Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

KRUS druki do wypełnienia

KRUS SR-26 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu: ubezpieczonego, uprawionego do emerytury/renty z ubezpieczenia, członka rodziny osoby ubezpieczonej, bądź uprawnionej do emerytury lub renty (małżonek, wdowa/wdowiec, rodzice, ojczym, macocha, oso
4.0
1083
PIT-40A/11A (20) (archiwalny) (od 2020) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy, tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych, z wyjątkiem podatników: a) w stosunku
3.6
5773
PIT-40A/11A (19) (archiwalny) (od 2018) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy, tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych, z wyjątkiem podatników: a) w stosunku
2.5
3947
PIT-40A/11A (18) (archiwalny) (od 2015) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy, tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych, z wyjątkiem podatników: a) w stosunku
0
1403
PIT-40A/11A (17) (od 2011) (archiwalny) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT-40A/11A składa organ rentowy. Termin doręczenia do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. PIT-40A/PIT-11A otrzymuje podatnik oraz urząd skarbowy. Roczne obliczenie podatku organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7
3.0
375
KRUS UD-5 (archiwalny) Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników
Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zostały spełnione warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. Jeżeli wraz z ustaniem okoliczności uzasadniający
3.3
1253
KRUS UD-2Z (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczeniu zdrowotnemu rolników podlegają m.in.: osoby, które spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, którzy są rolnikami lub domownikami w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r., poz
2.5
3539
KRUS UD-2Z (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczeniu zdrowotnemu rolników podlegają m.in.: osoby, które spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, którzy są rolnikami lub domownikami w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r., poz
3.1
2511
KRUS UD-24 (archiwalny) Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, j
0
1207
KRUS UD-24 (archiwalny) Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, j
0
743
KRUS UD-24A (archiwalny) Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie
Na formularzu należy złożyć oświadczenie, że pracujemy w prowadzonym gospodarstwie rolnym oraz oświadczyć, iż wymieniona w tym druku osoba nie jest związana z nami stosunkiem pracy a w przypadku podjęcia przez tę osobę pracy w gospodarstwie rolnym, właściwa jednostka KRUS zostani
3.0
2334
KRUS UD-24A (archiwalny) Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie
Na formularzu należy złożyć oświadczenie, że pracujemy w prowadzonym gospodarstwie rolnym oraz oświadczyć, iż wymieniona w tym druku osoba nie jest związana z nami stosunkiem pracy a w przypadku podjęcia przez tę osobę pracy w gospodarstwie rolnym, właściwa jednostka KRUS zostani
3.0
880
KRUS UD-24A (archiwalny) Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie
Na formularzu należy złożyć oświadczenie, że pracujemy w prowadzonym gospodarstwie rolnym oraz oświadczyć, iż wymieniona w tym druku osoba nie jest związana z nami stosunkiem pracy a w przypadku podjęcia przez tę osobę pracy w gospodarstwie rolnym, właściwa jednostka KRUS zostani
3.0
775
KRUS UD-24B (archiwalny) Oświadczenie
Oświadczenie składa się, będąc świadomym o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej z postanowień art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którymi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na p
3.1
3894
KRUS UD-24B (archiwalny) Oświadczenie
Oświadczenie składa się, będąc świadomym o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej z postanowień art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którymi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na p
0
1026
Strona 4 z 3

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.