Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Faktury i rachunki druki do wypełnienia

FVATWNT (archiwalny) Faktura wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej dotyczył do 2013 r. podatników dokonujących: nieodpłatnej dostawy towarów zrównanej z odpłatną, nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla którego podatnikiem
0
1874
FVKOR(b1) (od 2013) (archiwalny) Faktura korygująca VAT brutto (1 pozycja)
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłat
0
1830
FVKOR(b) (od 2014) (archiwalny) Faktura korygująca VAT brutto
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłat
0
1792
FVKOR(b1) (od 2014) (archiwalny) Faktura korygująca VAT brutto (1 pozycja)
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłat
0
1792
FVKOR(b) (od 2013) (archiwalny) Faktura korygująca VAT brutto
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłat
4.0
1772
FVK(n) (archiwalny) Faktura końcowa (liczona od cen jednostkowych netto)
W związku z dokonaniem czynności opodatkowanej podatnik VAT co do zasady zobowiązany jest wystawić fakturę. Szczególnego rodzaju fakturę wystawia on w przypadku, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi uzyskał on jednokrotnie lub wiele razy zaliczki, zadatki, ra
0
1768
FVATOO (archiwalny) Faktura odwrotne obciążenie
Standardowa faktura VAT powoduje obciążenie, że choć podatek zawarty jest w kwocie brutto i wpływa na końcową cenę nabycia, to rozliczenia kwoty należnej dokonuje sprzedawca towaru lub usługi, a nabywca o ile ma do tego prawo, kwotę VAT może w zeznaniu podatkowym odliczyć. Transa
0
1760
FP(n-1poz) (archiwalny) Faktura Proforma netto (1 pozycja) - darmowa
Ten formularz faktury proformy netto (dla jednej pozycji/ jednego produktu lub usługi) wygodnie wypełnisz za darmo przy użyciu kreatora o nazwie 'PROFORMA NETTO'. Do korzystania z tego formularza oraz innych kreatorów faktur wymagane jest posiadanie wersji 3.0 programu lub wyższe
0
1710
FVu (archiwalny) Faktura uproszczona
Faktury uproszczone, wystawiać mogą podatnicy podatku VAT, zwolnieni z podatku ze względu na wartość sprzedaży do 150.000 zł rocznie oraz podatnicy prowadzący wyłącznie sprzedaż zwolnioną z podatku VAT ze względu na rodzaj dokonywanych czynności (tzw. zwolnienia przedmiotowe). Fa
0
1560
FVZ(n) (archiwalny) Faktura zaliczkowa (liczona od cen jednostkowych netto)
Fakturą dokumentować należy otrzymanie przez podatnika podatku VAT całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, dokonywanej na rzecz innego podatnika podatku VAT, podatku od wartości dodanej (z państw UE) lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej nie
0
1438
RACH(ob)-5 (archiwalny) Rachunek w walucie obcej (do sprzedaży bez VAT) 5 pozycji
Rachunek jest dokumentem potwierdzającym wykonanie określonej czynności (wydania towaru lub wykonania usługi). Podmioty wystawiające: Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokona
0
1424
Fbv (n15 A4) (od 2014) (archiwalny) Faktura bez VAT netto (15 pozycji format A4)
Od 1 stycznia 2014 r. podatnik zwolniony z VAT ze względu na wartość sprzedaży lub ze względu na rodzaj dokonywanych czynności, które są zwolnione z VAT, może wystawiać rachunek uproszczony lub fakturę VAT. Nie ma natomiast jak to było dotychczas obowiązku wystawienia jej nawet,
0
1348
Fbv (n15 A4) (od 2014) (archiwalny) Faktura bez VAT netto (15 pozycji format A4)
Od 1 stycznia 2014 r. podatnik zwolniony z VAT ze względu na wartość sprzedaży lub ze względu na rodzaj dokonywanych czynności, które są zwolnione z VAT, może wystawiać rachunek uproszczony lub fakturę VAT. Nie ma natomiast jak to było dotychczas obowiązku wystawienia jej nawet,
0
1319
SZ (1p) (archiwalny) Specyfikacja zamówienia (Pro forma) - 1 pozycja
Określenie szczegółów zamówienia (specyfikacja) pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie ilości oraz rodzaju zamawianych towarów. Służy ona przekazaniu odbiorcy zamawiającemu informacji, w jaki sposób i jakiej jakości zamówienie ma zostać spełnione i dostarczone lub postawione do o
0
1295
SZ (archiwalny) Specyfikacja zamówienia (Pro forma) - 15 pozycji
Określenie szczegółów zamówienia (specyfikacja) pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie ilości oraz rodzaju zamawianych towarów. Służy ona przekazaniu odbiorcy zamawiającemu informacji, w jaki sposób i jakiej jakości zamówienie ma zostać spełnione i dostarczone lub postawione do o
0
1276
Fv(n5s) (2011, 2012) (archiwalny) Faktura VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto - 5 pozycji)
Ten formularz to archiwalny wzór faktury, który obowiązywał w latach 2011-2012. Zostały w nim zamieszczone stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. czyli 23%, 8%, 5%, 0% i zwolniona od podatku. Faktura VAT stanowi podstawowy dokument księgowy, wystawiany przez podatników zar
5.0
1256
Oś-efv Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych
Czynność opodatkowana podatkiem VAT wymaga od sprzedawcy potwierdzenia jej przeprowadzenia, w szczególności wystawienia faktury. Dokument potwierdzający sprzedaż może być przekazany zarówno na papierze, jak również w formie elektronicznej, jako e-faktura. Zgodnie z art. 106n ust.
5.0
1245
SZ (1p) (archiwalny) Specyfikacja zamówienia (Pro forma) - 1 pozycja
Określenie szczegółów zamówienia (specyfikacja) pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie ilości oraz rodzaju zamawianych towarów. Służy ona przekazaniu odbiorcy zamawiającemu informacji, w jaki sposób i jakiej jakości zamówienie ma zostać spełnione i dostarczone lub postawione do o
0
1238
RACH(ob)-5 (od 2014) (archiwalny) Rachunek w walucie obcej (do sprzedaży bez VAT) 5 pozycji
Rachunek jest dokumentem potwierdzającym wykonanie określonej czynności (wydania towaru lub wykonania usługi). Podmioty wystawiające: Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokona
0
1196
WWR Wyjaśnienie wzajemnych rozliczeń
W trakcie inwentaryzacji podmiotów prowadzących pełne księgi rachunkowe firmy zobowiązane są dokonać wyjaśnienia wzajemnych rozliczeń oraz ustalić faktyczną wartość zobowiązań na dzień inwentaryzacji. Inwentaryzacji aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub p
0
1158
Strona 4 z 7

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.