Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Urząd i Izba Celna druki do wypełnienia

INF-I (3) (od 2012) (archiwalny) Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym
Informację o paliwach opałowych w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Miejscem składania informacji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub
0
1137
INF-J (3) (od 2012) (archiwalny) Informacja o gazie w składzie podatkowym
Informację o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Miejscem składania informacji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywa
0
1139
INF-K (3) (od 2012) (archiwalny) Informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym
Informację o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Miejscem składania informacji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykon
0
1136
INF-F (3) (od 2012) (archiwalny) Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym
Informację o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Miejscem składania informacji jest urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub w
0
1138
DPZATR (od 2010) (archiwalny) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
Formularz przeznaczony dla każdej osoby nabywającej wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy niezarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgo dnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu je
0
475
Ppwg (cło) (archiwalny) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnego
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnego jest jedną z form regulowania należności z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącego jednego lub więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia. Wypełniając formularz w pozycji
5.0
2240
Ppwg (cło) (archiwalny) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnego
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnego jest jedną z form regulowania należności z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącego jednego lub więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia. Wypełniając formularz w pozyc
0
1275
NWAZ-ZGL (1) (archiwalny) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego
Zgodnie z art. 78 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, jest on zobowiązany dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Podatnik powinien dokonać zgłoszenia przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na teryt
0
225
POG-5/A (1) (archiwalny) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier prowadzących kasyna gry i salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe. POG-5A należy składać do Naczelnika urzędu celnego właściwego zgo
0
1273
POG-5 (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od gier
Deklaracja dla podatku od gier Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier: prowadzących kasyna gry i salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe, urządzających gry liczbowe, u
0
1349
POG-5/C (1) (archiwalny) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier urządzających gry liczbowe. POG-5/C wraz deklaracją główną należy składać do Naczelnika urzędu celnego właściwego zgodnie z art.77 ustawy, zwany dalej "organem". Formularz należy złożyć do 10. dnia miesiąca następującego
0
1307
POG-5/D (1) (archiwalny) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier
Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową POG-5/D wraz deklaracją główną należy składać do Naczelnika urzędu celnego właściwego zgodnie z art.77 ustawy, zwany dale
0
1276
POG-P (1) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od gier
Formularz przeznaczony jest dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera. Termin składania: do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art.75 ust.6). Miejsce składania POG-P: Naczelnik urzędu celnego właściwy zgodnie z art.77, zw
0
1184
AKC-4/A (6) (archiwalny) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/A należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszystki
0
1311
AKC-4/A (5) (archiwalny) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/A należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszyst
0
1295
AKC-4/A (4) (od 2013) (archiwalny) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/A należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszyst
0
1257
AKC-4/A (3) (od 2012) (archiwalny) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/A należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszyst
0
1221
AKC-4/B (6) (archiwalny) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/B należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszystkich skład
0
1389
AKC-4/B (5) (archiwalny) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/B należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszyst
0
1340
AKC-4/B (4) (archiwalny) (od 2013) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/B należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszyst
0
1299
Strona 7 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.