Nieruchomości i budowlane

Sortuj według: nazwy | daty ↓ | popularności
 • WWD-Po Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów Poznań
  Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, na której one rosną. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od...
  Liczba pobrań: 461
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WWD-Rz Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Rzeszów
  Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy...
  Liczba pobrań: 503
  Brak głosów
 • WWD-Sz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat Szczecin
  Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat" (WGKiOŚ-6) od posiadacza nieruchomości, wieczystego użytkownika lub właściciela zawierający: imię, nazwisko i adres albo nazwę...
  Liczba pobrań: 465
  Brak głosów
 • WWD-T Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości Toruń
  Załączniki: tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną wskazane do usunięcia drzewa/krzewy  (np. kserokopia aktu notarialnego, wypisu z ksiąg wieczystych lub podanie numeru księgi wieczystej, umowa dzierżawy, umowa...
  Liczba pobrań: 416
  Brak głosów
 • WWD-Wa (OF) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (osoba fizyczna) Warszawa
  Wymagane dokumenty: Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o...
  Liczba pobrań: 452
  Brak głosów
 • WWD-Wa (P) Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów (przedsiębiorca) Warszawa
  Wymagane dokumenty: 1. Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający: a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o...
  Liczba pobrań: 421
  Brak głosów
 • WWD-Wr Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów Wrocław
  Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Posiadacz nieruchomości lub osoba upoważniona (załączyć właściwe pełnomocnictwo). Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub właścicielem urządzeń...
  Liczba pobrań: 485
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
 • OPN-Po Oświadczenie o przyjęciu nasadzeń Poznań
  We wniosku należy podać dane firmy oraz osoby ją reprezentującej. W oświadczeniu wyrażamy zgodę na dokonanie nasadzeń lub przyjęcie drzew przesadzanych z danej nieruchomości. 
  Liczba pobrań: 444
  Brak głosów
 • OZW Oświadczenie - zgoda właściciela nieruchomości
  Wycięcie bez zgody właściciela nieruchomości drzewa lub krzewu, rosnącego na tym terenie grozi nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu może złożyć posiadacz nieruchomości, czyli właściciel lub wsp...
  Liczba pobrań: 1 504
  Brak głosów
 • WUWZ-B(U) Uzupełnienie wniosku o warunki zabudowy Bydgoszcz
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie: granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu...
  Liczba pobrań: 447
  Brak głosów