WoZASO (archiwalny) Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w ramach państw UE lub eksportu samochodu osobowego poza UE należy złożyć Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego. Wniosek mogą złożyć osóby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospod
0
1269
DT-1/A (5) (archiwalny) Załącznik do deklaracji DT-1
Formularz DT-1/A może być składany jedynie jako załącznik do deklaracji DT-1. Wypełnioną deklarację DT-1 (4) składają podatnicy podatku od środków transportowych. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne, będące właścicielami środków transpor
0
4231
DT-1/A (5) (archiwalny) Załącznik do deklaracji DT-1
Formularz DT-1/A może być składany jedynie jako załącznik do deklaracji DT-1. Wypełnioną deklarację DT-1 (4) składają podatnicy podatku od środków transportowych. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne, będące właścicielami środków transpor
0
3690
DT-1/A (4) (archiwalny) Załącznik do deklaracji DT-1
Formularz DT-1/A może być składany jedynie jako załącznik do deklaracji DT-1. Wypełnioną deklarację DT-1 (4) składają podatnicy podatku od środków transportowych. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne, będące właścicielami środków transpor
0
1606
DT-1 (5) (archiwalny) Deklaracja na podatek od środków transportowych
Wypełnioną deklarację DT-1 składają podatnicy podatku od środków transportowych. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadając
0
7170
DT-1 (4) (archiwalny) Deklaracja na podatek od środków transportowych
Wypełnioną deklarację DT-1 (4) składają podatnicy podatku od środków transportowych. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne niepos
0
1976
VAT-23 (2) (archiwalny) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
Formularz VAT-23 (2) obowiązuje od 25 lipca 2012 r. Nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012r. Pola jasne wypełnia podatnik. Pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz na
0
3490
VAT-22 (2) (archiwalny) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-22 to dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej. Do składania deklaracji zobowiązany jest podatnik, o którym stanowi art. 15 ustawy o VAT, bądź podmiot niezaliczają
0
1548
ZZP-Ol (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Olsztyn
Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Załącznikami do zawiadomienia o zbyciu pojazdu są: kopia dokumentu zbycia pojazdu egzemplarz będący w posiadaniu zbywającego, pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby zała
0
281
ZZP-Ol (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Olsztyn
Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Załącznikami do zawiadomienia o zbyciu pojazdu są: kopia dokumentu zbycia pojazdu egzemplarz będący w posiadaniu zbywającego, pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby zała
4.0
110
Strona 9 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.