Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Urząd i Izba Celna druki do wypełnienia

EW IP Ewidencja kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Preferencja IP Box jest rozwiązaniem, z którego podatnik może skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. W tr
5.0
1884
AKC-4/I (8) Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/I należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszystki
0
1775
AKC-ST/AKC-STn (6) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Deklarację AKC-ST/AKC-STn należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych przypadkach należy
0
1762
PIT/PM (1) (2019-2023) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Druk PIT/PM "Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" można dołączyć do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Formularz wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 30dc ust. 2 ustawy
0
1758
WoZASO Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w ramach państw UE lub eksportu samochodu osobowego poza UE należy złożyć Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego. Wniosek mogą złożyć osóby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodar
0
1743
SAD-EKS SAD 1 - EKSPORT (karta: 1, 2, 3)
W celu właściwego wypełnienia formularza prosimy zapoznać się z instrukcją. Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak ko
0
1676
AKC-4/L (6) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
Formularz AKC-4/L stanowiący załącznik do formularza AKC-4, który należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wzór stosuje się począwszy od 1 lipca 2021r. Na druku należy podać: okres za jaki składana jest deklaracja,
0
1641
PG-Z (1) Wniosek o rejestrację / aktualizację / unieważnienie EORI - podmiot zagraniczny
Wnioskodawca/osoba składająca wniosek wypełnia odpowiednio sekcje a, b, c, d, na maszynie, komputerowo, albo ręcznie wielkimi i drukowanymi literami, czarnym albo niebieskim kolorem, w sekcji a pole 4, 5, 6 oraz sekcję e wypełnia organ rejestrujący. Wnioskodawca/osoba składająca
1.5
1630
AKC-4/I (7) (archiwalny) Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/I należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszystki
0
1607
POG-P (2) Deklaracja dla podatku od gier
Formularz przeznaczony jest dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera. Termin składania: do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art.75 ust.6 ustawy). Miejsce składania POG-P: Naczelnik urzędu skarbowego właściwy zgodnie z
0
1561
INF-I (4) (od 2013) Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym
Informację o paliwach opałowych w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Miejscem składania informacji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub
0
1554
PG-K (1) (archiwalny) Wniosek o rejestrację / aktualizację / unieważnienie EORI - podmiot krajowy
Wnioskodawca/osoba składająca wniosek wypełnia odpowiednio sekcje a, b, c, d, na maszynie, komputerowo, albo ręcznie wielkimi i drukowanymi literami, czarnym albo niebieskim kolorem, w sekcji a pole 4, 5, 6 oraz sekcję e wypełnia organ rejestrujący. Wnioskodawca/osoba składająca
0
1523
INF-J (4) (od 2013) Informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym
Informację o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Miejscem składania informacji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywa
0
1519
AKC-4/N (2) Podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich
Formularz AKC-4/N stanowiący załącznik do formularza AKC-4, który należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Na druku należy podać: okres za jaki składana jest deklaracja, dane podatnika: identyfikator podatkowy NIP l
0
1519
INF-C (4) (od 2013) Informacja o piwie w składzie podatkowym
Informację o piwie w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Miejscem składania informacji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia s
0
1518
INF-B (4) (od 2013) Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym
Informację o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Miejscem składania informacji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na
0
1510
INF-F (4) (od 2013) Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym
Informację o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Miejscem składania informacji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub w
0
1504
AKC-PR (6) (archiwalny) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego
Na formularzu AKC-PR Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego należy podać dane dotyczące: organu i miejsce wydania potwierdzenia (informacje o naczelniku Urzędu Skarbowego oraz nazwę i adres urzędu skarbowego), dane podatnika, który do
0
1455
AKC-PR/U (archiwalny) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego
DeklaracjęAKC-RU/ZUskładają podmioty zgłaszające rejestrację w formie uproszczonej w zakresie podatku akcyzowego lub zaprzestanie wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Miejsce składania, w przypadku: osób
0
1416
WIA-WN Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
Wniosek o udzielenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych chcących uzyskać wiążącą informację akcyzową w zakresie wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego. Dane jakie wnioskodawca powinien uzupełnić : przewidywana przez wniosk
0
1411
Strona 4 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.