Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

ZUS druki do wypełnienia

Składając wnioski i deklaracje ZUS online, możesz zaoszczędzić sporo czasu. To wygodna forma załatwiania spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli chcesz dopełnić formalności bez wizyty w urzędzie, skorzystaj z naszej oferty. Dostępne w niej druki ZUS do pobrania to m.in. deklaracje rozliczeniowe, zgłoszenia do ubezpieczeń, zaświadczenia, wnioski i raporty. Możesz je wypełnić online i błyskawicznie wysłać do PUE ZUS. Znajdziesz je u nas także w przeznaczonej do wydruku wersji.

ZUS ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego - z wysyłką do PUE ZUS
Druk ZAS-59 składa osoba ubiegająca się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego w odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce ZUS. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi po
0
4627
ZUS EROP (archiwalny) Oświadczenie o osiąganiu przychodu - wersja papierowa
Oświadczenie o osiąganiu przychodu Wypełnij ten formularz oświadczenia, jeśli jako osoba uprawniona do: wcześniejszej emerytury, – emerytury pomostowej, – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, – renty z tytułu niezdolności do pracy, – renty rodzi
0
4622
ZUS ZAS-39 Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie - wersja papierowa
Druk ZAS-39 składa osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy sprawująca opiekę nad dzieckiem nowo narodzonym, w okresie 8 tygodni od jego narodzin odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce ZUS,ponieważ matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński: przebywa w
0
4618
ZUS EROP (archiwalny) Oświadczenie o osiąganiu przychodu
Oświadczenie o osiąganiu przychodu Wypełnij ten formularz oświadczenia, jeśli jako osoba uprawniona do: wcześniejszej emerytury, – emerytury pomostowej, – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, – renty z tytułu niezdolności do pracy, – renty rodzi
5.0
4606
ZUS ZAS-39 Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie - z wysyłką do PUE ZUS
Druk ZAS-39 składa osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy sprawująca opiekę nad dzieckiem nowo narodzonym, w okresie 8 tygodni od jego narodzin odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce ZUS,ponieważ matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński: przebywa w
0
4601
ZUS Z-15 Inf (archiwalny) Informacja do wniosku o zasiłek opiekuńczy
Instrukcja wypełniania: Wypełnij wniosek, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem do 8 lat, – chorym dzieckiem. Wypełnij ten wniosek również, jeżeli jesteś rodzicem lub członkiem rodziny dzieck
0
4550
ZUS ZAO Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego - wersja papierowa
Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Instrukcja wypełniania: Jesteś ojcem i starasz się o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego bo urodziło Ci się dziecko lub przysposobiłeś dziecko? Wypełnij ten wniosek, a rozpatrzymy, czy przysługuje Ci zasiłek
0
4540
ZUS EPOM (archiwalny) Wniosek o emeryturę pomostową
Wniosek o emeryturę pomostową nie stanowi jednoczesnego wniosku o zagraniczną emeryturę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Oznacza t
0
4539
ZUS OL-36 Kwestionariusz Oceny stanu Zdrowia
W związku z koniecznością przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika konieczne jest wypełnienie kwestionariusza dotyczącego oceny stanu zdrowia. Udzielone odpowiedzi będą brane pod uwagę przy wydawaniu orzeczenia o niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika. W związku
0
4510
ZUS ROF Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości
Oświadczenie należy wypełnić jeżeli starasz się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym: rozłożenie na raty, utrzymania w mocy lub zmiany warunków układu ratalnego, – odroczenia terminu płatności składki, utrzyma
5.0
4458
ZUS ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego - wersja papierowa
Druk ZAS-59 składa osoba ubiegająca się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego w odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce ZUS. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi po
0
4455
ZUS ZAS-36 Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
ZAS-36 jest wnioskiem składanym przez rodzica ubiegającego się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (w wieku do 8 lat), jeśli wystąpiły okoliczności związane z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do k
0
4449
ZzdsON Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 lat)
Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szcze
2.6
4437
ZUS ERP-6 zal Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych - załącznik
Formularz należy dołączyć do wniosku o: emeryturę, emeryturę pomostową, emeryturę częściową, rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne, ustalenie kapitału początkowego, rentę rodzinną jeżeli osoba zmarła
0
4425
ZUS ZAS-26 (archiwalny) Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
ZAS-26 to oświadczenie dla osób ubiegających się o zasiłek macierzyński z powodu przyjęcia na wychowanie dziecka/ dzieci. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy, dane płatnika składek oraz datę przyjęcia na wychowanie dzieci Formularz posiada możliwość wysyłki elektroniczn
0
4391
ZUS ZAS-33 (archiwalny) Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka - z wysyłką do PUE ZUS
ZAS-36 jest wnioskiem składanym przez ojca lub najbliższą rodzinę ubiegającego się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego z powodu śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy (rodzica), powód wystąpienia okoliczności oraz dane
0
4383
ZUS EPOM (archiwalny) Wniosek o emeryturę pomostową
Wniosek o emeryturę pomostową nie stanowi jednoczesnego wniosku o zagraniczną emeryturę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Oznacza t
0
4382
ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie
Pomocą publiczną jest korzyść finansowa udzielana przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych. Może ona przybierać różnorodne formy, przy czym Zakład Ubezpieczeń Społecznych może udzielać pomocy publicznej w formie: rozłożenia na raty należności z tytułu składek,
0
4367
ZUS ZAS-33 Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka - wersja papierowa
ZAS-33jest wnioskiem składanym przez ojca lub najbliższą rodzinę ubiegającego się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego z powodu śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy (rodzica), powód wystąpienia okoliczności oraz dane
0
4314
ZUS ZAS-26 Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego - wersja papierowa
ZAS-26 to oświadczenie dla osób ubiegających się o zasiłek macierzyński z powodu przyjęcia na wychowanie dziecka/ dzieci. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy, dane płatnika składek oraz datę przyjęcia na wychowanie dzieci.
0
4312
Strona 7 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.