Praca i kadry

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • GUS RF-03 (2022) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych - druk dla celów ...
  We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla...
  Liczba pobrań: 3 502
  Brak głosów
 • OZzIBHPZ Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego ...
  Warunki spełnienia bezpiecznych i higienicznych zasad pracy obowiązywać muszą zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak również w pomieszczeniach przeznaczonych w lokalu pracownika do pracy zdalnej. Przed dopuszczeniem do wykonywania...
  Brak głosów
 • OoZzORZ Oświadczenie o zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego
  Praca zdalna wykonywana może być wyłącznie w sytuacji, w której lokal pracownika spełnia wymagania bezpieczeństwa oraz ergonomii pozwalających na prowadzenie czynności pracowniczych. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik...
  Brak głosów
 • WoZWPZ Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
  Świadczenie pracy zdalnej odbywać się może na podstawie porozumienia lub poprzez polecenie wykonywania jej w tym trybie (jako pracę zdalną). W przypadku porozumienia, każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w...
  Brak głosów
 • PwSPZ Porozumienie w sprawie świadczenia pracy zdalnej
  Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego...
  Brak głosów
 • OoSWdWPZ Oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania pracy zdalnej
  Praca zdalna wykonywana może być wyłącznie w sytuacji, w której lokal pracownika spełnia wymagania bezpieczeństwa oraz ergonomii pozwalających na prowadzenie czynności pracowniczych. W przypadku polecenia wykonywania pracy zdalnej, jej...
  Brak głosów
 • PŚPZ Polecenie świadczenia pracy zdalnej
  Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego...
  Brak głosów
 • GUS RF-03 (2022) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla...
  Liczba pobrań: 3 512
  Brak głosów
 • IOZWWT-PPK Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia ...
  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.  Uczestnictwo...
  Liczba pobrań: 1 240
  Brak głosów
 • ID-PPK Informacja dotycząca PPK
  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.  Uczestnictwo...
  Liczba pobrań: 2 637
  Brak głosów