Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

KRUS druki do wypełnienia

KRUS SR-23 (archiwalny) Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową
KRUS SR-23 jest to wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą choroba zawodową. Należy wyrazić zgodę, aby dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez KRU
1.5
873
KRUS SR-23 (archiwalny) Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową
KRUS SR-23 jest to wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą choroba zawodową. Należy wyrazić zgodę, aby dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez KRUS lub inne
5.0
809
KRUS SR-12 (archiwalny) Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w KRUS rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej rolniczej. Wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubie
2.0
869
KRUS SR-12 (archiwalny) Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w KRUS rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej rolniczej. Wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubie
0
618
KRUS SR-12 (archiwalny) Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w KRUS rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej rolniczej. Wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubie
2.0
613
KRUS ZO-1/04/2020 (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Wniosek ten wypełnia osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników ubiegająca się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno
3.5
5424
KRUS SR-20 (archiwalny) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
Wnioskodawca zamieszkały w Polsce, posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, który ubiega się o przyznanie emerytury rolniczej, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do tego formularza wnioskodawca, zamiast krajowego formul
3.6
4182
KRUS SR-20 (archiwalny) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
Wnioskodawca zamieszkały w Polsce, posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, który ubiega się o przyznanie emerytury rolniczej, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do tego formularza wnioskodawca, zamiast krajowego formul
2.0
2783
KRUS SR-20 (archiwalny) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
Wnioskodawca zamieszkały w Polsce, posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, który ubiega się o przyznanie emerytury rolniczej, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do tego formularza wnioskodawca, zamiast krajowego formul
0
1680
KRUS SR-20 (archiwalny) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
Wnioskodawca zamieszkały w Polsce, posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, który ubiega się o przyznanie emerytury rolniczej, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do tego formularza wnioskodawca, zamiast krajowego form
4.2
1336
KRUS SR-24A (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019r. poz. 299 z późn. zm). Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która: jest matką albo ojcem dziecka, z zastrzeżeniem pkt
0
2646
KRUS SR-24A (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm). Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która: jest matką albo ojcem dziecka, z zastrzeżeniem p
0
1655
KRUS SR-24A (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017r. poz. 2336 z późn. zm). Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która: jest matką albo ojcem dziecka, z zastrzeżeniem pk
4.0
1616
KRUS SR-24A (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm). Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która: jest matką albo ojcem dziecka, z zastrzeżeniem pk
3.0
1316
KRUS UD-2 (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
Druk należy wypełnić zgodnie z treścią poszczególnych rubryk, gdy treść rubryki nie odpowiada stanowi faktycznemu należy wpisać myślnik "-". W części I zgłoszenia należy wpisać dane dotyczące rolnika - właściciela (posiadacza samoistnego), dzierżawcy, użytkownika bez prawa własn
3.7
3852
KRUS UD-2 (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
Druk należy wypełnić zgodnie z treścią poszczególnych rubryk, gdy treść rubryki nie odpowiada stanowi faktycznemu należy wpisać myślnik "-". W części I zgłoszenia należy wpisać dane dotyczące rolnika - właściciela (posiadacza samoistnego), dzierżawcy, użytkownika bez prawa własn
2.8
2428
KRUS SR-26 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu: ubezpieczonego, uprawionego do emerytury/renty z ubezpieczenia, członka rodziny osoby ubezpieczonej, bądź uprawnionej do emerytury lub renty (małżonek, wdowa/wdowiec, rodzice, ojczym, macocha, osoby przys
3.0
3215
KRUS SR-26 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu: ubezpieczonego, uprawionego do emerytury/renty z ubezpieczenia, członka rodziny osoby ubezpieczonej, bądź uprawnionej do emerytury lub renty (małżonek, wdowa/wdowiec, rodzice, ojczym, macocha, osoby przys
3.1
2992
KRUS SR-26 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu: ubezpieczonego, uprawionego do emerytury/renty z ubezpieczenia, członka rodziny osoby ubezpieczonej, bądź uprawnionej do emerytury lub renty (małżonek, wdowa/wdowiec, rodzice, ojczym, macocha, oso
1.0
1508
KRUS SR-26 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu: ubezpieczonego, uprawionego do emerytury/renty z ubezpieczenia, członka rodziny osoby ubezpieczonej, bądź uprawnionej do emerytury lub renty (małżonek, wdowa/wdowiec, rodzice, ojczym, macocha, oso
0
1123
Strona 3 z 3

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.